ABB představil unikátní digitální řešení

13. 03. 2018 | Společnost ABB, lídr v oblasti digitalizace, zval k návštěvě svého stánku číslo 4.08 v hale P. Vzhledem k tomu, že ABB patří k technologické špičce a je průkopníkem digitálních řešení, v její expozici na veletrhu AMPER 2018 nechybělo unikátní digitální řešení ABB Ability, jimiž chce společnost podpořit přechod výrobního procesu u zákazníků do světa digitálních technologií.

Digitální řešení byla představena v rámci tří specializovaných bloků. První byl věnován softwaru ABB Ability™ Manufacturing Operations Management (MOM). Toto řešení vychází z aktuální potřeby průmyslových firem zdokonalovat a optimalizovat výrobu a způsob řízení podniku. Představil komplexní rozsah aplikací pro střední a vyšší management. 

MOM – efektivní řešení snižující náklady

Vše je řešeno v blízkosti fyzických procesů ve výrobě a zároveň propojeno s podnikovými systémy ERP. MOM tak zpracovává a analyzuje velká data, získávaná z nejrůznějších zdrojů uvnitř podniku a převádí je do detailních a přesných informací. Tyto informace pak umožňují řídicím pracovníkům nejen přijímat správná rozhodnutí, rychle a pohotově reagovat na nastalé situace, ale také připravovat a realizovat plány, optimalizovat výrobu a neustále ji zlepšovat. 

MOM nabízí mnoho modulů efektivního řízení. Ty jsou zaměřeny na všechny klíčové oblasti, tedy na podnikové procesy (process intelligence), výrobu (production intelligence), výrobní činnosti a plánování výroby (MES), ale také sledování spotřeby energií (energy management). 

Aplikace softwaru MOM přináší firmám nemalé výhody. Vedle zvýšení celkové efektivnosti zařízení v průměru o 10-20 % dochází k výraznému snížení odpadu z výroby (42 %) či snížení administrativních nákladů o 47 % díky automatizaci rutinních operací.

Digitální řešení budoucnosti?

Ve druhém bloku představil ABB pokročilé služby, jako jsou ABB Ability Connected Services, Web Services, Alarm Management, Service Port a Smart Sensor.

Např. Connected Services obsahuje 5 služeb (monitorování a diagnostika stavu, správa zálohování, dálkový přístup, posouzení instalované báze a optimalizace robotu), které lze upravit na míru potřebám zákazníků. Tyto služby jsou dostupné jak pro nové, tak již nainstalované roboty ABB a jsou poskytovány prostřednictvím webové aplikace MyRobot.

Aplikace Web Services je určena pro roboty a v reálném čase vizualizuje základní stav robotů propojených pomocí vnitropodnikové sítě.  Aplikace Robot Web Services tedy umí propojit několik robotů a ukázat jejich momentální stav prostřednictvím jednoho vizualizačního panelu, což může být mobil, tablet, nebo i obyčejné PC. 

Prediktivní diagnostikou k optimalizaci Opex

Alarm management je systém určený pro identifikaci a analýze vzájemných návazností velkého množství alarmů, které jsou generované řídicími systémy prakticky všech technologických odvětví. Tento systém sbírá a vyhodnocuje data a generuje reporty, které jsou k dispozici všem požadovaným zaměstnancům. Systém se řídí normou EEMUA 191.

Pod názvem ServicePort™ se ukrývá bezpečná platforma, která sleduje stav a výkonnost procesního řízení. To vše pak umožňuje uživatelům zvýšit produktivity a kvalitu řízení procesů a eliminovat její nedostatky. Analyzuje a rozděluje data s ohledem na instalovaný hardware, ale také s ohledem na softwarové vybavení, řídicí smyčky, a dokonce i kybernetickou bezpečnost.

Řešení oceněné Zlatým Ampérem

Inovativní a inteligentní řešení ABB Ability™ Smart Sensor bylo poprvé představeno v roce 2016 na veletrhu v Hannoveru, v roce 2017 získalo při své české premiéře prestižní ocenění Zlatý Ampér. Tento chytrý senzor umožňuje nepřetržité monitorování stavu nízkonapěťových asynchronních motorů a poskytuje nejdůležitější informace o jejich chodu (vibrace, teplota apod.). Sofistikované analytické postupy mění získaná data v poznatky, které mohou pomoci snížit prostoje motorů až o 70 %, prodloužit jejich životnost až o 30 % a snížit odběr elektrické energie až o 10 %.

Nástup nové generace digitálních řešení

Součástí třetího bloku bylo jedno z prvních řešení ABB Ability spuštěné na platformě Azure, Asset Health Center, a demo EcoSuite.

Asset Health Center představuje řešení nové generace pro řízení výkonu instalovaných zařízení na úrovni zařízení. Na českém trhu je přístupné od ledna 2017 a využívá prediktivní a preskriptivní analytické nástroje a modely. Ty jsou přizpůsobeny zákazníkovi ke zjišťování potřeby údržby a stanovení priorit údržby na základě pravděpodobnosti poruch a důležitosti zařízení v kritickém procesu.

Demo EcoSuite je určeno zákazníkům, kteří chtějí mít kdykoliv jasný přehled o dění v jejich závodech, aby tak mohli snadno identifikovat mezery a možnosti optimalizace řízení průmyslového podniku. Umožňuje tak plné propojení reálných dat přímo s manažerskými KPIs.

Více informací najdete na našich webových stránkách:

http://new.abb.com/cz/amper2018

Zpět na výpis

Video-pozvánka na veletrh AMPER 2019


NOVĚ NA VELETRHU:

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
AMPER TOUR

Celostátní setkání elektrotechniků

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / Produkt. novinky / Produktové novinky vystavovatelů


28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

17.-20.3.2020

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper