AMPER START UP 2018

AMPER STARTUP byl doprovodným programem veletrhu AMPER 2018 umožňující novým a začínajícím firmám prezentovat se na výstavní ploše bez nutnosti nákladné investice.

Na 26. ročníku veletrhu AMPER 2018 výrazně vzrostla účast STARTUP firem proti loňskému roku. Na společné expozici se vedle sebe představily společnosti s různým nomenklaturním zařazením, ale s jedním společným jmenovatelem – odvahou a chutí prosadit na trhu svou novou vizi. 

Hlavním tématem inovátorských STARTUP projektů byl smart metering či monitoring procesů v průmyslové výrobě, které využívají sítě sigifox a další vlastní sítě. Nováčci v oboru dále představili: např. prototyp úsporné a tvárné alternativy malých PLC, který vychází z již realizovaných  řízení např. (navíječek, lisů, kamerových vozíků). STARTUP projekty v oblasti technické diagnostiky výrobních strojů a zpracování signálů z mechanických soustav vytvářejí udržitelný průmysl a pomáhají výrobním firmám v péči o jejich výrobní stroje.

Společná expozice STARTUP firem byla prezentována ve výstavní hale P. 

Organizátor doprovodného programu: Gabriela Kupčová, kupcova@terinvest.com, +420 724 612 075.

Účastníci programu AMPER START UP 2018:

 Prediktivní údržba strojů  od 4dot Mechatronic Systems s.r.o.

cSME Instrument je program EU pro podporu malých a středních firem, které disponují převratnými technologiemi s potenciálem na evropském a globálním trhu.

Naše společnost v programu uspěla a získala výborné hodnocení třináct bodů z patnácti, ale nezískala financování pro svůj projekt. Evropská Komise těmto projektům uděluje ocenění Seal of Excellence. Tím se naše firma zařadila mezi nejperspektivnější startupy v Evropě a byla teprve 9. firmou, která získala podporu z programu SME Instrument nebo SME Instrument Brno v České Republice.

V rámci projektu 4dot přichází s jedním z dílčích řešení diskutovaného konceptu Průmysl 4.0. Pomáhá výrobním společnostem uplatňovat prediktivní údržbu. Na základě vibrací a dalších fyzikálních veličin z tvářecích a obráběcích strojů umí předpovědět blížící se poruchu a minimalizovat její dopady, to snižuje celkové výrobní náklady v řádu procent. Technologie 4dot je uplatněná od vysokootáčkových obráběcích strojů až po stroje s otáčkami z řádů jednotek Herz. Projekt v rámci SME Instrument Brno se zabývá řešením diagnostiky tvářecích strojů, které je unikátní evropském měřítku i globálním měřítku. „Naše řešení poskytuje informaci o tom, kdy se konkrétní součástka rozbije. Tato informace umožňuje přijmout opatření, která zajistí kvalitu výroby, a snižuje se tak spotřebu energie a materiálu, zkrátí se čas opravy, to ušetří pracovní dobu technických a kvalifikovaných pracovníků při opravách, neopomenutelným přínosem je omezením stresu způsobeného neplánovanou odstávkou výrobních kapacit.

BigClown IoT stavebnice pro mejkry od Hardwario s.r.o.

BigClown je open-source IoT stavebnice pro mejkry, ze které si můžete stavět vlastní bateriově napájená IoT zařízení bez nutnosti pájení nebo drátování. Zařízení komunikují bezpečně v sub-GHz pásmu (868 MHz v Evropě, 915 MHz v USA) a vydrží běžet na baterie po dobu delší než 2 roky. Celý ekosystém je modulární na hardwarové i softwarové úrovni. Pro typické projekty můžete okamžitě použít hotový firmware, nebo můžete získat zdroje na GitHubu a upravovat je, nebo začít úplně od začátku s použitím našich inovativních high-level API. Součástí systému jsou přehledná dokumentace a tutoriály vzorových projektů.

MLASCAN
od Marek Mleziva

Řídící karty "MLAsCAN"
Sada  těchto karet  může sloužit jako úsporná alternativa malých PLC. Vychází z dosud realizovaných  řízení lisů, kamerových vozíčků, navíječek, souřadnicových pohonů, dávkovačů, aj. Využívá perspektivní obvody na trhu, např. přesné převodníky,  výkonové drivery, WiFi moduly. Jednoduchá koncepce a dobrá  konektivita usnadňují  návrh nové karty podle požadavků zákazníka . Efektivní, pružný "firmware" je dokumentovaný a volně  přizpůsobitelný, podobně jako program pro monitorování a ovládání ze systému  Windows nebo Android.

Dálkový odečet elektroměru pomocí sítě Sigfox                                      od ASN PLUS s.r.o.

Dálkový odečet elektroměru je typický představitel aplikace využívající sítě Sigfox, tedy sítě pro internet věcí. Naše společnost se specializuje na vývoj takových aplikací. Využíváme k tomu inovativní metodu vývoje elektroniky. Díky tomu jsme schopni zkrátit dobu vývoje z několika měsíců na týdny až dny. Na zařízení pro odečet elektroměru demonstrujeme, jakým způsobem přistupujeme k vývoji a proč dokážeme být rychlí a efektivní.

LoRaWAN převodník ACR-MB-L-001/ACR-MDBR-L-001 od ACRIOS Systems s.r.o.

LoRaWAN převodník slouží k připojení zařízení, která jsou schopná komunikovat prostřednictvím sběrnic M-Bus či RS485 do LoRaWAN sítí.LoRaWAN je technologie spadající do kategorie LPWAN (Low Power Wide Area Network), přičemž LoRaWAN umožňuje bezdrátově komunikovat na velké vzdálenosti (jednotky km) a to obousměrně, bezpečně a s nízkými náklady.

Jedná se o technologii vhodnou pro použití v IoT (Internet of Things), M2M (machine-to-machine) komunikaci a Smart City konceptech. Pro připojení převodníku, resp. zařízení, které je k němu připojené, do internetu je možné využít, buď veřejnou, nebo privátní LoRaWAN síť. Veřejnou LoRaWAN síť v rámci ČR poskytuje jako službu podobnou klasickým mobilním operátorům např. společnost České radiokomunikace a.s. a postupně touto sítí pokrývá území ČR. Privátní LoRaWAN síť si například v rámci své obce, města či průmyslového areálu může vystavět a následně využívat k přenosu dat jakýkoliv subjekt.

Princip činnosti převodníku spočívá v periodickém vyčítání dat z připojeného zařízení, jejich naformátování dle konfigurace a přeposlání takto upravených dat prostřednictvím LoRaWAN sítě do internetu.Převodník je bateriově napájený a byl navržen s ohledem na maximální výdrž baterií, která je v případě čtení dat 1x za hodinu až 7 let. Rovněž je plně konfigurovatelný, a to buď lokálně prostřednictvím dodávaného SW a USB kabelu, nebo vzdáleně prostřednictvím LoRaWAN sítě.

Je možné konfigurovat parametry M-Bus či RS485 komunikace, LoRaWAN rozhraní, periodu vyčítání dat a vzory sloužící k formátování dat.Mezi typické aplikace LoRaWAN převodníku patří tzv. smart metering či monitoring procesů v průmyslové výrobě. Hlavní benefity, které využití převodníku přináší jsou:

  • Při využití pro dálkový odečet energií dochází k eliminaci nákladů na dopravu a čas lidí, kteří odečty provádějí.
  • Eliminace počtu servisních zásahů spojených s výměnou baterií u dnes používaných GSM převodníků pro vzdálené odečty měřidel.
  • Díky bezdrátové komunikaci na velké vzdálenosti je možné eliminovat náklady spojené s instalací kabeláže.
  • Možnost detekovat neoprávněné zásahy do měřících zařízení na základě odklonu od trendu spotřeby či jiné změny v přijímaných datech.
  • Možnost predikovat odběry na základě historických dat.
  • U smart metering aplikací možnost zavádět nové inovativní tarify na základě znalostí průběhu spotřeb jednotlivých spotřebitelů.
Vzorkovací sady TrinsKit                                      od TRINSA sp. z o.o.

Vzorkovací sady TrinsKit

Výsledek každého testu závisí do značné míry na správném odběru vzorku a jeho přepravě. Aby TRINSA zaručila vysokou kvalitu testování, poskytuje zákazníkům vzorkovací sady TrinsKit, které zajišťují nejen správný odběr vzorku oleje, ale také jeho skladování a přepravu.

Podle typu objednaných testů jsou soupravy vybaveny injekčními stříkačkami (pro analýzu DGA), vzorkovnicemi (pro fyzikálně-chemické analýzy) případně obojím.

Z důvodů bezpečnosti práce a péče o životní prostředí obsahují sady také rukavice a ochranné sáčky.

Označení vzorků pomocí štítků a v souladu s pokyny umožňuje bezpečným a správným způsobem odebrat vzorek oleje pro analýzu.

www.trinsa.eu

      

Výroba UL rozvaděčů dle normy UL 508A / Softwarová platforma Smart Light Control 
od Gusto Energy s.r.o.

Společnost Gusto Energy s.r.o. v roce 2017 úspěšně dokončila certifikaci pro výrobu technologických rozvaděčů dle normy UL 508A, tedy pro Severní Ameriku a Kanadu. Tímto inovativním technologickým postupem chceme rozšířit aplikace pro české výrobce technologických celků, kteří expandují na trhy USA a Kanady.

Společnost Gusto Energy s.r.o. navázala spolupráci se společností Euro Smart Light. Tato prodává a instlauje systém chytrého veřejného osvětlení na bázi LED a dále dodává softwarovou platformu pro řízení veřejného osvětlení a chytrých měst. A to od rozvaděčů komunikační a softwarové platformy až po samostatná světla.

Softwarová platforma SLC (Smart Light Control) umožňuje pasportizaci systému VO i neseného příslušenství, snadné plánování údržby i normativních revizí. Systém SCC (Smart City Control) naopak umožňuje integraci celého města, a to od lamp až po chytré senzory jako je parkování, navigační tabule, průjezdové senzory, atd.

     

SimplePack, SimpleLeak od SimpleCell Hardware s.r.o. 

SimpleHW představuje nejmenší, nejjednodušší a nejlevnější IoT hardware komunikující přes síť Sigfox. V nabídce najdete tlačítko, pohybový senzor, trackovací zařízení, záplavový detektor a další produkty, které umožní snadno a rychle realizovat váš IoT projekt.

 

Video-prohlídka veletrhu AMPER 2018

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
Celostátní setkání elektrotechniků

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA AMPER 2019

 

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / AMPER 2018 / AMPER START UP 2018


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper