Přednášky a semináře 2018

Čas, místo konáníNázev akcePořadatel

Úterý 20. 3. 2018


09:00 - 15:00
Hala P, sál P4 a, b, c, d

Smart city v praxi III
Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

Konference „Smart city v praxi III“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů ve svých chytrých městech a obcích. 

více informací a registrace

Pořádá: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services; Proelektrotechniky.cz

 

09:30 - 14:00
Hala P, sál P1

Perspektivy e-mobility X
Směry a trendy vývoje vozidel, legislativy a infrastruktury

Konference přiblíží posluchačům současný stav vývoje techniky v e-mobilitě a její reálné rozšíření v ČR, v Evropě i ve světě. 

Více informací a registrace

Pořádá: FCC PUBLIC s.r.o.

 

11:00 - 12:00
Hala P, sál P3

Budoucnost decentralizace a energetická soběstačnost staveb

Autoři projektu Českého ostrovního domu diváky provedou komplexní strukturou aktivit a detailním pohledem do technologické rozvahy připravovaného konceptu dvou soběstačných staveb, jejichž prototypní provoz již v testovacím režimu provozují v Praze. 

Pořádá: Český ostrovní dům s.r.o.

    

13:00 - 16:00
Hala P, sál P3  

Firma budoucnosti - stav digitalizace firem v České republice

Jaký je stav digitalizace u českých firem a živnostníků? Jaké technologie jim dokážou zjednodušit život nebo přinést nový byznys? Přednáška ukáže zkušenosti z českých firem a konkrétní příklady toho, jak úspěšně zavádět technologie - ať už do nových či tradičních firem. Přednášejícím bude Filip Dřímalka.

Jak na digitální produktivitu? Sociální sítě v B2B - jsou opravdu pro všechny?

více informací a registrace

Pořádá: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR


Středa 21. 3. 2018
08:30 – 13:30
Hala P, sál P1  

Nové normy pro revizní techniky a jejich praktické dopady

František Kosmák a Milan Dolenský při AMPERu 2018 připravili školení, které poskytne odpovědi časté otázky revizních techniků.

více informací a registrace

Pořádá: LPE s.r.o.  

  

09:00 – 13:00
Hala P, sál P3 

Seminář: Inteligentní budovy

Druhý ročník semináře se bude věnovat novým technologiím v projektování inteligentních budov. Mezi hlavní témata  budou patřit například chytré elektroinstalace, Big Data a jejich využití, Internet věcí a jeho využitelnost v inteligentních budovách. Seminář bude dále doplněn odbornými přednáškami a případovými studiemi.

více informací a registrace 

Pořádá: Trade Media International, s.r.o.

 

09:00 – 14:00
Hala A3, sál Morava 

Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

Seminář se soustředí na změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018 (norma vychází v roce 2018, buďte na ni připraveni). Dále na celkové provedení elektrického zařízení stroje.

více informací a registrace

Pořádá: ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček 

 

 

9:00 - 16:00
Kongresové centrum, sál C 

Solární architektura, akumulace energie  a energetická nezávislost budov v ČR 2018

Konference o nezávislé fotovoltaice v chytrých budovách s efektivní akumulací energie a řízením spotřeby v podmínkách ČR.

Více informací 

Pořádá: Solární Panely.CZ, s.r.o.


 

9:30 – 13:30
hala P, sál P4 a,b   

Energie pro budoucnost XXIII
Efektivní nakládání s energií při jejím transportu a užití

Na programu konference jsou otázky transportu energie z místa výroby do místa spotřeby s důrazem na úsporná řešení ve stadiu přenosu i spotřeby. 

Prezence účastníků od 9:00

Pořádá: FCC PUBLIC s.r.o.

 

 

10:00 – 14:00
Hala P, sál P4 c, d   

Seminář: Údržba a diagnostika

Na čtvrtém ročníku semináře budou představeny možnosti v oblasti údržby, měření, diagnostiky a monitorování ve výrobních provozech. Na organizaci semináře spolupracujeme s Asociací technických diagnostiků ČR. 

více informací a registrace

Pořádá: Trade Media International, s.r.o.

 
 

14:00 – 17:00
Hala P, sál P4 a, b 

Konference: Právo v technice

Účastníci se dozví o autorském a průmyslovém právu, ochraně osobních údajů, ale i o uvádění výrobků na trh nebo třeba vyhledávání informací v rozsáhlých rešeršních systémech. 

více informací a registrace

Pořádá: Elektrotechnická asociace ČR

15:00 – 16:00
hala P, sál P3 

Vodíkové technologie a jejich aplikace v České republice

Téma se opírá o tři pilíře – vodíkovou mobilitu, větší energetické aplikace a malé projekty – například využití vodíku jako záložního zdroje energie. Přednášku doprovodí praktické ukázky již realizovaných projektů.  

ÚJV Řež, a.s.

  

Čtvrtek 22. 3. 2018
08:30 – 13:30
Hala P, sál P1 

32. Celostátní setkání elektrotechniků

Tradiční akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

více informací a registrace

Pořádá: LPE s.r.o.  

09:00 – 13:00
Hala P, sál P4 a, b

Seminář: DPS a vše kolem nich @ AMPER 2018

Hlavní témata: 

Návrh DPS s ohledem na jejich výrobu a osazování; předvídatelný návrhový proces pro spolehlivé PCB; Keď Rules of Thumbs nestačí; Úspora času a financí pomocí JTAG; návrh chladiče prakticky.

Návštěva semináře možná pouze po předchozí registraci. 

Pořádá: DPS Elektronika od A do Z

09:00 – 13:00
Hala P, sál P4 c, d

Seminář: Elektronické součástky a aplikace @ AMPER 2018

Hlavní témata: 

Inovační trendy v pouzdření elektronických obvodů; Smart Driving od STMicroelectronics; Bluetooth 5 and Narrow band LTE (bude v anglickém jazyce); Umělá inteligence pro kontrolu dílů v elektzrotechnickém průmyslu; Novinky Analog Devices; Novinky v portfoliu HT-Eurep - M2M komunikace

Návštěva semináře možná pouze po předchozí registraci. 

Pořádá: DPS Elektronika od A do Z

09:00 – 14:00
Hala A3, sál Morava 

Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem

více informací a registrace

Pořádá: ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček

 

09:00 – 15:00
Kongresové centrum, sál A 

Vliv realizace cíle EU v oblasti snižování spotřeby energií na průmysl v ČR

Hlavní témata: 

Možné dopady evropského cíle ve snižování spotřeby energií na průmysl; Předpoklad nákladů na dosažení cíle ve snížení spotřeby energií; Možnosti využití dotačních titulů z programu Úspory energie OP PIC

 

Pořádá: Sdružení velkých spotřebitelů energie


10:00 – 11:00
Hala P, sál P3 

Nařízení CPR (norma EN 50575) 

Od 1. 7. 2017  je závazné nařízení Evropské unie CPR. Součástí nařízení je ověření kvality kabelů ve vztahu k požadavkům reakce na oheň. To znamená, že každý, kdo na trh uvádí nový kabel, musí typ zkoušet, klasifikovat a označit podle pravidel EU.

Pořádá: Asociace výrobců kabelů a vodičů v České republice a Slovenské republice

12:00 – 17:00
Hala P, sál P3 

Seminář na téma Akumulace a moderní energetika

Hlavní témata:

Legislativní bariéry rozvoje akumulace; Realizace prvních velkokapacitních úložišť v ČR; Přínos využití akumulace v průmyslových podnicích, reálné příklady; Aktivní řízení maxima a potenciál pro Demand Side Management; Evoluce trhu s flexibilitou a zapojení nových nástrojů; Akumulace jako poskytovatel služby flexibility v soustavě – zkušenosti ze zahraničí: UK, BeNeLux + DE; Představení existujících projektů Power 2 Gas a Power 2 Heat; Odborná ukázka zapojení baterie pro domácnost.

Pozvánku a pokyny pro registraci naleznete zde

Pořádá: AKU BAT, z.s

 

13:30 – 15:30
Hala P, sál P4 c, d  

Seminář CzechInvest věnovaný podpoře investicím a Start-up firmám

Seminář představí aktuální trendy v elektrotechnickém sektoru, možnosti podpory podnikání a investic v ČR a zapojení se do nových programů pro podporu Start-upů.

Pozvánku a pokyny pro registraci naleznete zde.

Pořádá: Agentura pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest

14:00 – 17:00
hala P, sál P4 a,b 

100 let proměn české a slovenské energetiky

Hlavní témata:

Proměny energetiky v čase;Zdrojová dostatečnost a energetická koncepce ČR a SR v kontextu CEP; Vize elektroenergetiky ČR a SR

 

Pořádá: AEM, z. s.

 

 


Pátek 23. 3. 2018
08:30 – 13:30
Hala P, sál P1 

32. Celostátní setkání elektrotechniků

Tradiční akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

více informací a registrace

Pořádá: LPE s.r.o.  

 

09:00 – 11:00
Hala P, sál P3
 

Korejsko-české ICT fórum

Otevřené B2B setkání. Pro účast nutná registrace na komora@cks-korea.cz.

Pořádá: Obchodní komora při Česko-korejské společnosti

09:00 – 14:00
hala P, sál P4 a,b

100 let proměn české a slovenské energetiky

Hlavní témata:

Výrobní základna; Síťová infrastruktura, nový způsob řízení přenosových a distribučních soustav; Internal energy market - utopie nebo reálný cíl?

Pořádá:  AEM, z. s.

 

10:00 – 12:00
Hala P, sál P4 c,d 

Inovativní aplikace akumulace energie a elektromobility

Hlavní témata:

Akumulace energie: Nové technologie bateriových úložišť na bázi lithia, Aplikace technologie pro MSP a rodinné domy včetně konceptu mikrosítí, Pilíře využití akumulace energie, Systémová integrace jako platforma moderní energetiky

Elektromobilita: Inovativní řešení nabíjení elektromobilů na páteřní dopravní síti, Technologie rychlonabíjení elektromobilů ve standardu 100 kW a více, Zavádění flotil elektromobilů v podnicích, Změna pohledu na dopravu ve městech prostřednictvím elektromobility a autonomní mobility.

 

Pořádá: Asociace akumulace energie, z.s. a Asociace elektromobility a inovativních technologií z.s.

 

 

11:00 – 12:00
Hala P, sál P3

Korea - obchodní vztahy a exportní příležitosti

Vzdělávací seminář pro české firmy. Seminář mimo jiné naznačí jaké byly v tomto směru vzájemné investice, jaké jsou příležitosti a jak být na korejském trhu úspěšným. 

Pořádá: Obchodní komora při Česko-korejské společnosti


12:30 – 15:00
Hala P, sál P3

Valná hromada Asociace elektromobilového průmyslu

Hlavní témata: 

Schválení nových stanov spolku; Proběhlé a připravované akce; Novinky, projekty; Volba nových členů výboru ASEP; Prezentace členů ASEP, Síťování poptávek a nabídek v oboru

Pořádá: Asociace elektromobilového průmyslu

Na veletrhu AMPER 2018 také probíhalo FÓRUM AUTOMATIZACE v hale V (V 4.18) a FÓRUM OPTONIKY v hale F (F 2.35).  

 

Video-prohlídka veletrhu AMPER 2018

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
Celostátní setkání elektrotechniků

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA AMPER 2019

 

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / AMPER 2018 / Přednášky a semináře 2018


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper