Přednášky a semináře 2020 - ZRUŠENO

ÚTERÝ  17. 3. 2020

9:00 - 13:00
Kongresové centrum

Sál C


Ukládání elektroinstalace na hořlavé podklady v dřevostavbách a zděných stavbách 2020  

Seminář je zaměřen na elektroinstalaci a hromosvody v dřevostavbách a na provádění elektroinstalace na lehkých stavebních materiálech ve zděných stavbách, které jsou obvykle na bázi dřeva, ale i slámy. Tato problematika je poměrně nepřehledná, je řešena ve více normách, s mnoha odkazy na zkušební normy. Navíc byly v poslední době některé normy z této oblasti zrušeny.

Pořádá: LPE s.r.o.

9:00 - 14:00

Hala P

Sál P1


Perspektivy elektromobility XII  
              

Konference Perspektivy e-mobility XII s podtitulem Směry a trendy vývoje vozidel, infrastruktury a legislativy prezentuje prostřednictvím partnerů a přednášejících aktuální stav v oblasti vozidel pro nejrůznější účely, které spojuje jedna společná vlastnost – elektrický pohon napájený z vestavěné akumulátorové jednotky. V přednáškách bude pojednána celá škála témat – od postoje státní správy, přes pokrok v konstrukci a akumulaci energie, infrastrukturu, přesah elektromobility do energetiky v širších souvislostech, až po možnosti využití elektrovozidel pro práci, rekreaci a zlepšení kvality života.

Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti, dále jsou zváni zástupci místních samospráv, podniky provozující dopravu nákladů a osob, jsou vítáni návštěvníci veletrhu AMPER.

(Prezence 9:00 – 9:30 hod.)

Více informací a registrace ZDE.

Pořádá: FCC Public s.r.o

09:00 - 15:00
Hala P


Sál P4 a,b,c,d


Smart city v praxi V - Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

„Obyčejné“ problémy měst a jejich „smart“ řešení: konference Smart city v praxi na veletrhu AMPER už popáté. 

Více informací a registrace ZDE.

Pořádá: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services; Proelektrotechniky.cz

 

10:00 - 11:30
Kongresové centrum,

Sál B


Potřebnost a využití či nevyužití akumulace ve fotovoltaických systémech

Dotace pro fotovoltaické systémy – MPO OP PIK, MŽP – OP ŽP, MPO – NZÚ

Přednáška se zaměřuje na využití instalovaného výkonu střešních fotovoltaických systémů (FVS) pro budovy, na nichž tyto instalace probíhají. Rozebírají se možnosti pro podnikatelský průmysl, sféru veřejných budov a škol, přes bytové domy k rodinným domům. Na většině z nich existuje možnost stavebního umístění FVS, ale ekonomika pro nasazení těchto systémů může být pro spoustu zájemců větší, než jsou ochotni přijmout. Proto se musejí i do velkých projektů aktivně zapojit národní dotační tituly, které pomohou s lepším prosazením projektu u managementu podniků. Naopak u FVS pro rodinné domy se adaptivně zhoršuje rentabilita, kvůli eskalaci fixních nákladů a omezené míře samospotřeby elektřiny a nutnosti využívání elektrické akumulace.

Přednáší: Ing. Petr Maule, LL.M., MBA

Tento program je součástí FÓRA ENERGETIKY

Pořádá: Česká fotovoltaická asociace

10:00 - 12:00
Hala P


Sál P3

 

Technická infrastruktura pro zajištění potřeb Průmyslu 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 představuje unikátní platformu pro otevřenou spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou a díky propojení s Testbedem pro Průmysl 4.0 disponuje také jedinečnou infrastrukturou umožňující vývoj a testování nových řešení v poloprovozních podmínkách.

Na přednášce bude představen ekosystém Národní centra Průmyslu 4.0 a jeho síť testbedů, kde mohou výrobní společnosti otestovat principy průmyslové výroby 4.0 před jejich zavedením do praxe. Součástí přednášky bude i představení evropského projektu výzkumného a inovačního centra pokročilé průmyslové výroby RICAIP, který propojením testbedů v Česku a v Německu položí základy virtuální továrny budoucnosti.  

 • Jiří Kabelka - předseda představenstva NCP4.0, předseda představenstva DEL a.s.
 • Tilman Becker – ředitel RICAIP
 • Pavel Václavek – člen představenstva NCP4.0, vedoucí výzkumné skupiny Kybernetika pro materiálové vědy CEITEC VUT v Brně, člen výkonného výboru RICAIP a vedoucí projektu RICAIP na VUT v Brně
 • Petr Minář – manažer programu DIGIMAT, Intemac Solutions s.r.o.

Přednáška bude v češtině a v angličtině bez tlumočení. Vstup na akci je zdarma. 
Více informací a 
registrace zde. V případě zájmu od nás na základě registrace obdržíte volnou jednodenní vstupenku na veletrh. 

Pořádá: Národní centrum Průmyslu 4.0, CIIRC ČVUT v Praze, www.ncp40.cz

10:00 – 17:00
Hala A


sál Morava


Kybernetická bezpečnost 2020

Na konferenci vystoupí přední odborníci z řad státních organizací a firem, kteří představí novinky z oblasti bezpečnosti informačně komunikačních technologií. Jeden z panelů konference se bude věnovat také praktickým ukázkám, modelovým situacím a návrhům řešení.

Témata konference:

-           Ochrana kritické infrastruktury státu;

-           Jak ochránit know-how firmy;

-           Rizika kybernetické bezpečnosti při zavádění 5G sítí;

-           Pojištění kybernetických rizik.

Pořádá: MAFRA a.s.

12:00 - 14:00
Kongresové centrum


Sál B


Energie na dlani
 

Energetická nezávislost a její legislativní komplikace

Obsahem přednášky je seznámení odborné veřejnosti s novinkami v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které lze implementovat do stávajících nebo nově vytvořených energetických projektů (rodinné domy, výrobní objekty) pro získání částečné nebo úplné energetické nezávislosti.

Nedílnou součástí přednášky je informovat o novinkách v legislativě, které jsou spojené s problematikou realizace a provozu OZE za účelem energetické soběstačnosti.

 

Tento program je součástí FÓRA ENERGETIKY

Pořádá: Výzkumné a vývojové centrum obnovitelných zdrojů a elektromobility

12:00 - 17:00
Kongresové centrum


Sál D


Průmysl 4.0 jako příležitost pro malé a střední podniky 

Myšlenky Průmyslu 4.0 znějí nejen lákavě, ale brzy budou vzhledem k těsnému provázání firem ve výrobním řetězci nutností.  Nová řešení a digitalizace představují velký prostor pro zlepšení výrobního procesu také malých a středních firem, ať už si firma za strategický cíl bude klást cokoliv: mohou být rychlejší, flexibilnější, vyrábět kvalitněji nebo úsporněji… Malé a střední firmy mají tu výhodu, že je nesvazují žádná koncernová pravidla či omezení a mohou si řešení svobodně zvolit a tzv. ušít na míru. 

Jaroslav Haltmar - Průvodce digitální transformací pro malé a střední podniky - cesta nového výrobku od návrhu přes virtuální zprovoznění až po výrobu a digitální páteř výrobního podniku.

Robert Macháček, Petr Šesták - Jak mohou konstruktéři a provozovatelé technologických zařízení efektivně spolupracovat, spravovat enormně velké objemy projektových dat a vytvářet ideální zázemí pro dosažení vyšší produktivity při plánování, provozu a údržbě průmyslových zařízení s COMOS.

Miloslav Kroupa - Využití lokalizačních dat pro optimalizaci výrobního procesu - analyzujte tok materiálu a výrobků s využitím Simatic RTLS.

Tomáš Froněk - Standardizace ve výrobní technologii – jak ušetřit nervy a čas při návrhu, zprovoznění a údržbě výroby.

Tomáš Froněk - Vizualizace jako nástroj pro optimalizaci výroby.

 

Pořádá: AMSP

STŘEDA  18. 3. 2020

9:00 – 13:00
Hala P


Sál P3


Konference Energie pro budoucnost XXVII

Elektřina pro všechny – dostatek, kvalita, management 

Elektroenergetika prochází podstatnými proměnami a další významné změny ji v krátké budoucnosti čekají: Narůstá podíl výkonově významných obnovitelných zdrojů, zvyšuje se bezpečnost, spolehlivost a efektivita přenosové a distribuční soustavy, v průmyslu narůstá podíl technologických zařízení s řízenými pohony (roboty a strojní vybavení), která mohou ovlivňovat kvalitu elektřiny v podnikové síti, narůstá podíl elektronických zařízení v budovách pro bydlení a v terciární sféře, vyžadujících spolehlivé napájení, bez negativních vlivů na kvalitu elektřiny v distribučních sítích. Jsme svědky trendu využívat akumulační schopnost bateriových jednotek akumulátorů nebo superkapacitorů pro zajištění kvality elektřiny a výkonové rovnováhy.

Konference je určena odborníkům zabývajícím se zabezpečením energií pro technologické procesy a ostatní provozy v průmyslových podnicích, obchodních centrech a veřejných budovách. Mezi zvanými posluchači jsou podnikoví energetici, technici, zástupci příslušných odborů veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách, jsou vítáni návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2020.

Odborný garant: Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.,                                VUT FEKT,  Ústav elektroenergetiky

 (Prezence 9:00 – 9:30)

Tento program je součástí FÓRA ENERGETIKY

Pořádá: FCC PUBLIC s.r.o

9:00 - 13:00
Hala P


sál P4 c,d

 
Údržba a diagnostika: Prediktivní údržba v době Průmyslu 4.0

Obsah semináře vznikl ve spolupráci s Asociací technických diagnostiků a Českou společností pro údržby, kteří jsou zároveň odbornými partnery akce. Hlavními tématy je údržba, měření, diagnostika a monitorování strojů ve výrobních provozech, provozní spolehlivosti strojů a jejímu zajištění. V programu se zaměříme na dostupné technologie a novinky používané k zjišťování a zajišťování řádného technického stavu strojů, zaměříme se na řízení prediktivní a provozní údržby, účastníci si budou moci vyměnit své zkušenosti a poznatky.

Více informací a registrace ZDE.

Pořádá: Trade Media International, s. r. o

9:00 – 14:00
Hala P

 

Sál P1


36. celostátní setkání elektrotechniků

Dvoudenní školení s výběrem toho nejzajímavějšího z elektrotechniky. Letos v rámci tradičního setkání elektrotechniků vystoupí zástupce hospodářské komory i předních firem z oboru elektro. 

Témata:

 • Nový Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ - v jakém stádiu je příprava? Vstoupí skutečně v účinnost k 1. 1. 2021?
 • Prováděcí předpisy k zákonu, které by měly nahradit vyhlášku 50/1978 Sb. a vyhlášku 73/2010 Sb. - jak to s nimi vypadá a vstoupí skutečně v účinnost společně s novým zákonem?
 • Další nové zákony, normy a vyhlášky pro elektrotechniky - co se chystá a jaký to bude mít dopad?
 • Společný systém řízení hlavního i nouzového osvětlení
 • Jak správně zvolit spínací přístroje v závislosti na použití v elektroinstalaci?
 • Jak na návrh osvětlování - od projektu, přes správný výběr osvětlení, až po instalaci a zprovoznění, uzemňovací soustavy a pospojování ve složitých případech?
 • Rozváděče pro náhradní zdroje.
 • Jednoduché automatické ovládání intenzity osvětlení v závislosti na okolním prostředí.
 • Praktické řešení náhrady klasických svítidel za LED.
 • Malé rozvodnice a úplné kryty - nové řešení ABB.
 • Proudové chrániče a jejich použití ve speciálních aplikacích.
 • Jak vyrobit rozváděč až do 630 A dle souboru norem ČSN EN 61439 v režimu „původní výrobce-výrobce“ bez nutnosti ověřování návrhu výrobcem.
 • Nová 33 2000-5-56 ed.3 a její vazba na požární normy řady 73 08xx.

Pořádá: LPE s.r.o.

9:00 – 14:30
Hala A


Sál Morava


Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

       Seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení, v rámci  kterého probereme:

 • Změny a rozdíly mezi ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Obecné požadavky na el. zařízení strojů.
 • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
 • Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem.
 • Ochranná zařízení.
 • Pospojování a požadavky na ochranné obvody.
 • Unikající zemní proudy s hodnotou vyšší než 10 mA.
 • Řídicí obvody a funkce.
 • Funkce pro zastavení a jejich použití.
 • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí.
 • Celkové provedení elektrického zařízení stroje.
 • Dokumentace o posouzení rizika.
 • Seminář je především určen pro:
 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

Pořádá:

LPE s.r.o časopis ElektroPrůmysl.cz a

 

9:00 - 15:00
Hala P


sál P4 a,b


Konference OSVĚTLOVÁNÍ 2020

1. ročník konference proběhne v mezinárodním složení v čele s panem doc. Ing. Tomášem Novákem, Ph.D. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a dalšími předními odborníky z oblasti osvětlovací techniky. 

Tématem 1. bloku odborné konference je osvětlení budov a interiérů. Druhá část konference se bude zabývat venkovním osvětlením, jehož podstatnou část tvoří zejména veřejné osvětlení. 

Více informací a registrace ZDE.

Pořádá: Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s časopisem SVĚTLO

 

10:00 – 15:00
Hala P

Sál P5


Postupy při analýze rizik 

Konferenci Postupy při Analýze rizik pořádá v přednáškovém sále P5, v pavilonu P Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. bezplatně pro své členy a další zájemce o tuto problematiku.

Analýza rizik bývala dříve velmi podceňovanou oblastí. S nárůstem úrazů, škod způsobených nedokonalou péčí, vznikají na různých místech, především ve větších průmyslových centrech, odborné komise, kteří určí rizika, které hodnotí rizika, a prevence rizik. Těm je věnována první část konference, spolu s určením významných nebezpečí například u elektrických zařízení. V Komentáři k ČSN 33 2000-6  ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí Část 6: Revize, se dovědí účastnící konference o vyhodnocení rizik, a důležitosti správného provedení revizí elektrických zařízení. 

Závěr první části je věnován Vyhodnocení rizik/významných nebezpečí strojních zařízení (uvedení příkladů) Nebezpečí, která se vyskytují při provozu strojních zařízení České technické normy vztahující se k strojním zařízením.

V části dvě budou účastníci konference seznámeni s požáry elektrických zařízení a rozvodů a též i s Požární bezpečností staveb, kontrolní činností (projektová dokumentace, užívání staveb, předpisy PO).

Pořádá: Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s.

10:00 – 15:00
Kongresové centrum


sál B


DIGInovace - Jak na digitalizaci a automatizaci

Konkrétní příběhy, konkrétní zkušenosti, konkrétní firmy, konkrétní lidé

Jak konkrétní podniky v praxi řeší digitalizaci, automatizaci, inovace, Průmysl 4.0? Přijďte si poslechnout zkušenosti ze zavádění nových technologií a řešení. Pojďte diskutovat s kolegy z branže nad novými technologickými trendy.

Konkrétní příběhy, konkrétní zkušenosti, konkrétní firmy, konkrétní lidé.


Program:

10:00-10:20  Využití strojového učení ve výrobních procesech

Filip Plevač - Expert na robotizaci a digitalizaci
Příklad sběru a zpracování množství dat  z procesu potravinářské výroby, způsob nasazení strojového učení vedoucího k automatické sebe-regulaci technologického procesu, technologická stabilizace a vyšší kvalita jako benefity.

