Konference a semináře

ÚTERÝ  21. 3. 2023

09:00 - 15:00

Hala P

Sál P1

"Smart city v praxi VIII"

Jak chytře rozvíjet města a obce s pomocí moderních technologií a s ohledem na krajinu

Obsah konference vychází ze základního pojetí smart city jakožto konceptu strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání, a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň. Důraz je přitom kladen na systematický přístup a strategický pohled. Realizace konceptu smart city zároveň často cílí na „neviditelnou infrastrukturu“ měst, jako například systémy pro efektivní správu městského a obecního majetku.

Obsah konference:

 • Zahájení konference
  (Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services)
   
 • Smart Cities: metodická a koordinační role MMR 
  (Dr. Ing. Marie Zezůlková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
   
 • Aktuální trendy v oblasti smart cities a moderních technologií z pohledu konzultanta
  (Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services)
   
 • Příklady dobré a méně dobré praxe v zelené infrastruktuře měst a obcí
  (Ing. Kateřina Slavíková, Consulting Services)
   
 • Elektromobilita ČEZ – rozvoj sítě veřejných dobíjecích stanic ve světle připravované evropské regulace
  (Tomáš Chmelík, ČEZ elektromobilita)
   
 • Elektromobilita v pojetí společnosti Daimler Truck
  (David Chleboun, Mercedes-Benz Trucks Česká republika)
   
 • Chytré Brno - aktuální aktivity a projekty​
  (Mgr. František Kubeš, Ph.D., Město Brno) 
   
 • Inovace a projekty – Smart Prague
  (Ing. Ondřej Šárovec, OICT  Praha)
 • Chytrá dopravní služba
  (Dominik Janík, CITYA mobility)
   
 • V budovách jako pod širým nebem – prokognitivní osvětlení Spectrasol
  (Ing. Ondřej Kubíček, Spectrasol)
   
 • Diskuse, networking

Pořádá: Ing. Jakub Slavík, MBA - Consulting Services, Proelektrotechniky.cz

Podrobnější infromace naleznete ZDE

08:00 - 13:00

Hala A

Sál Morava

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY

Funkční uzemňovací soustava je základním prvkem elektroinstalace ve všech budovách a novostavbách. Je důležitým základem pro bezpečnost a správné fungování všech elektroinstalací v objektu.

Na odborném semináři podrobně probereme dimenzování uzemňovací soustavy, vysvětlíme si dotyková a kroková napětí, zjistíme, jak správně provádět kontrolu, údržbu a revize uzemňovací soustavy a naučíme se vytvářet uzemnění pro kritickou infrastrukturu.

Program školení:

9.00 - 9.15        Prezence účastníků

9.15 - 10.00      Dotyková a kroková napětí z hlediska ochrany před bleskem a zkratových proudů (Ing. Jiří Kutáč Ph.D., DEHN s.r.o.)

10.00 - 10.45    Příklad výpočtu dimenzování uzemňovací soustavy na základě zkratových proudů (Ing. Marián Suvák, Suvel s.r.o.)

10.45 - 11.00    Přestávka

10.45 - 11.30    Údržba a revize uzemňovacích soustav  (Jan Hájek, DEHN s.r.o.)

11.45 - 12.30    Dimenzování a kontrola uzemnění z pohledu ochrany před bleskem (Daniel Anděl, DEHN s.r.o.)

12.30 - 13.00    Uzemnění pro kritickou infrastrukturu (Josef Valíček, DEHN s.r.o.)

13.00    Diskuze

Pořádá: LPE s.r.o.


10:00 - 14:00

Hala P

Sál P4 a,b
 

Malé Fotovoltaické Fórum 2023

Téma: Fotovoltaika nástrojem proti zvyšujícím se cenám energií

Program konference:

10:00 - 11:10        Vývoj fotovoltaiky v České republice a ve světě

11:10 - 12:30        Akumulace elektřiny, způsoby jejího řešení.

12:30 - 14:00        Montáž fotovoltaických systémů a druhy používaných  montážních konstrukcí.

Přednášející: Doc. Jiří Vaněk, Ing. Petr Maule, Doc. Vítězslav Novák, Tomáš Baroch

Pořádá: Česká fotovoltaická asociace, z. s.

STŘEDA  22. 3. 2023

09:30 - 13:30

Hala A

Sál Morava

Bezpečnost strojních zařízení 2023

Odborný seminář se bude zaměřovat na bezpečnost nových strojních zařízení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES spolu s návrhem ochranných opatření dle ČSN EN ISO 12100 v návaznosti na požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje dle ČSN EN 60204-1 ed. 3.

Detailně se také zaměříme na aplikace v konstrukci stroje nouzové zastavení, pohyblivých ochranných krytů, blokovacích zařízení, optoelektronických prvků, nášlapných rohoží, nárazníků atd.

Cílem odborného semináře pořádaného multimediálním časopisem ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společností Terinvest, spol. s r.o v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu Amper 2023 je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se bezpečnosti zařízení strojů.

Program: 

9.20 - 9.30        Zahájení

9.30 - 10.45       Bezpečnost nových strojních zařízení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES spolu s návrhem ochranných opatření dle ČSN EN ISO 12100 v návaznosti na požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje dle ČSN EN 60204-1 ed. 3.

 • Všeobecné zásady pro konstrukci a jejich vazby ke konkrétním řešením na základě požadavků norem.
 • Posouzení rizika a snižování rizika.
 • Způsoby zapojování ochranných opatření.

10.45 - 11.00    Přestávka

11.00 - 12.00    Správná aplikace bezpečnostní funkce nouzového zastavení dle ČSN EN ISO 13850. Jak na návrh pohyblivých ochranných krytů dle ČSN EN ISO 14120 a blokovacích zařízení spojených s ochrannými kryty dle ČSN EN ISO 14119.

12.00 - 12.15     Přestávka

12.15 - 13.00   Na co se nesmí zapomínat při návrhu hlídání nebezpečného prostoru optoelektronickými prvky dle ČSN EN IEC 62046 a ČSN EN ISO 13855.

Využití nášlapných rohoží dle ČEN IEC 62046 a ČSN EN ISO13856-1, lišt a tyčí citlivých na tlak dle ČSN EN IEC 13856-2 a nárazníků dle ČSN EN IEC 13856-3 v konstrukci strojního zařízení.

Aplikace dvouručního ovládání dle ČSN EN ISO 13855 a ČSN EN ISO 13851.

13.00    Diskuze

Více informací naleznete zde.

Přednášející: Přemysl Valla, ControlTech s. r. o., SAFETY systems & solutions, Functional Safety Technician (TÜV Rheinland, #87/14, Machinery)

ElektroPrůmysl.cz, LPE s.r.o. a ve spolupráci s Terinvest

09:00 - 18:00

Hotel Avanti, Brno

VOLT 2023 - 1. část konference

Čeho by se měl vyvarovat a co by měl znát nejen začínající revizní technik elektrických instalací.

Program:

9.00 - 9.15          Zahájení

9.15 - 10.00        Jaké úkony provést při zajištění instalace fotovoltaických elektráren před příchodem revizního technika v návaznosti na evropskou směrnici a platné normy. 
(Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B, lektor ŽSE, z.s.)

10.00 - 11.00     Jak postupovat při výběru správného měřicího přístroje při revizích elektrických instalací. Kdy je vhodný jednoúčelový a kdy kombinovaný měřicí přístroj.
(Ing. Pavel Šilar, RT E2A, vedoucí oddělení měřicích přístrojů, Micronix Praha)

11.00 - 12.00     Nabíjecí stanice Hager v kombinaci s fotovoltaickými.
systémy
(Štěpán Tyc, Hager Electro s.r.o.)

13.00 – 14.30    Poznatky súdneho znalca z vykonávania revízií elektrických inštalácií a bleskozvodov podľa dnes už neplatných noriem.
(Ing. Ján Meravý, súdný znalec elektrických zariadení a bezpečnosti práce, Lightning elektro, Trenčín)

14.30 – 15.30    Měření na fotovoltaických elektrárnách (Ing. Jaroslav Smetana, ředitel Blue Panther s.r.o.)

16.00 – 17.00    Čo možno neviete o výťahoch a zdvíhacích zariadeniach. (Štefan Fábry, revizní technik zdvihacích zařízení) 

17.00 – 18.00    Normy vztahující se k revizím elektroinstalací. (Ing. Jiří Hrazdil, Technické normy Brno)

Pořádá: ŽSE, z.s.

13:00 – 15:30

Hala P

Sál P3

 

Malé modulární reaktory jako příspěvek k řešení české energetiky

Pokud se zajímáte o současnost a budoucnost energetiky, zejména té jaderné, přijďte se seznámit s koncepty malých modulárních reaktorů (SMR) a jejich potenciálem pro  naši energetiku. Na semináři získáte přehled o současném stavu české energetiky, představíme vám perspektivní projekty SMR, včetně  rozboru jejich možného nasazení v ČR a budeme také řešit podmínky, za kterých lze takové projekty realizovat. Velký prostor bude věnován i diskusi nad souvisejícími tématy.

Pořádá: Specialisté ÚJV Řež a Skupiny ÚJV 

ČTVRTEK  23. 3. 2023

09:00 – 13:00

Hala A

Sál Morava

Požadavky na elektroinstalaci FVE dle nové legislativy, včetně obecného vzoru zprávy o revizi el. zařízení FVE

Víte, jak je to s praktickým prováděním revize FVE, co vše je potřeba provést a co má obsahovat zpráva o revizi elektrického zařízení FVE?

Jak správně v rámci revize pracovat s normami ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1500, ČSN EN 62446-1 a NV č. 190/2022 Sb., a to včetně požadavků na připojovací podmínky a elektroměrové rozváděče. 

Zároveň Vás seznámíme s důležitými požadavky na provedení elektroinstalace FVE dle nové legislativy.

Program školení: 

9.00 – 9.30        prezence účastníků
9.30 – 10.30      Standardní a atypické trafostanice pro FVE
Ing. Miroslav Morávek, BETONBAU, s.r.o.

10.30 – 10.45     přestávka
10.45 – 12.45

 • Základní požadavky na provedení FVE
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem, požadavky na bezpečnost
 • Podklady pro provádění revize FVE – náplň revize
 • Požadavky na výkresovou a projektovou dokumentaci
 • Kontrola způsobu provedení instalace FVE
 • Praktický postup při provádění revize FVE
 • Vypracování zprávy o revizi FVE

Ing. Vladimír Macháček, TIČR pobočka Ústí nad Labem a Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B

Pořádá: LPE s.r.o.

08:30 – 15:30

Hotel Avanti, Brno

VOLT 2023 - 2. část konference

Program:

7.30 - 8.30          Zahájení, snídaně

8.30 - 10.00        Náležitosti revizní zprávy z pohledu revizního technika.
Přepěťové ochrany ve vlastnictví odběratele, kam se umístují.

(Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B, lektor ŽSE, z.s.)

10.00 - 11.00     Ochrana fotovoltaických elektráren proti přepětí pro stejnosměrné sítě do 1500V DC. Revize fotovoltaických přepěťových ochran a jejich záludnosti. (Ing. Daniel Sidun, jednatel KIWA SK)

11.00 - 12.00     Úspora místa v rozvaděčích. Moderní trendy v oblasti jističů, proudových chráničů a jejich kombinací. (Ing. Jiří Vašinka, produkt manager ABB)

13.00 – 14.30    Čeho by se měl vyvarovat a co by měl znát začínají revizní technik elektrických instalací. (Štefan Chocholáček, RT E1A, E1B, lektor ŽSE, z.s)

14.30 – 15.30    Rozvody elektrické energie z pohledu revizního technika
(Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B, lektor ŽSE, z.s.)

Pořádá: ŽSE, z.s.

10:00 – 13:00

Hala P

Sál P1

SOUČASNÉ TRENDY VE FOTOVOLTAICE

10.00 - 11.15    

 • Přehled českého fotovoltaického trhu
  Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace
   
 • Problémy s připojováním
  Libor Kolář, vedoucí rozvoje a správa aktiv, EG.D, a.s.
   
 • Problémy s připojováním malých FVE z pohledu regulátora
  Martina Krčová, ERÚ
   
 • Financování malých solárních zdrojů 
  Vít Šíma, Manažer útvaru B2B Retailové bankovnictví, UniCredit Bank Czech Republik ​and Slovakia, a. s.
   
 • Agrivoltaika a její bariéry
  Jiří Bím, vedoucí sekce a garant tématu agrivoltaiky Solární asociace

11.15 – 11.30     Přestávka

11.30 – 12.45

 • Měření po fázích
  Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., odborný asistent, Katedra elektrotechnologie, ČVUT, vedoucí pracovní skupiny pro malé zdroje Solární asociace
   
 • Připojování FVE + BESS s aplikací na prodej/ nákup EE
  Ivan Trup, vedoucí Technické pracovní skupiny Asociace AKU‑BAT

   
 • Bezpečnost bateriových úložišť
  Pavel Hrzina, odborný asistent, Katedra elektrotechnologie, ČVUT, odborník na akumulaci asociace AKU-BAT
  Ivan Trup, vedoucí Technické pracovní skupiny Asociace AKU-BAT

   
 • Residenční a komerční bateriové systémy a jejich širší využití v moderní energetice
  Jan Voňka, Photon Energy

Pořádá: Solární asociace
Moderuje: Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace

Registrace je možná zde.

 
10:00 - 12:00

Hala P

Sál P3
 

Tepelná čerpadla v teorii a praxi

Téma: Seznámení účastníků s teorií a praxí k tepelným čerpadlům pro rodinné domy

První část přednášky bude zaměřena na princip fungování teplených čerpadel, jejich rozdělení, návrh a případné možnosti a úskalí porovnání jednotlivých výrobců.

Druhá část přiblíží montáž v praxi nejrozšířenějšího typu tepelného čerpadla vzduch – voda. Kromě samotné montáže tepelného čerpadla  budou představeny praktická doporučení pro správné fungování otopné soustavy a přípravy teplé vody.

Přednášející: Ing. Robert Bicek, Bosch Termotechnika s.r.o.

Pořádá: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Organizátoři a veletržní správa si vyhrazují právo na změnu programu, jeho rozšíření nebo zrušení.

Na veletrhu AMPER 2023 také proběhne FÓRUM AUTOMATIZACE & DIGITALIZACE na otevřeném přednáškovém prostoru v hale P. Fotogalerie k veletrhu AMPER 2023 

 

 


Úvod / Program / Konference a semináře


object(TerinvestOwnEvent)#32 (56) { ["presentationCz":protected]=> NULL ["presentationEn":protected]=> NULL ["presentationDe":protected]=> NULL ["ticketParam":protected]=> string(0) "" ["db":protected]=> object(Database)#2 (10) { ["_host":protected]=> string(9) "localhost" ["_database":protected]=> string(8) "amper_cz" ["_user":protected]=> string(8) "amper_cz" ["_password":protected]=> string(15) "VhC5FY2y8Faw49m" ["_conn":"Database":private]=> object(PDO)#4 (0) { } ["_statement":"Database":private]=> object(PDOStatement)#33 (1) { ["queryString"]=> string(652) " SELECT comp.code, cv.content FROM component comp JOIN version_container cont ON comp.component_id = cont.component_id JOIN version_info vinf ON cont.version_id = vinf.version_id JOIN content_version cv ON vinf.version_id = cv.version_id WHERE comp.component_id IN (:cids_0_2) AND vinf.status_id = :status_id AND (vinf.valid_from IS NULL OR TO_DAYS(vinf.valid_from) <= TO_DAYS(NOW())) AND (vinf.valid_to IS NULL OR TO_DAYS(vinf.valid_to) >= TO_DAYS(NOW())) ORDER BY vinf.inserted " } ["_bindArrays":"Database":private]=> array(0) { } ["_params":"Database":private]=> array(0) { } ["_query":"Database":private]=> string(652) " SELECT comp.code, cv.content FROM component comp JOIN version_container cont ON comp.component_id = cont.component_id JOIN version_info vinf ON cont.version_id = vinf.version_id JOIN content_version cv ON vinf.version_id = cv.version_id WHERE comp.component_id IN (:cids_0_2) AND vinf.status_id = :status_id AND (vinf.valid_from IS NULL OR TO_DAYS(vinf.valid_from) <= TO_DAYS(NOW())) AND (vinf.valid_to IS NULL OR TO_DAYS(vinf.valid_to) >= TO_DAYS(NOW())) ORDER BY vinf.inserted " ["Link_ID"]=> int(0) } ["io":protected]=> object(InputOutput)#35 (0) { } ["data":protected]=> NULL ["colMapping":protected]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["saveMapping":protected]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["id":protected]=> string(2) "25" ["curl":protected]=> NULL ["dir":protected]=> string(24) "common/images/events/25/" ["dirDB":protected]=> string(3) "25/" ["_table":protected]=> NULL ["_storageReflection":protected]=> NULL ["_db":protected]=> NULL ["_io":protected]=> NULL ["_imgDir":protected]=> NULL ["_fileDir":protected]=> NULL ["_strictMapping":protected]=> bool(false) ["_primaryKeys":protected]=> NULL ["_imageErrorMsg":protected]=> string(0) "" ["_reflect":protected]=> object(ReflectionClass)#36 (1) { ["name"]=> string(17) "TerinvestOwnEvent" } ["event_id"]=> string(2) "25" ["presentation_cz_id"]=> string(1) "1" ["presentation_en_id"]=> string(3) "127" ["presentation_de_id"]=> string(4) "1562" ["place_cz"]=> string(18) "VÝSTAVIŠTĚ BRNO" ["place_en"]=> string(22) "Brno Exhibition Centre" ["place_de"]=> string(42) "Выставочный центр Брно" ["date_from"]=> string(10) "2023-03-21" ["date_to"]=> string(10) "2023-03-23" ["name_cz"]=> string(5) "Amper" ["name_en"]=> string(5) "Amper" ["name_de"]=> string(5) "Amper" ["description_cz"]=> string(108) "29. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ENERGETIKY, AUTOMATIZACE, KOMUNIKACE, OSVĚTLENÍ A ZABEZPEČENÍ" ["description_en"]=> string(124) "29th International Trade Fair of Electrotechnics, Energetics, Automation, Communication, Lighting, and Security Technologies" ["description_de"]=> string(207) "28-я mеждународная выставка электротехники, энергетики, автоматизации, коммуникации, светотехники и безопасности" ["active"]=> string(1) "1" ["deleted"]=> string(1) "0" ["facebook"]=> string(0) "" ["twitter"]=> string(0) "" ["photo_1"]=> string(48) "25/1653230161951x306-px_amper_header-2023_V2.jpg" ["photo_2"]=> string(0) "" ["photo_3"]=> string(0) "" ["photo_4"]=> string(0) "" ["photo_5"]=> string(0) "" ["photo_6"]=> string(0) "" ["photo_7"]=> string(0) "" ["photo_8"]=> string(0) "" ["photo_9"]=> string(0) "" ["photo_10"]=> string(0) "" ["ean_on_tickets"]=> string(1) "1" ["show_event_info"]=> string(1) "1" ["pictogram"]=> NULL ["text_date"]=> string(13) "21.-23.3.2023" }

29. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ENERGETIKY, AUTOMATIZACE, KOMUNIKACE, OSVĚTLENÍ A ZABEZPEČENÍ

21.-23.3.2023

Místo konání: VÝSTAVIŠTĚ BRNO


Hlavní navigace:

Amper