Vojenský technický ústav, s.p. představil novinky bezpilotních monitorovacích prostředků

20. 03. 2017 | VTÚ, s.p. nabídl služby obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, certifikované zkušebnictví, výrobu a modernizaci výzbroje a vojenské techniky nejen pro AČR, ale i pro další státní či privátní zákazníky. V rámci své prezentace na veletrhu AMPER VTÚ představil několik zajímavých projektů z oblasti přístrojové a monitorovací techniky za použití bezpilotních prostředků. Hala P, st. 4.14.

Duální využití bezpilotních prostředků a spolupráce s CCE Praha

 V roce 2014 byla zahájena spolupráce  VTÚ, s.p. s  CCE Praha, spol. s.r.o. spočívající v možnosti uplatnění bezpilotních prostředků vyvinutých pro AČR ve VTÚ, s.p. zejména odštěpném závodě VTUL a PVO pro potřeby civilního zákazníka. Bezpilotní prostředky skýtají možnost zástavby širokého spektra přístrojové a monitorovací techniky na jejich palubu a provádění leteckého snímkování v podmínkách, ve kterých nelze použít pilotovaný letoun. Tato skutečnost byla jedním z hlavních důvodů při hledání společných projektů v oblasti leteckého snímkování spojeného s vytvářením ortofotomap a 3D modelů. Další aplikací, která je také předmětem spolupráce, jsou možnosti přesného monitorování defektů staveb, mezi které patří např. chladící věže elektráren, přehradní hráze vodních elektráren, ale i sloupy a rozvodné soustavy sítí vysokého napětí. Vývojová činnost pracovníků obou organizací vyústila v řešení dvou nosných projektů.

Letecké snímkování spojené s vytvářením ortofotomap a 3 D modelů

 K řešení tohoto projektu byl použit bezpilotní prostředek typu multicopter trojramenného uspořádání na jehož palubu byla zastavěna digitální fotokamera s vysokým stupněm rozlišení. Důležitou podmínkou pro správnou činnost systému je stabilizace snímání, což je plně zabezpečeno ve všech třech osách letu. Produktem každého snímkovacího letu jsou digitální data vytvořena kamerou, která je nutné dále zpracovat k získání požadovaných produktů. Tímto způsobem lze, při použití patřičného programového vybavení, vytvářet produkty pro širokou škálu geodetických a měřických prací, které mohou využívat těžební organizace, stavebnictví apod. Konkrétně se jedná o výpočet objemu skrývkových hmot (kontrolní výpočet objemu zemních prací), zaměření a výpočet objemu zemních skládek-tvorba reálného 3D modelu, výpočet objemů skládek pro těžební organizace (inventarizace stavu zásob), výpočet objemu, objemové studie vytěžených ploch atd.

Další aplikací získaných dat z leteckého snímkování je možnost využití upraveného programového vybavení k řízení strojů provádějících zemní práce zcela nezávisle na obsluze a docílení tak velice přesných parametrů jednotlivých operací a efektivního provozu samotné techniky.

Projekt není ukončen. Část projektu, která řeší problematiku geodetických a měřických prací byla prakticky ověřena na dálničním úseku, který byl k tomuto účelu před zahájením prací vyčleněn. Výsledky těchto zkoušek zcela potvrdily teoretické předpoklady zejména v přesnosti získaných dat, rychlosti snímání a jejich vyhodnocení. Prakticky je možné tuto část projektu nabízet formou služby, jako společnou nabídku obou řešitelů.

Další, navazující část projektu, vývoj programového vybavení pro zemní stroje je ve fázi rozpracovanosti a je řešen ve spolupráci s CCE Praha.

Monitorování defektů stavebních celků

Technickým řešením tohoto projektu je možná identifikace a přesné určení místa defektu, který se nachází na nedostupných nebo jen obtížně dostupných částech staveb a konstrukcí s využitím bezpilotního prostředku jako nosiče záznamového zařízení nejčastěji kamery a odražeče identifikačního paprsku vysílaného z totální stanice, což je přístroj umožňující identifikace bodu v pravoúhlých souřadnicích.

K řešení této úlohy byl použit bezpilotní prostředek typu multicopter trojramenného uspořádání na jehož palubu byla zastavěna digitální fotokamera s vysokým stupněm rozlišení a pod trup zavěšen skleněný hranol sloužící k odrazu vyslaného paprsku z totální stanice na monitorované místo.

Zpracováním získaných dat je možné vytvořit digitální databázi defektů a vad monitorovaného objektu. Tento soubor informací lze okamžitě využít k provedení nápravných opatření nebo je předmětem sledování daného objektu při periodických preventivních kontrolách.

Předností této metody je rychlost provedení měření a zpracování dat, možnost jejího použití na obtížně dostupných místech a relativně nízké náklady.

Tento projekt je ve fázi dokončování, nutné je provést kontrolní letové zkoušky k ověření správné rychlosti letu a synchronizace času práce fotokamery s totální stanicí.

www.vtusp.cz

Zpět na výpis


Video-prohlídka veletrhu AMPER 2018


AMPER na Facebooku

Mapa výstavištěmapa výstavištěDoprava

Jak se dostat na veletrh autem, autobusem, vlakem. Vyhledávání spojení, přehledová mapa ČR, informace o MHD v Brně, GPS souřadnice pro Vaši navigaci.

více o dopravě na veletrh

Ubytování

Vystavovatelé veletrhu AMPER mohou využít nabídky hotelů v bezprostředním okolí VÝSTAVIŠTĚ BRNO se speciální veletržní slevou.

více o možnostech ubytování


Úvod / Produkt. novinky / Produktové novinky vystavovatelů


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper