FÓRUM ENERGETIKY 2020 - ZRUŠENO

Ucelený soubor přednášek, seminářů a konferencí v oblasti řízení energetiky a jejích nejnovějších trendů.

Úterý
17. 3. 2020

od 10:00 do 11:30


Kongresové centrum
sál B

 

Potřebnost a využití či nevyužití akumulace ve fotovoltaických systémech

Dotace pro fotovoltaické systémy – MPO OP PIK, MŽP – OP ŽP, MPO – NZÚ, Ing. Petr Maule, LL.M., MBA

Přednáška se zaměřuje na využití instalovaného výkonu střešních fotovoltaických systémů (FVS) pro budovy, na nichž tyto instalace probíhají. Rozebírají se možnosti pro podnikatelský průmysl, sféru veřejných budov a škol, přes bytové domy k rodinným domům. Na většině z nich existuje možnost stavebního umístění FVS, ale ekonomika pro nasazení těchto systémů může být pro spoustu zájemců větší, než jsou ochotni přijmout. Proto se musejí i do velkých projektů aktivně zapojit národní dotační tituly, které pomohou s lepším prosazením projektu u managementu podniků. Naopak u FVS pro rodinné domy se adaptivně zhoršuje rentabilita, kvůli eskalaci fixních nákladů a omezené míře samospotřeby elektřiny a nutnosti využívání elektrické akumulace.


Program připravuje Česká fotovoltaická asociace      

od 12:00 do 14:00


Kongresové centrum
sál B

Energie na dlani

Energetická nezávislost a její legislativní komplikace

Obsahem přednášky je seznámení odborné veřejnosti s novinkami v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které lze implementovat do stávajících nebo nově vytvořených energetických projektů (rodinné domy, výrobní objekty) pro získání částečné nebo úplné energetické nezávislosti.

Nedílnou součástí přednášky je informovat o novinkách v legislativě, které jsou spojené s problematikou realizace a provozu OZE za účelem energetické soběstačnosti.

 

Program připravuje Výzkumné a vývojové centrum obnovitelných zdrojů a elektromobility     

Středa
18. 3. 2020

 od 9:30   do 13:30

 
Hala P
sál P3

Energie pro budoucnost XXVI

Elektroenergetika prochází podstatnými proměnami a další významné změny ji v krátké budoucnosti čekají: Narůstá podíl výkonově významných obnovitelných zdrojů, zvyšuje se bezpečnost, spolehlivost a efektivita přenosové a distribuční soustavy, v průmyslu narůstá podíl technologických zařízení s řízenými pohony (roboty a strojní vybavení), která mohou ovlivňovat kvalitu elektřiny v podnikové síti, narůstá podíl elektronických zařízení v budovách pro bydlení a v terciární sféře, vyžadujících spolehlivé napájení, bez negativních vlivů na kvalitu elektřiny v distribučních sítích. Jsme svědky trendu využívat akumulační schopnost bateriových jednotek akumulátorů nebo superkapacitorů pro zajištění kvality elektřiny a výkonové rovnováhy.

Konference je určena odborníkům zabývajícím se zabezpečením energií pro technologické procesy a ostatní provozy v průmyslových podnicích, obchodních centrech a veřejných budovách. Mezi zvanými posluchači jsou podnikoví energetici, technici, zástupci příslušných odborů veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách, jsou vítáni návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2020.

Program připravuje FCC Public

od 14:00 do 16:30


Hala P
sál P3

Česká cesta vodíku – překročili jsme Rubikon

ÚJV Řež je českým průkopníkem projektů vodíkové mobility a využití vodíku v energetice. Seminář představí strategii ČR v této oblasti, současné české projekty a vize nedaleké vodíkové budoucnosti.

Program připravuje ÚJV Řež     

Čtvrtek
19. 3. 2020

od 10:00 do 15:00

 
Kongresové centrum
sál C

Energetická soběstačnost v praxi 

Na semináři ESP se dozvíte, co přinesly největší testy střešních FV panelů na unikátních projektu portálu www.solarninovinky.cz, jak efektivně využít přebytky energie z fotovoltaické elektrárny, kdy se vyplatí investovat do ostrovní fotovoltaické elektrárny a jak jí správně provozovat. Představíme Vám nové dotace z programu Nová zelená úsporám/OP PIK pro fotovoltaické elektrárny, bateriové systémy a zelenou mobilitu. Podělíme se s Vámi o první zkušenosti s provozem velkokapacitní firemní baterie v provozu podniku FENIX Jeseník, probereme změny v legislativě a připojování nových FVE do sítě v roce 2020.