10:25-10:45  Implementace Digitálního Pracoviště 4.0 v v menším podniku 

Miroslav Hlaváč - Unicorn
Jak vytvořit a využít digitální dvojče obráběcího nástroje pro operativní plánování výroby a další optimalizace. 

10:50-11:10  Aby vám tu digitalizaci nehacknuli 

Jindřich Šavel - Novicom

Praktické poznatky z řešení následků kybernetických útoků a jak jim předcházet. Řešení základního dilematu při budování kybernetické bezpečnosti v současnosti - aneb jak si poradit i bez armády ajťáků.

 11:15-11:35  Důležité právní aspekty digitalizace  a robotizace

Jakub Morávek - Felix a spol
Lze aplikovat stávající právní úpravu na Průmysl 4.0.? Jaké změny bude třeba provést, aby právní úprava odpovídala realitě? 

11:40-12:00  Univerzální robotická buňka HXG a její praktické využití

Pavel Bortlík, Acam Solution
Využití revoluční robotické buňky. Jeden robot, nekonečno možností.

 12:05-12:20  Vyhlášení výsledků a předání ocenění „Inovativní projekt roku“ (12:05-12:20 hodin)

Richard Lev, člen představenstva - Erste Grantika Advisory
Další ročník předávání ocenění nejlepšího inovativního projektu podpořeného z Evropských fondů.

 12:20-13:00  Přestávka, občerstvení

 13:00-13:20  Co už umí virtuální realita v průmyslu?

Martin Kotek - Asociace virtuální a rozšířené reality
Jak se bude virtuální/rozšířená reality používat v příštích letech v průmyslové výrobě? A co už umí dnes? Příklady jejího využití v údržbě, školení pracovníků nebo bezpečnosti práce. 

13.25-13:45  Digitalizace výroby české strojírenské společnosti

Lubomír Sláma - Act-In CZ
Ukázka koncepčního řešení digitalizace výroby s využitím MES u českého zástupce ze segmentu malých a středních podniků.

 13:50-14:10  Inteligentní robotická manipulace z dopravníku

Jan Jelínek - EPRIN
Unikátní robotická manipulace pro světového výrobce ze sklářského oboru. 

14:15-14:35  Jak minimalizovat následky kybernetického útoku ve Vašem podniku

Jiří Sedláček - Network Security Monitoring Cluster
Jak udržet kontinuitu byznysu a vyhnout se významným finančním ztrátám. 

14:35-15:15  Diskuse & networking (14:10-15:00)

Pořádá: Hospodářská komora ČR

14:00 – 16:30
Hala P


Sál P3


Česká cesta vodíku – překročili jsme Rubikon

ÚJV Řež je českým průkopníkem projektů vodíkové mobility a využití vodíku v energetice. Seminář představí strategii ČR v této oblasti, současné české projekty a vize nedaleké vodíkové budoucnosti.

Program

 1.     Role vodíku v  současné transformaci energetiky a dopravy

ÚJV Řež, Ing. Lukáš Polák, Ph.D., pracovník výzkumu a vývoje oddělení Vodíkové technologie

 2.     Aktuální české projekty v oblasti mobility a akumulace energie

ÚJV Řež, Ing. Filip Cesnak, pracovník výzkumu a vývoje oddělení Vodíkové technologie

 3.     Posuzování životního cyklu vodíkových technologií

ÚJV Řež, Ing. Kristína Zakuciová, pracovnice výzkumu a vývoje oddělení Vodíkové technologie

 4.     Vodík ve Skupině ÚJV

ÚJV Řež, Ing. Aleš Doucek, Ph.D., vedoucí oddělení Vodíkové technologie

Tento program je součástí FÓRA ENERGETIKY

Pořádá: ÚJV Řež

14:00 - 17:00
Hala P

Sál P4 c,d


Jak na robota

Blok 1: Aby nikdo „nehacknul“ Vaše výrobní zařízení

Blok 2: Digitální transformace

Pro třetí ze série konferencí Jak na robota jsou připraveny dvě témata.

 V prvním bloku se zaměříme na ryze praktické stránky toho, jak zabezpečit výrobní zařízení před hackerským útokem a na konkrétním případě ukážeme, co se v takovém případě děje a jak (je možné) situaci řešit.

 V druhém bloku se opět vrátíme digitální transformaci a představíme některé její nástroje – konkrétně rozšířenou realitu a blockchain, obě témata na konkrétních praktických ukázkách, s důrazem na využití v menších firmách.

Více informací a registrace ZDE.

Pořádá: Elektrotechnická asociace ČR

ČTVRTEK  19. 3. 2020

9:00 – 13:30
Hala P


Sál P3

 

 

Výroba nové generace

Nelákají Vás velké konference a máte pocit, že všechno povídání kolem moderních trendů a technologií pro průmysl se výlučně zaměřuje jen na největší společnosti? Představujeme Vám další ze série lokálních seminářů se zaměřím na ukázky technologií, které respektují potřeby současné digitální transformace s praktickým nádechem. Podtitul akce vzhledem k umístění se zaměří na přechod od tradiční automatizace k opravdové digitalizaci průmyslu.

Více informací a registrace ZDE.

 Pořádá: Trade Media International, s.r.o

9:00 – 14:00
Hala P
sál P1


36. Celostátní setkání elektrotechniků

Dvoudenní školení s výběrem toho nejzajímavějšího z elektrotechniky. Letos v rámci tradičního setkání elektrotechniků vystoupí zástupce hospodářské komory i předních firem z oboru elektro. 

Témata:

 • Nový Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ - v jakém stádiu je příprava? Vstoupí skutečně v účinnost k 1. 1. 2021?
 • Prováděcí předpisy k zákonu, které by měly nahradit vyhlášku 50/1978 Sb. a vyhlášku 73/2010 Sb. - jak to s nimi vypadá a vstoupí skutečně v účinnost společně s novým zákonem?
 • Další nové zákony, normy a vyhlášky pro elektrotechniky - co se chystá a jaký to bude mít dopad?
 • Společný systém řízení hlavního i nouzového osvětlení
 • Jak správně zvolit spínací přístroje v závislosti na použití v elektroinstalaci?
 • Jak na návrh osvětlování - od projektu, přes správný výběr osvětlení, až po instalaci a zprovoznění, uzemňovací soustavy a pospojování ve složitých případech?
 • Rozváděče pro náhradní zdroje.
 • Jednoduché automatické ovládání intenzity osvětlení v závislosti na okolním prostředí.
 • Praktické řešení náhrady klasických svítidel za LED.
 • Malé rozvodnice a úplné kryty - nové řešení ABB.
 • Proudové chrániče a jejich použití ve speciálních aplikacích.
 • Jak vyrobit rozváděč až do 630 A dle souboru norem ČSN EN 61439 v režimu „původní výrobce-výrobce“ bez nutnosti ověřování návrhu výrobcem.
 • Nová 33 2000-5-56 ed.3 a její vazba na požární normy řady 73 08xx.

Pořádá: LPE s.r.o.

9:00 - 14:30
Hala A

Sál Morava


Projektování, instalace a údržba dobíjecích stanic pro elektromobily

Víte, co vše potřebujete vědět, abyste mohli bezpečně a správně naprojektovat a nainstalovat dobíjecí stanice pro elektromobily v domácnostech, bytových domech a na veřejných místech? Jaká jsou úskalí všech zákonů a norem? A jak je to s následným provozem, údržbou a revizemi? Toto a mnohem více se dozvíte na našem odborném školení, které pořádá v rámci doprovodného programu veletrhu AMPER 2020 multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společností Terinvest, spol. s r.o.

Program semináře:

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 10:00

 • Legislativní úskalí instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (stavební zákon, energetické zákony a normy). Povinnosti kladené na provozovatele dobíjecích stanic z pohledu zákona a norem.

10:00 – 10:30

 • Pohled distributora na výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily.

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 11:30

 • Hlavní rozdíly mezi dobíjecími stanicemi v závislosti na rychlosti dobíjení (pomalé, rychlé, velmi rychlé) a typů konektorů. Volba správných kabelů a konektorů dle typu nabíjecí stanice a typu vozidla.

11:30 – 12:15

 • Odlišnosti trafostanic a využití energetických skladů pro nabíjecí stanice.

12:15 – 12:30 Přestávka

12:30 – 13:15

 • Jak provést praktickou instalaci dobíjecí stanice v domácnosti, bytovém domě a na veřejném místě v návaznosti na ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 z roku 2019. Požadavky na případnou úpravu elektroinstalace a montáž.

13:15 – 13:45

 • Jak provádět a v jakých intervalech údržbu, servis a revize dobíjecích stanic.

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími

14:00 Individuální návštěva veletrhu Amper 2020

Pořádá: LPE s.r.o.

9:00 - 13:00
Hala P


Sál P4 a,b


Seminář Elektronické součástky a vše kolem nich @ AMPER 2020

Seminář je určen pro zájemce o elektroniku, pracovníky z výzkumu, vývoje a výroby elektronického průmyslu, pro odborníky z technických univerzit, vývojových center a aplikační sféry v oblasti elektronických součástek, systémů, aplikací ....

Program semináře:

9.00–9.30 h. Registrace

9.30–10.00 h. IMAPS a rostoucí význam pouzdření v elektronice
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS,
Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav mikroelektroniky
Stručná informace o společnosti IMAPS, která šíří poznatky z oblasti mikroelektronických technologií (vše od čipu až po systém) a která podporuje spolupráci mezi firmami a univerzitami. Prezentovány budou také některé nové poznatky a aktivity z oblasti mikroelektronických technologií.

10.00–10.30 h. Analog Devices nové obvody pro měření, řízení, napájení a komunikace
Ing. Karel Dohnal, AMTEK spol. s r.o.

10.30–10.50 h. Přestávka

10.50–11.20 h. Novinky v portfoliu HT-Eurep – M2M komunikace
Ing. Richard Pospíšil, HT-Eurep Electronic, spol. s r.o.
Zajímavé novinky v sortimentu HT-Eurep Electronic: GSM/GPS moduly Neoway, magnetické senzory, převodníky USB na UART Silabs, obvody řízení el.motorů a měření energie Silergy, izolované CAN budiče Maxim.

11.20–11.50 h. Vývoj, výroba a součástky, od nápadu až do uvedení výrobku na trh
Ing. Martin Pilný, Ryston Electronics s.r.o.
K distribuci součástek a vestavných řadičů z vlastního vývoje poskytujeme zákazníkům technické informace a komplexní služby pro vývoj, zkoušky, zavedení do výroby a testování v ATE systémech vlastní produkce, s propojením do QMS.

11.50–12.20 h Je složité rozpoznat nepůvodní elektronické součástky?
Ing. Petr Neumann, Ph.D., Ústav elektroniky a měření,
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Povědomí firem o výskytu a riziku nepůvodních elektronických součástek není mezi firmami stále tak rozšířené, aby v daleko větší míře než dosud, vedlo alespoň k základním opatřením snižujícím riziko průniku takových součástek do vyráběných sestav. Analytické metody demonstrované na praktických příkladech mohou pracovníkům z průmyslu poskytnout užitečnou představu o možné realizaci „odkláněcích“ opatření ve vlastní firmě. Prezentace se bude zabývat právě takovým příkladem z oblasti výkonových MOSFET tranzistorů.

12.20–13.00 h Losování cen, občerstvení

13.00 h. Ukončení semináře

Vstup na seminář je zdarma pouze na základě předchozí registrace. 

Více informací a registrace zde.

Každý registrovaný účastník semináře obdrží po ukončení semináře volnou vstupenku na veletrh.

Pořádá: DPS elektronika od A do Z

9:00 - 14:00
Hala P,


Sál P4 c,d


Seminář DPS a vše kolem nich @ AMPER 2020

Seminář je určen vývojovým pracovníkům a výrobcům v oboru elektroniky, návrhářům desek plošných spojů (DPS), vedoucím vývoje, přípravy výroby a výroby samotné, stejně jako všem pracovníkům následných operací s DPS… .

Program semináře: 

9.00–9.20 h. Registrace

9.20–10.00 h. Metodika návrhu DPS
Ing. Vít Záhlava, ČVUT v Praze-FEL
Přednáška vychází ze zkušeností a poznatků při spolupráci návrháře s řadou vývojových a výrobních polečností. Bude prezentován metodický postup při návrhu DPS, výčet úkonů, na které nesmíme při návrhu zapomenout. Dále vypíchneme tipy a triky, které usnadní práci nejen samotného návrháře, ale celého řešitelského kolektivu.

10.00–10.45 h. Desky plošných spojů pohledem výrobce
Ondřej Horký, Gatema a.s.
Rozdíly v požadavcích na výrobu prototypových desek a sériové produkce, chyby v návrhu DPS z pohledu výrobce, nejnovější trendy ve výrobě DPS očekávané i na domácím trhu.

10.45–11.40 h. Základy návrhu mikrovlnných obvodů od S do Z
Ing. Milan Hammer, Mil 1 s.r.o
Základy návrhu mikrovlnných obvodů od schématu až do návrhu desky plošných spojů - prakticky, jednoduše a jasně (rozmisťování součástek, routování, dolaďovací prvky na desce, atd.)

11.40–12.00 h. Přestávka

12.00–12.55 h. Ohříváme atmosféru, aneb jak funguje chladič
Ing. Pavol Cabúk, PhD.
Krátké zjednodušené povídání o základních fyzikálních principech chlazení z praktické stránky, ukázky různých typů chlazení a jejich možností.

12.55–13.40 h. AMTECH ̶ využití robotiky v SMT výrobě
Nikola Hrbek, Tomáš Ševčík, Amtech, spol. s r.o.
Představení společnosti AMTECH, oblast SMT technologií a dávkování, robotiky a automatizace. Případové studie využití automatizace a robotiky v SMT výrobě.

13.40 h. Losování cen, občerstvení

14.00 h. Ukončení semináře

Navíc: krátká prezentace mimo rámec semináře
14.00–14.30 h. PADS Professional – nová generace programu PADS pro návrh DPS
Ing. Radek Řezníček, CADware s.r.o.
PADS Professional jako nástupce klasického programu PADS je zcela nový program odvozen od high-end systému Xpedition společnosti Mentor.

Vstup je možný pouze na základě registrace předem, vložné 950 Kč (bez DPH). Více informací a registrace zde. 

Každý registrovaný účastník semináře obdrží po ukončení semináře volnou vstupenku na veletrh.

Pořádá: DPS elektronika od A do Z

 

10:00 - 11:00
Hala P,


Sál P5

 


3 zákaznické trendy v energetice, které změní celý obor

Český energetický trh se mění. Lidé už nechtějí jen dodávku energie, ale kompletní službu přímo na míru. Dodavatelé se stále více stávají technologickými společnosti a partnery svých zákazníků. Dodavatel, který u zákazníka provádí kontroly kotle anebo mobilní aplikace, s níž lze získat přehled o výrobě elektřiny z fotovoltaických panelů, už dnes nejsou výjimkou. Přijďte se dozvědět o budoucnosti českého energetického trhu, která ovlivní každého z nás.

Přednášející:

Ing. Jan Zápotočný, MBA – člen představenstva E.ON Energy

Program přednášky:

1. Prozákaznické služby

2. Jednoduchost a úspora času

3. Personalizované energetické řešení

Tento program je součástí FÓRA ENERGETIKY

Pořádá: Magazín Ušetřeno.cz a Elektřina.cz

 

10:00 – 15:00
Kongresové centrum,

Sál C


Konference Energetická soběstačnost v praxi  

Na semináři ESP se dozvíte, co přinesly největší testy střešních FV panelů na unikátních projektu portálu www.solarninovinky.cz, jak efektivně využít přebytky energie z fotovoltaické elektrárny, kdy se vyplatí investovat do ostrovní fotovoltaické elektrárny a jak jí správně provozovat. Představíme Vám nové dotace z programu Nová zelená úsporám/OP PIK pro fotovoltaické elektrárny, bateriové systémy a zelenou mobilitu. Podělíme se s Vámi o první zkušenosti s provozem velkokapacitní firemní baterie v provozu podniku FENIX Jeseník, probereme změny v legislativě a připojování nových FVE do sítě v roce 2020.

V rámci praktického využití vlastní FVE se dozvíte, proč dává smysl efektivně propojit elektromobil s nabíjení elektřiny z vlastní FVE, jaké jsou praktické zkušenosti propojení tepelného čerpadla s FVE. Seznámíme se s novými možnostmi využívání vlastní energie pro bytová družstva a komunitní projekty s ohledem na novou legislativu v rámci Zimního energetického balíčku EU a nakonec probereme hlavní kritéria pro výběr baterií pro domácnosti za účelem maximalizaci vlastní spotřeby vyrobené energie ze střešních FVE.

Tento program je součástí FÓRA ENERGETIKY

Pořádá: Solární novinky.cz s.r.o.

PÁTEK  20. 3. 2020

9:00 – 13:30
Hala P


Sál P1


Vzorové revizní zprávy, revize spotřebičů, EZ a elektroinstalací

Školení, které zejména pro revizní techniky (kategorie E4A nebo E2A). Přednášet bude nestor brněnské elektrotechniky - František Kosmák. Dopodrobna rozebere informace k revizím a představí vzory revizních zpráv, jako vždy přidá i zkušenosti z praxe.

Přednášky se zaměří na:

 • revize elektrických spotřebičů,
 • kontrola svařovacích zařízení,
 • revize el. instalace v domovních a administrativních budovách,
 • revize v průmyslových objektech,
 • revize FVE,
 • revize ochrany před bleskem (LPS),
 • kontrola strojního zařízení ("revize" elektrických částí strojního zařízení).

Pořádá: LPE s.r.o.

9:00 – 13:30


Sídlo Regionální hospodářské komory Brno na Výstavišti


 Česko-ruský business den 

Zajímá Vás, jaké jsou perspektivní obory a příležitosti pro český export v současné politické a ekonomické situaci, optimální formy vstupu na ruský trh a možnosti spolupráce s ruskými partnery?

Využijte pozvánku na akci, kterou připravujeme ve spolupráci s Jihomoravským krajem za účasti pana hejtmana Šimka a na RHK Brno proběhne v termínu 20. března 2020.

Získat můžete také praktické tipy pro obchodování, oslovení ruských subjektů, informace o plánovaných veletrzích a misích českých podnikatelů, obchodních zvyklostech, možnostech lokalizace výroby v Ruské federaci spojených s představením vybraných ruských regionů či sdílet zkušenosti úspěšně exportujících firem do tohoto teritoria.

Informace a registrace na +420 532 194 922 a sindelkova@rhkbrno.cz

Pořádá: RHK Brno

10:00 - 12:30
Hala P

Sál P4, c,d


Aktuální situace v energetice

 Bateriové uložiště a jejich vlastnosti

Ing. Peter Šuda, specialista na kybernetiku, elektrické pohony, výkonová elektronika, EL-INSTA ENERGO s.r.o

Na bateriové úložiště je vedle jeho základní vlastnosti, kterou je uložení/výdej elektrické energie jsou kladené i jiné požadavky.

Tyto požadavky souvisejí s kvalitou elektrické energie a jejího managementu. U velkých bateriových úložišť jsou i opatření vyplývající ze speciálních požadavků distributora elektrické energie (tzv. "Grid code").

Kvalita elektrické energie – UPQ

Ing. Peter Berceš, specialista na přístroje vysokého napětí, EL-INSTA ENERGO s.r.o.

Ing. Zuzana Bukvišová, specialista na ochranu VN a VVN, VUT Brno

Jedinečné řešení, od finského výrobce, které kombinuje funkce různých systémů pro kvalitu elektrické energie v rámci jednoho robustního systému.

Zařízení UPQ (systém krátkodobého zálohování napětí) které řeší mikrovýpadky spojuje výhody aktivního filtru a zálohovacího zdroje (super kondenzátory).

Udržitelné finance a jejich budoucí vliv na energetiku

Ing. Lucie Horová, vedoucí sekce EURELECTRIC, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Evropská komise zhodnotila dosavadní financování udržitelných a uhlíkově neutrálních hospodářských činností jako nedostatečné, banky stále primárně financují projekty a firmy, jejichž aktivity vytvářejí velké emise, a proto se rozhodla pro stimulaci přílivu investic do udržitelných činností a zároveň tuto udržitelnost definovat. Vznikající systém „štítkování udržitelnosti“ finančních produktů, tzv. taxonomie, ovlivní v budoucnosti zcela zásadně evropskou energetiku a náklady a dostupnost jejího financování.

Zelená dohoda pro Evropu

JUDr. Michal Jedlička, Útvar evropské agendy, ČEZ, a. s.

Zelená dohoda pro Evropu představuje stěžejní politický dokument Komise pro období 2030 až 2050 s dopady napříč hospodářskými odvětvími. Návrh Komise se vztahuje na všechna odvětví hospodářství, včetně energetiky, dopravy, potravinářství a zemědělství, průmyslových odvětví jako je např. ocelářství a výroba cementu, stavebnictví či komunikačních technologií. Cílem Zelené dohody má být dosažení udržitelného rozvoje, u kterého Komise hledá rovnováhu mezi ambiciózními cíli zelené politiky a zajištěním modelu růstu.

Využití izolovaného venkovního vedení v distribučních sítích nízkého a vysokého napětí

Mgr. Marek Jelínek, vedoucí úseku dalšího vzdělávání, SŠEE Sokolnice

 Z několika prověřených systémů izolovaného venkovního o vedení byl vybrán jako nejvhodnější pro ČR tzv. „samonosný systém“, který konstrukčně pochází ze skandinávských zemí. Tento systém izolovaného venkovního vedení nízkého napětí (IVV NN) se dnes s úspěchem používá hlavně při rekonstrukcích stávajících sítí NN. Za dobu používání systému v České republice byla vytvořena pravidla používání, projektování a montážních úkonů. Současně se zaváděním izolovaných sítí NN se začaly používat izolované systémy také pro vysoké napětí (IVV VN). Jedná se hlavně o venkovní vedení s jednoduchými izolovanými vodiči (JIV, PAS systém) a slaněné závěsné kabely VN (SAXKA, DISTRI, AXEKVCEz, AXCES).

Tento program je součástí FÓRA ENERGETIKY

Pořádá: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Organizátoři a veletržní správa si vyhrazují právo na změnu programu, jeho rozšíření nebo zrušení.

Na veletrhu AMPER 2020 také proběhne FÓRUM AUTOMATIZACE v Hale V, číslo 4.18FÓRUM OPTONIKY v Hale F, číslo 2.33 a AMPER COMPUTER STAGE v Hale P, číslo 6.43.

Reportáž z veletrhu AMPER 2019

 

 

AMPER na Facebooku


Úvod / PROGRAM / Přednášky a semináře 2020


object(TerinvestOwnEvent)#10 (47) { ["presentationCz:protected"]=> NULL ["presentationEn:protected"]=> NULL ["presentationDe:protected"]=> NULL ["ticketParam:protected"]=> string(0) "" ["db:protected"]=> object(DB_Actual)#11 (14) { ["Host:protected"]=> string(9) "localhost" ["Database:protected"]=> string(13) "terinvest_com" ["User:protected"]=> string(13) "terinvest_com" ["Password:protected"]=> string(12) "81a77efb0ef7" ["PersistentConnection"]=> bool(true) ["character_set_client"]=> string(4) "utf8" ["character_set_connection"]=> string(4) "utf8" ["character_set_results"]=> string(4) "utf8" ["Result_type"]=> int(1) ["Halt_On_Error"]=> string(3) "yes" ["Debug"]=> int(1) ["Debug_output"]=> string(0) "" ["Link_ID"]=> int(0) ["Query_ID"]=> int(0) } ["io:protected"]=> object(InputOutput)#12 (0) { } ["data:protected"]=> NULL ["colMapping:protected"]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["saveMapping:protected"]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["id:protected"]=> string(2) "25" ["curl:protected"]=> NULL ["dir:protected"]=> string(24) "common/images/events/25/" ["dirDB:protected"]=> string(3) "25/" ["reflect:protected"]=> object(ReflectionClass)#13 (1) { ["name"]=> string(17) "TerinvestOwnEvent" } ["event_id"]=> string(2) "25" ["presentation_cz_id"]=> string(1) "5" ["presentation_en_id"]=> string(2) "42" ["presentation_de_id"]=> string(4) "1562" ["place_cz"]=> string(18) "Výstaviště Brno" ["place_en"]=> string(22) "Brno Exhibition Centre" ["place_de"]=> string(42) "Выставочный центр Брно" ["date_from"]=> string(10) "2021-03-16" ["date_to"]=> string(10) "2021-03-19" ["name_cz"]=> string(5) "Amper" ["name_en"]=> string(5) "Amper" ["name_de"]=> string(5) "Amper" ["description_cz"]=> string(118) "28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení" ["description_en"]=> string(124) "28th International Trade Fair of Electrotechnics, Energetics, Automation, Communication, Lighting, and Security Technologies" ["description_de"]=> string(207) "28-я mеждународная выставка электротехники, энергетики, автоматизации, коммуникации, светотехники и безопасности" ["active"]=> string(1) "0" ["deleted"]=> string(1) "0" ["facebook"]=> string(0) "" ["twitter"]=> string(0) "" ["photo_1"]=> string(34) "25/1587635884amper_header-2021.jpg" ["photo_2"]=> string(0) "" ["photo_3"]=> string(0) "" ["photo_4"]=> string(0) "" ["photo_5"]=> string(0) "" ["photo_6"]=> string(0) "" ["photo_7"]=> string(0) "" ["photo_8"]=> string(0) "" ["photo_9"]=> string(0) "" ["photo_10"]=> string(0) "" ["ean_on_tickets"]=> string(1) "0" ["show_event_info"]=> string(1) "1" ["pictogram"]=> NULL ["text_date"]=> string(13) "16.-19.3.2021" }

28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

16.-19.3.2021

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper