Konference a semináře 2022

ÚTERÝ  17. 5. 2022

09:00 - 13:00

Hala P

Sál P1

Efektivní elektromobilita ve smart city

Elektromobilita jako součást konceptu inteligentních měst vytváří příležitost k efektivnímu využívání osobních a užitkových elektromobilů pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Zároveň otevírá možnosti spolufinancování z evropských zdrojů pro příslušně zaměřené projekty.

Již třetí ročník konference o efektivní elektromobilitě organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je zaměřena na odbornou podporu chytrých technologií v dopravě a energetice a inteligentních měst – smart city. Konference navazuje na přechozí úspěšné ročníky konferencí Efektivní elektromobilita v organizacích a sérii konferencí Smart city v praxi.

Obsah konference:

 • Aktuální novinky v oblasti elektromobility, nabíjecí infrastruktury a softwarové/informační podpory.
 • Autonomní mobilita v městské dopravě.
 • Ekonomika a financování v elektromobilitě smart city.

Pořádá: Ing. Jakub Slavík, MBA - Consulting Services, Proelektrotechniky.cz

08:00 - 13:00

Hala P

Sál P3

Řešení ochrany fotovoltaických systémů a jejich rozváděčů před účinky přepětí

S přechodem na obnovitelné zdroje energie se stále rozšiřují aplikace fotovoltaických zařízení. Vzhledem k umístění, provozu a technickému provedení jsou fotovoltaické aplikace vystaveny zvýšenému riziku poškození přímým nebo nepřímým úderem blesku nebo přepětím.

Na odborném semináři Vás naučíme správně projektovat a montovat hromosvodní soustavou, zemnění, vyrovnání potenciálu a správně umisťovat přístroje přepěťové ochrany a ochrany proti přepětí. 

Také se zaměříme specifické požadavky na rozváděče používané ve fotovoltaických aplikacích, kde jsou podmínky prostředí a provozu náročnější než u typických rozváděčů.

Upozorníme také na možné škody v důsledku nesprávných řešeních a pojistné podmínky pojišťoven. 

Program školení:

8.45 - 9.00        Prezence účastníků

9.00 - 9.45        Ing. Jiří Kutáč Ph.D., DEHN s.r.o.

 • Škody na fotovoltaických elektrárnách a jejich vyhodnocení.

9.45 - 10.30      Česká Asociace pojišťoven, zástupce pracovní skupiny rizikové inženýrství

 • Riziko, pohled na pojištění a škody na FVE.

10.30 - 10.45    Přestávka

10.45 - 11.30    Jan Hájek, DEHN s.r.o.

 • Vnější ochrana před bleskem na fotovoltaických elektrárnách.

11.30 - 12.15     Daniel Anděl, DEHN s.r.o.

 • Přepěťové ochrany pro fotovoltaické elektrárny (silová a komunikační síť).

12.15 - 12.35    Josef Valíček, DEHN s.r.o.

 • Rozváděče pro fotovoltaické aplikace.

12.35 - 13.00    Diskuze

13.00 - 17.00    Individuální návštěva veletrhu AMPER 2022

Pořádá: LPE s.r.o.


11:00 - 12:00


Hala P

Sál P4 c,d

Alma Mater - konfigurovatelný systém k vzdělávání pracovníků

Pořádá: ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s.

STŘEDA  18. 5. 2022

09:00 – 13:00

Hala P

Sál P4 c,d

Role údržby v digitální transformaci

Víte, že řada projektů digitalizace začíná u průmyslové údržby? Naši věrní údržbáři to na Fóru údržby řeší pravidelně, ale letos bychom rádi téma dostávali do širšího povědomí. Rozhodli jsme se jej zařadit v rámci tematického MEET-UP, který proběhne již před samotnou konferencí. Meet-up můžete absolvovat fyzicky přímo na veletrhu AMPER, nebo záznam z akce získáte ke každé vstupence na hlavní akci.

Více informací naleznete zde.

Pořádá: Trade Media International s.r.o.

08:00 - 16:00

Hala A

Sál Morava

Nová legislativa pro oblast VETZ

Víte jaké změny v legislativě nastanou od 1. 7. 2022? Ve spolupráci s ESČ jsme pro Vás připravili konferenci k novému zákonu č. 250/2021 Sb. a prováděcím předpisům. Akce bude uspořádána s lektory z ESČ, SUIP a TIČR, kteří Vás seznámí s:

 • novou legislativou a zrušenými předpisy k 1.7.2022,
 • rozdělením VETZ do tříd,
 • pověřenou organizací – osvědčení, oprávnění,
 • výjimkami pro rozvodné společnosti,
 • požadavky na VETZ a jejich provozovatele, náležitosti provádění revizí a revizních zpráv,
 • problematikou revizí, kontrol a zkoušek elektrických spotřebičů,
 • odbornou způsobilostí v elektrotechnice.
 • kontrolní činností SUIP.

Program:

8.00 - 9.00          Prezence účastníků

9.00 - 12.30        Blok přednášek

 • Proces schvalování legislativy.
 • Nová legislativa/zrušené předpisy k 1.7.2022.
 • Rozdělení VETZ do tříd.
 • Pověřená organizace – osvědčení, oprávnění.
 • Výjimky pro rozvodné společnosti.
 • NV o VETZ (požadavky na VETZ a jejich provozovatele, náležitosti provádění revizí a revizních zpráv).
 • Problematika revizí, kontrol a zkoušek elektrických spotřebičů.

12.30 - 13.30     Přestávka - oběd

13.30 - 16.00     Blok přednášek

 • Odborná způsobilost v elektrotechnice.
 • Kontrolní činnost SUIP.
 • Odnímání osvědčení či oprávnění.

16.00                 Závěr akce

Přednášející: Ing. Jiří Sluka (Technická inspekce ČR), Mgr. Radek Roušar (Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.), zástupci Státního úřadu inspekce práce.

Pořádá: LPE s.r.o.

 

13:00 – 15:30

Hala P

Sál P4 a,b

 

Vodíkové technologie jako nástroj dekarbonizace i snížení energetické závislosti

ÚJV Řež je českým průkopníkem projektů vodíkové mobility a využití vodíku v energetice. Seminář představí strategii ČR v této oblasti, současné české projekty a vize nedaleké vodíkové budoucnosti. 

Pořádá: ÚJV ŘEŽ, a.s.

14:00 – 17:00

Hala P

Sál P4 c,d

Člověk v digitálním prostředí

Elektrotechnická asociace ČR v rámci tohoto veletrhu pořádá konferenci s názvem Člověk v digitálním prostředí, která se uskuteční ve středu 18. 5. ve 14 hod. v hale P, sál P4.

Účast na konferenci je bezplatná, podmíněná registrací.

Více informací o konferenci včetně registračního formuláře najdete zde.

Pořádá: Elektrotechnická asociace ČR

ČTVRTEK  19. 5. 2022

12:00 – 16:00

Hala P

Sál P1

Malé Fotovoltaické Fórum 2022 - Cesta k energetické a ekonomické nezávislosti

Detailní časový program:

12.00-13.30       Fotovoltaika součást ekonomického i ekologického mixu české energetiky.

13.30-14.40       Akumulace elektrické energie, její druhy a světové trendy.

14.40-16.00       Technologický vývoj elektromobility.

Přednášející: doc. Jiří Vaněk, Ing. Petr Maule, doc. Vítězslav Novák, doc. Petr Bača

Partneři MFF 2022: ČFA, VUT FEKT

Pořádá: Česká fotovoltaická asociace, z. s.

09:00 – 13:30

Hala P

Sál 93

Kybernetická bezpečnost v průmyslu

Průmyslové firmy si již možná kybernetické hrozby uvědomují. Strategie i operativní řešení, jak jim čelit, však často chybí. Abychom dali více prostoru specifickému tématu, rozhodli jsme se jej zařadit v rámci tematického MEET-UP, který proběhne již před samotnou konferencí. Meet-up můžete absolvovat fyzicky přímo na veletrhu AMPER, nebo záznam z akce získáte ke každé vstupence na hlavní akci.

Více informací naleznete zde.

Pořádá: Trade Media International s.r.o.

09:30 - 14:30

Hala A

Sál Morava

Bezpečnost strojních zařízení 2022

Odborný seminář se bude zaměřovat na všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení rizika, jejich snižování dle normy ČSN EN ISO 12100 včetně stanovení souvislosti mezi úrovní rizika a požadovanou úrovní vlastností (PLr) bezpečnostních obvodů a funkcí dle ČSN EN ISO 13849-1.

Zároveň se v rámci prevence bude věnovat kontrolám provozovaných strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.

Cílem odborného semináře pořádaného multimediálním časopisem ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společnostmi Systemotronic, s.r.o., Terinvest, spol. s r.o. a dalšími partnery v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu Amper 2022 je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se bezpečnosti zařízení strojů.

Více informací naleznete zde.

LPE s.r.o., časopis ElektroPrůmysl.cz ve spolupráci s Terinvest

 
10:00 - 14:00

Hala P

Sál P4 c,d

Tepelná čerpadla v teorii a praxi – jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se

Seznámení se principem tepelných čerpadel, popis jednotlivých systémů, výhody proti jiným obnovitelným zdrojům, dimenzování tepelných čerpadel, jak rozeznat kvalitní tepelné čerpadlo, ekonomika a návratnost tepelných čerpadel, spolupráce s topnými systémy, jak lze tepelným čerpadlem nejen topit a ohřívat teplou vodu, ale i chladit, novinky v oboru tepelných čerpadel.
Po přednášce volná diskuse a odpovědi na otázky zajímající posluchače.

Efektivní rekuperace – nutná součást každé novostavby a rekonstrukce

Pro zdravé bydlení je potřeba mít v obytných prostorech čerstvý vzduch, který zajistí řízená výměna vzduchu. Principem je odvedení znehodnoceného (vydýchaného) vzduchu mimo objekt a na jeho místo přivést čerstvý vzduch, který však převezme od odváděného teplo, nebo chlad a vrátí se zpět do větraného prostoru. Tímto způsobem se ušetří značné množství energie, kterou bychom jinak „vyhodili oknem“. Málo kdo ví, kolik energie rekuperace ušetří, o kolik se sníží tepelná ztráta objektu, což umožní instalovat tepelný zdroj s menším výkonem a nižší cenou. Popis jednotlivých druhů rekuperačních systémů, jejich výhody a nevýhody.

Pořádá: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

PÁTEK  20. 5. 2022

10:00 – 12:00

Hala P

Sál P4 c,d

Energetická tranzice ve světle dnešní reality

Zahájení

 • Ing. Richard Vidlička, MBA, člen představenstva a ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Udržitelné finance a jejich budoucí vliv na energetiku

 • Ing. Lucie Horová, vedoucí sekce EURELECTRIC, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Limity rozvoje OZE v ČR z pohledu povolovacích procesů

 • JUDr. Michal Jedlička, Útvar Public Affairs, ČEZ, a. s.

Náhrada fosilní energie: ideologie a utopie

 • Ing. Michal Macenauer, Ph.D., ředitel strategie, EGÚ Brno

Transformace teplárenství do roku 2030

 • Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Diskuse, závěr

Pořádá: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Organizátoři a veletržní správa si vyhrazují právo na změnu programu, jeho rozšíření nebo zrušení.

Na veletrhu AMPER 2022 také proběhne FÓRUM AUTOMATIZACE v Hale V, číslo 4.22COMPUTER STAGE 2022 v Hale P, číslo 6.39.

TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI – jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se 

 

Seznámení se principem tepelných čerpadel, popis jednotlivých systémů, výhody proti jiným obnovitelným zdrojům, dimenzování tepelných čerpadel, jak rozeznat kvalitní tepelné čerpadlo,

ekonomika a návratnost tepelných čerpadel, spolupráce s topnými systémy, jak lze tepelným čerpadlem nejen topit a ohřívat teplou vodu, ale i chladit, novinky v oboru tepelných čerpadel.

Po přednášce volná diskuse a odpovědi na otázky zajímající posluchače.

 

EFEKTIVNÍ  REKUPERACE – nutná součást každé novostavby a rekonstrukce 

 

Pro zdravé bydlení je potřeba mít v obytných prostorech čerstvý vzduch, který zajistí řízená výměna vzduchu. Principem je odvedení znehodnoceného (vydýchaného) vzduchu mimo objekt a na jeho místo přivést čerstvý vzduch, který však převezme od odváděného teplo, nebo chlad a vrátí se zpět do větraného prostoru. Tímto způsobem se ušetří značné množství energie, kterou bychom jinak „vyhodili oknem“. Málo kdo ví, kolik energie rekuperace ušetří, o kolik se sníží tepelná ztráta objektu, což umožní instalovat tepelný zdroj s menším výkonem a nižší cenou. Popis jednotlivých druhů rekuperačních systémů, jejich výhody a nevýhody.

Fotogalerie k veletrhu AMPER 2022 Úvod / Program 2022 / Konference a semináře 2022


object(TerinvestOwnEvent)#10 (47) { ["presentationCz:protected"]=> NULL ["presentationEn:protected"]=> NULL ["presentationDe:protected"]=> NULL ["ticketParam:protected"]=> string(0) "" ["db:protected"]=> object(DB_Actual)#11 (14) { ["Host:protected"]=> string(9) "localhost" ["Database:protected"]=> string(13) "terinvest_com" ["User:protected"]=> string(13) "terinvest_com" ["Password:protected"]=> string(12) "81a77efb0ef7" ["PersistentConnection"]=> bool(true) ["character_set_client"]=> string(4) "utf8" ["character_set_connection"]=> string(4) "utf8" ["character_set_results"]=> string(4) "utf8" ["Result_type"]=> int(1) ["Halt_On_Error"]=> string(3) "yes" ["Debug"]=> int(1) ["Debug_output"]=> string(0) "" ["Link_ID"]=> int(0) ["Query_ID"]=> int(0) } ["io:protected"]=> object(InputOutput)#12 (0) { } ["data:protected"]=> NULL ["colMapping:protected"]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["saveMapping:protected"]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["id:protected"]=> string(2) "25" ["curl:protected"]=> NULL ["dir:protected"]=> string(24) "common/images/events/25/" ["dirDB:protected"]=> string(3) "25/" ["reflect:protected"]=> object(ReflectionClass)#13 (1) { ["name"]=> string(17) "TerinvestOwnEvent" } ["event_id"]=> string(2) "25" ["presentation_cz_id"]=> string(1) "5" ["presentation_en_id"]=> string(2) "42" ["presentation_de_id"]=> string(4) "1562" ["place_cz"]=> string(18) "VÝSTAVIŠTĚ BRNO" ["place_en"]=> string(22) "Brno Exhibition Centre" ["place_de"]=> string(42) "Выставочный центр Брно" ["date_from"]=> string(10) "2023-03-21" ["date_to"]=> string(10) "2023-03-23" ["name_cz"]=> string(5) "Amper" ["name_en"]=> string(5) "Amper" ["name_de"]=> string(5) "Amper" ["description_cz"]=> string(108) "29. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ENERGETIKY, AUTOMATIZACE, KOMUNIKACE, OSVĚTLENÍ A ZABEZPEČENÍ" ["description_en"]=> string(124) "29th International Trade Fair of Electrotechnics, Energetics, Automation, Communication, Lighting, and Security Technologies" ["description_de"]=> string(207) "28-я mеждународная выставка электротехники, энергетики, автоматизации, коммуникации, светотехники и безопасности" ["active"]=> string(1) "1" ["deleted"]=> string(1) "0" ["facebook"]=> string(0) "" ["twitter"]=> string(0) "" ["photo_1"]=> string(48) "25/1653230161951x306-px_amper_header-2023_V2.jpg" ["photo_2"]=> string(0) "" ["photo_3"]=> string(0) "" ["photo_4"]=> string(0) "" ["photo_5"]=> string(0) "" ["photo_6"]=> string(0) "" ["photo_7"]=> string(0) "" ["photo_8"]=> string(0) "" ["photo_9"]=> string(0) "" ["photo_10"]=> string(0) "" ["ean_on_tickets"]=> string(1) "1" ["show_event_info"]=> string(1) "1" ["pictogram"]=> NULL ["text_date"]=> string(13) "21.-23.3.2023" }

29. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ENERGETIKY, AUTOMATIZACE, KOMUNIKACE, OSVĚTLENÍ A ZABEZPEČENÍ

21.-23.3.2023

Místo konání: VÝSTAVIŠTĚ BRNO


Hlavní navigace:

Amper