V rámci praktického využití vlastní FVE se dozvíte, proč dává smysl efektivně propojit elektromobil s nabíjení elektřiny z vlastní FVE, jaké jsou praktické zkušenosti propojení tepelného čerpadla s FVE. Seznámíme se s novými možnostmi využívání vlastní energie pro bytová družstva a komunitní projekty s ohledem na novou legislativu v rámci Zimního energetického balíčku EU a nakonec probereme hlavní kritéria pro výběr baterií pro domácnosti za účelem maximalizaci vlastní spotřeby vyrobené energie ze střešních FVE.

Program připravuje Solární novinky.cz

od 10:00 do 11:00

 
Hala P
sál P5

3 zákaznické trendy v energetice, které změní celý obor

Český energetický trh se mění. Lidé už nechtějí jen dodávku energie, ale kompletní službu přímo na míru. Dodavatelé se stále více stávají technologickými společnosti a partnery svých zákazníků. Dodavatel, který u zákazníka provádí kontroly kotle anebo mobilní aplikace, s níž lze získat přehled o výrobě elektřiny z fotovoltaických panelů, už dnes nejsou výjimkou. Přijďte se dozvědět o budoucnosti českého energetického trhu, která ovlivní každého z nás.

Program připravuje Magazín Ušetřeno.cz, Elektřina.cz

Pátek
20.3.2020

od 10:00

do 12:00

 
Hala P
sál P4 c,d

Aktuální situace v energetice

 

Bateriové uložiště a jejich vlastnosti

Ing. Peter Šuda, specialista na kybernetiku, elektrické pohony, výkonová elektronika, EL-INSTA ENERGO s.r.o

Na bateriové úložiště je vedle jeho základní vlastnosti, kterou je uložení/výdej elektrické energie jsou kladené i jiné požadavky.

Tyto požadavky souvisejí s kvalitou elektrické energie a jejího managementu. U velkých bateriových úložišť jsou i opatření vyplývající ze speciálních požadavků distributora elektrické energie (tzv. "Grid code").

Kvalita elektrické energie – UPQ

Ing. Peter Berceš, specialista na přístroje vysokého napětí, EL-INSTA ENERGO s.r.o.

Ing. Zuzana Bukvišová, specialista na ochranu VN a VVN, VUT Brno

Jedinečné řešení, od finského výrobce, které kombinuje funkce různých systémů pro kvalitu elektrické energie v rámci jednoho robustního systému.

Zařízení UPQ (systém krátkodobého zálohování napětí) které řeší mikrovýpadky spojuje výhody aktivního filtru a zálohovacího zdroje (super kondenzátory).

Udržitelné finance a jejich budoucí vliv na energetiku

Ing. Lucie Horová, vedoucí sekce EURELECTRIC, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Evropská komise zhodnotila dosavadní financování udržitelných a uhlíkově neutrálních hospodářských činností jako nedostatečné, banky stále primárně financují projekty a firmy, jejichž aktivity vytvářejí velké emise, a proto se rozhodla pro stimulaci přílivu investic do udržitelných činností a zároveň tuto udržitelnost definovat. Vznikající systém „štítkování udržitelnosti“ finančních produktů, tzv. taxonomie, ovlivní v budoucnosti zcela zásadně evropskou energetiku a náklady a dostupnost jejího financování.

Zelená dohoda pro Evropu

JUDr. Michal Jedlička, Útvar evropské agendy, ČEZ, a. s.

Zelená dohoda pro Evropu představuje stěžejní politický dokument Komise pro období 2030 až 2050 s dopady napříč hospodářskými odvětvími. Návrh Komise se vztahuje na všechna odvětví hospodářství, včetně energetiky, dopravy, potravinářství a zemědělství, průmyslových odvětví jako je např. ocelářství a výroba cementu, stavebnictví či komunikačních technologií. Cílem Zelené dohody má být dosažení udržitelného rozvoje, u kterého Komise hledá rovnováhu mezi ambiciózními cíli zelené politiky a zajištěním modelu růstu.

Využití izolovaného venkovního vedení v distribučních sítích nízkého a vysokého napětí

Mgr. Marek Jelínek, vedoucí úseku dalšího vzdělávání, SŠEE Sokolnice

 Z několika prověřených systémů izolovaného venkovního o vedení byl vybrán jako nejvhodnější pro ČR tzv. „samonosný systém“, který konstrukčně pochází ze skandinávských zemí. Tento systém izolovaného venkovního vedení nízkého napětí (IVV NN) se dnes s úspěchem používá hlavně při rekonstrukcích stávajících sítí NN. Za dobu používání systému v České republice byla vytvořena pravidla používání, projektování a montážních úkonů. Současně se zaváděním izolovaných sítí NN se začaly používat izolované systémy také pro vysoké napětí (IVV VN). Jedná se hlavně o venkovní vedení s jednoduchými izolovanými vodiči (JIV, PAS systém) a slaněné závěsné kabely VN (SAXKA, DISTRI, AXEKVCEz, AXCES).

Program připravuje Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Reportáž z veletrhu AMPER 2019

 

 

AMPER na Facebooku


Úvod / PROGRAM / FÓRUM ENERGETIKY 2020


object(TerinvestOwnEvent)#10 (47) { ["presentationCz:protected"]=> NULL ["presentationEn:protected"]=> NULL ["presentationDe:protected"]=> NULL ["ticketParam:protected"]=> string(0) "" ["db:protected"]=> object(DB_Actual)#11 (14) { ["Host:protected"]=> string(9) "localhost" ["Database:protected"]=> string(13) "terinvest_com" ["User:protected"]=> string(13) "terinvest_com" ["Password:protected"]=> string(12) "81a77efb0ef7" ["PersistentConnection"]=> bool(true) ["character_set_client"]=> string(4) "utf8" ["character_set_connection"]=> string(4) "utf8" ["character_set_results"]=> string(4) "utf8" ["Result_type"]=> int(1) ["Halt_On_Error"]=> string(3) "yes" ["Debug"]=> int(1) ["Debug_output"]=> string(0) "" ["Link_ID"]=> int(0) ["Query_ID"]=> int(0) } ["io:protected"]=> object(InputOutput)#12 (0) { } ["data:protected"]=> NULL ["colMapping:protected"]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["saveMapping:protected"]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["id:protected"]=> string(2) "25" ["curl:protected"]=> NULL ["dir:protected"]=> string(24) "common/images/events/25/" ["dirDB:protected"]=> string(3) "25/" ["reflect:protected"]=> object(ReflectionClass)#13 (1) { ["name"]=> string(17) "TerinvestOwnEvent" } ["event_id"]=> string(2) "25" ["presentation_cz_id"]=> string(1) "5" ["presentation_en_id"]=> string(2) "42" ["presentation_de_id"]=> string(4) "1562" ["place_cz"]=> string(18) "Výstaviště Brno" ["place_en"]=> string(22) "Brno Exhibition Centre" ["place_de"]=> string(42) "Выставочный центр Брно" ["date_from"]=> string(10) "2021-03-16" ["date_to"]=> string(10) "2021-03-19" ["name_cz"]=> string(5) "Amper" ["name_en"]=> string(5) "Amper" ["name_de"]=> string(5) "Amper" ["description_cz"]=> string(118) "28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení" ["description_en"]=> string(124) "28th International Trade Fair of Electrotechnics, Energetics, Automation, Communication, Lighting, and Security Technologies" ["description_de"]=> string(207) "28-я mеждународная выставка электротехники, энергетики, автоматизации, коммуникации, светотехники и безопасности" ["active"]=> string(1) "0" ["deleted"]=> string(1) "0" ["facebook"]=> string(0) "" ["twitter"]=> string(0) "" ["photo_1"]=> string(34) "25/1587635884amper_header-2021.jpg" ["photo_2"]=> string(0) "" ["photo_3"]=> string(0) "" ["photo_4"]=> string(0) "" ["photo_5"]=> string(0) "" ["photo_6"]=> string(0) "" ["photo_7"]=> string(0) "" ["photo_8"]=> string(0) "" ["photo_9"]=> string(0) "" ["photo_10"]=> string(0) "" ["ean_on_tickets"]=> string(1) "0" ["show_event_info"]=> string(1) "1" ["pictogram"]=> NULL ["text_date"]=> string(13) "16.-19.3.2021" }

28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

16.-19.3.2021

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper