FÓRUM OPTONIKA 2018

Hlavní myšlenkou FÓRA OPTONIKY je nabídnout odborníkům, obchodníkům, ale i široké veřejnosti, vše z oborů optiky a fotoniky na jednom místě. Odborníci z předních česko-slovenských institucí budou přednášet o tématech optických a fotonických jevů, optických a laserových systémů a optomechanických zařízení.

Fórum proběhne v hale F (F 2.35).

Fórum pořádá Terinvest ve spolupráci s Českou a Slovenskou společností pro fotoniku, hlavním odborným garantem je paní doktorka Dagmar Senderáková, CSc.

PROGRAM FÓRA OPTONIKY:

ÚTERÝ

Přednáška

Anotace

 

Otevření

RNDr. Dagmar Senderáková, CSc., KEF FMFI UK, Bratislava

 

10:00 – 10:30  

 

Spinová fotonika

Dinara Sobola, Ph.D., VUT v Brně

Polarizace, absorpce a emise světla souvisí s elektronovým spinem. Přednáška je věnována využití spinu elektronu, který je klíčem k řešení mnoha problémů fotoniky a optoelektroniky, jako jsou kvantové komunikační systémy, přenos a ochrana informací, optická manipulace s malými částicemi, atd.

10:30 – 11:00

Magnetooptická Kerrova mikroskopie

Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D., Katedra fyziky, VŠB-TU Ostrava

Přednáška bude věnována magnetooptické Kerrově mikroskopii, experimentální technice, která je často využívána k pozorování magnetických domén na površích magnetických materiálů. V prezentaci bude diskutován základní princip metody společně s jejími hlavními výhodami a nevýhodami a dále budou následovat ukázky magnetických domén na materiálech vykazujících různou magnetickou anizotropii.

11:00 – 11:30

Optické 3D měřicí metody

RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D., SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., OLomouc

Optické 3D měřicí metody se používají  pro přesné měření tvaru předmětů. Měří bezkontaktně a rychlostí světla, tak kde jsou ještě problémy?

11:30 – 12:00

Česká stopa v astrofyzice

Mgr. Jan Tomáštík, SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., Olomouc

Vesmír a jeho tajemství už mnoho let pomáhají rozlousknout i čeští vědci. Ti přispívají nejen badatelstvím a výzkumem, ale i konstrukcí teleskopů na opačné straně planety. Vysokoenergetické kosmické záření je totiž jeden z potenciálně nejzajímavějších nositelů informace z hlubokého vesmíru a detektory z Olomouce se zaměřují právě na jejich zachycení. To vše se dozvíte v této přednášce.

12:00 – 12:30

Optické mikromanipulační techniky

Ing. Petr Jákl, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno

Laserový svazek upravený optickými elementy umožňuje vytvořit takové rozložení světelného pole, že vykazuje mechanické působení na částice ve velikostech od desítek nanometrů až desítek mikrometrů. Během přednášky bude populární formou představena optická pinzeta, optický vír a další techniky umožňující přesouvat, rotovat a třídit živé i neživé objekty bez mechanického kontaktu pouze silou světla.

12:30 – 13:00

Možnosti vícekamerového snímání povrchů pro měření BTF

doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D., ÚPRT FS ČVUT v spolupráci s KPGI ČVUT, Praha

Vzhled povrchů je závislý na typu a směru osvětlení a směru pozorování, a proto je skutečný vjem povrchu  závislý na podmínkách jeho pozorování. To je problém při virtualizaci reálných objektů pro potřeby Průmyslu 4.0, kdy musí být věrné zobrazení povrchu reprezentováno skupinou tisíců snímků pořízených kombinací různých směrů osvětlení a pozorování. Přednáška pojednává o konstrukci a využití zařízení, které je schopné nasnímat uvedenou sadu tisíců snímků během několika minut a možnostech aplikací uvedených BTF dat.

13:00 – 13:30

Optické vláknové sensory

Dr. Ing. Ivan Kašík, ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha

Optická vlákna, která známe z každodenního života, nemusí sloužit jen v telekomunikacích. Přijďte se podívat na jedinečné aplikace a kouzla miniaturních vláknových sensorů chemických či fyzikálních jevů.

13:30 – 14:00

Vláknové lasery – základní principy a aplikace

Ing. Filip Todorov, Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha

Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v delikátních zařízeních vyvíjených pro dosud nejpřesnější měření frekvence a času. Na začátku současného rozmachu této technologie stál erbiem dopovaný vláknový zesilovač, který byl jednou z klíčových komponent umožňující rychlý rozvoj internetu. Přednáška přiblíží posluchačům základní principy činnosti vláknových laserů, některé jejich aplikace a představí vybrané výsledky výzkumu v tomto oboru v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

STŘEDA 

Přednáška

 Anotace

 

Otevření

RNDr. Dagmar Senderáková, CSc., KEF FMFI UK, Bratislava

 

10:00 – 10:30  

 

Zobrazování optickými vlákny

Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU, Brno

Svazky optických vláken se již dlouho využívají v endoskopech pro přenášení obrazu. V posledních letech se však ukázalo, že přenést obraz se dá i jediným vláknem, což umožňuje pozorovat např. neurony v mozku s minimálním zásahem do tkáně. V přednášce vysvětlíme základní principy jednovláknového endoskopu a výklad doplníme experimenty.

10:30 – 11:00

LED a ich ďalší rozvoj

prof. Ing. František Uherek, PhD., ÚEF FEI STU a MLC Bratislava

Historický vývoj a základné vlastnosti LED (Light-Emitting Diode). LED vyžarujúce biele svetlo a budúcnosť  ich aplikácií. LED v automobiloch. Organické LED (OLED) a možnosti ich využitia. Trendy vývoja a aplikácií vysoko svietivých LED.

11:00 – 11:30

Nanoštruktúry a ich využitie v LED a laserových diódach

Doc. Jaroslav Kováč, Ph.D., ÚEF FEI STU v Bratislave

Zmenšovanie rozmerov štruktúr prinieslo okrem zvýšenia hustoty prvkov v integrovaných obvodoch aj ďaľší benefit v podobe možnosti vytvárania štruktúr veľkých jednotky až desiatky nanometrov, ktoré dokážu do vysokej miery ovplyvniť vlastnosti optoelektronických prvkov ako sú LED a laserové diódy. Implementáciou štruktúr ako sú nanobody, nanodrôty, nanotyčinky, nanočastice alebo fotonické štruktúry je možné zlepšoavať ich vlastnosti a pri tom obchádzať bežný problém mriežkového prispôsobenia a napätia v štruktúre, ktoré spôsobujú najmä vznik defektov v polovodičoch.

11:30 – 12:00

Transformační optika a teorie neviditelnosti

Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU, Brno

Stát se neviditelným patřilo dlouho jen do oblasti fantazie. Díky moderní fyzice a optice se však neviditelnost v posledních deseti letech přiblížila realitě. V přednášce budou vysvětleny základní principy neviditelných plášťů a některé i experimentálně demonstrovány.

12:00 – 12:30

Využití kvantových procházek

Ing. Iva Bezděková, Katedra fyziky, VŠB-TU, Ostrava

V roce 1905, Karl Pearson zavedl pojem náhodná procházka. Tento model našel brzy uplatnění v mnoha různých oborech jako například biologie nebo ekonomie. Rozšíření do kvantové oblasti proto bylo přirozeným krokem. Ukážeme si, jak se kvantová procházka od klasické náhodné procházky liší a jaké jsou možnosti jejího využití.

12:30 – 13:00

Interferometrie, jako prostředek pro měření povrchu hvězd

Ing. Petr Skala, Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT, Praha

Využitím moderních teleskopů, vědci začínají odkrývat tajemství hlubokého vesmíru. Interferometrie je schopna například ukázat, jak vypadá povrch našich hvězdných sousedů.

13:00 – 13:30

Optická vlákna

Ing. Michal Kamrádek, ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha

Optická vlákna dnes představují základní článek vysokorychlostních datových sítí. Přijďte a nechejte se vtáhnout do technologie výroby skleněných vláken tenkých jako lidský vlas.

13:30 – 14:00

Přenos přesné frekvence a času z atomových a optických hodin po fotonických sítích pro metrologické a průmyslové aplikace

Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno

Evropské státy jsou v současnosti světovými lídry ve výzkumu a vývoji řady unikátních technologií pro přenos přesné frekvence a času po optických vláknech v rámci celého kontinentu. Přednáška přináší průřezový přehled technik přenosu nejpřesnějších signálů z atomových i optických hodin, které jsou v současnosti v Evropě provozovány.

14:00 – 14:30

Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě

Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno

 

Optická vlákna dovolují přenášet kromě datového provozu také super stabilní vlnové délky z optických atomových hodin a to na velké vzdálenosti.  Ústav přístrojové techniky AV ČR a sdružení CESNET sestavili fotonickou trasu Brno – Praha o délce 306 km, která v současnosti přenáší vlnovou délku z normálového telekomunikačního laseru z ÚPT v Brně k normálovému laseru CESNET v Praze a dovoluje tak porovnávat jejich vzájemnou frekvenční stabilitu v reálném čase.

ČTVRTEK 

Přednáška

 Anotace

 

Otevření

RNDr. Dagmar Senderáková, CSc., KEF FMFI UK, Bratislava

 

10:00 – 10:30  

 

Optické bezkabelové spoje

Ing. Lucie Hudcová, Ph.D., FEKT UREL VUT v Brně

Přednáška je zaměřena na představení optické bezkabelové komunikace, která využívá laserový svazek pro přenos informace. V rámci prezentace budou představeny základní vlastnosti a možnosti využití této bezdrátové technologie.

10:30 – 11:00

Moderní typy výkonových laserů v průmyslu a související technologie

Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno

V současné době dochází k velkému rozvoji laserových technologií v průmyslové praxi. Je to podmíněno novými typy pevnolátkových laserů, které „dospěly“ a jsou schopné nasazení ve výrobě 24/7. Jde o vláknové, diskové a polovodičové lasery. Oproti stávajícím plynovým CO2 laserům mají účinnost přesahující 50%, kratší pracovní vlnovou délku umožňující pro dopravu využít optických vláken a další pozitiva. Také díky tomu dochází k rozvoji základních technologií jako je řezání a svařování laserem ale tyto lasery přispívají i v oblasti kovového 3D tisku a dalších progresivních technologií.

11:00 – 11:30

Solární články ve vesmíru

Ing. Nikola Papež, FEKT UF, VUT v Brně

Přednáška bude popisovat vlastnosti a typy fotovoltaických článků využitých pro vesmírné technologie, jejich limity, charakterizace v nano měřítku a hlavní rozdíly oproti běžně používaným, dostupným článkům.

11:30 – 12:00

Pikosekundové lasery a přenos záření speciálními optickými vlákny

Ing. Milan Frank, KFE FJFI ČVUT v Praze

Přednáška se zabývá možnostmi generace krátkých impulsů s vysokými špičkovými výkony a jejich přenosem speciálními optickými vlákny.

12:00 – 12:30

Pokrok v integrovaných součástkách pro fotonický paketový přenos a zpracování signálu

Doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc., FEL ČVUT Praha

Nároky na výkon současných routerů jsou v současné době téměř vyčerpány pokud jde o rozšiřování frekvenčního pásma pro optické komunikace a signálový processing.  Je tedy klíčové vytvořit výkonově odpovídající fotonické struktury jako jsou paketové přepínače, multifrekvenční optické laserové zdroje, vlnové konvertory, širokopásmové optické zesilovače a.p.

12:30 – 13:00

Světlo živých organismů

Mgr. Petra Vahalová, ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha

Prakticky všechny organismy a i obecně biologická hmota za přítomnosti kyslíku vyzařují malé množství světla v pásmu viditelných vlnových délek. Jelikož záření vzniká v důsledku chemických procesů doprovázejících metabolismus a stres, zkoumá se například jeho potenciální využití pro diagnostiku v medicíně.

13:00 – 13:30

Nano-optika na hranici jednoho proteinu

Marek Piliarik Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha

Ačkoli je mikroskopie z vědeckého hlediska již 150 let uzavřenou kapitolou fyziky, poslední dvě dekády vývoje moderních optických metod ukazují, že se stále dokážeme posouvat k detailnějšímu zobrazení hmoty. V přednášce se zaměřím na pokročilé metody ultracitlivé mikroskopie a seznámím posluchače s možnostmi sledování pohybu na úrovni jednotlivých molekul proteinů.

13:30 – 14:00

Optické senzory založené na dvojlomných polyméroch

Norbert Tarjányi, Ph.D., KF EF ŽU, Žilina

Niektoré bežne dostupné polyméry vykazujú fotoelastické vlastnosti.  Vďaka nim možno tieto polyméry využiť na konštrukciu senzorov tlaku, deformácie, zaťaženia alebo ich využiť na meranie hmotnosti objektov.

14:00 – 14:30

Fotonika – technológie svetla na čipe

Prof. Ing. Dušan Pudiš, Ph.D., Oddelenie optiky a fotoniky, KF EF ŽU, Žilina

 

Hra farieb v prírode je nielen úžasná pre oko, ale sa stala motorom rozvoja najmodernejších technológií. Spojenie nanoštruktúr, ktoré vytvárajú metalický lesk na krídlach motýľa, optiky a nanotechnológií otvára nové možnosti využitia svetla.

Změna programu vyhrazena.

Reportáž z veletrhu
AMPER 2017

 

AMPER na Facebooku

Mapa výstaviště

Doprava

Jak se dostat na veletrh autem, autobusem, vlakem. Vyhledávání spojení, přehledová mapa ČR, informace o MHD v Brně, GPS souřadnice pro Vaši navigaci.

více o dopravě na veletrh

Ubytování

Vystavovatelé veletrhu AMPER mohou využít nabídky hotelů v bezprostředním okolí VÝSTAVIŠTĚ BRNO se speciální veletržní slevou.

více o možnostech ubytování


Úvod / Doprovodný program / FÓRUM OPTONIKA 2018


26. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, elektroniky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

20.-23.3.2018

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper