Odborný seminář: Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

24. 01. 2020 | Cílem odborného semináře zaměřeného na strojní zařízení, pořádaného v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu AMPER 2020, je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se elektrických zařízení strojů.

Na odborném semináři se především podrobně zaměříme na změny a rozdíly mezi „starou“ edicí normy ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007, jejíž platnost bude ukončena příští rok a „novou“ edicí ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019, která byla vydána v minulém roce. Dále se budeme zaměřovat na celkové provedení elektrického zařízení stroje a stručně se zaměříme i na požadavky dokumentace o posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 12100.

Termín konání:

18. 03. 2020 (od 9:00 do 14:00)

Místo konání:

Výstaviště BVV, Brno, Hala A3, Konferenční sál Morava

Program semináře

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 10:15

Změny a rozdíly mezi „starou edicí“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou edicí“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019

Rozsah platnosti normy

Obecné požadavky na elektrická zařízení strojů vyplývající z dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100

Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení. Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování, …

10:15 – 11:00

Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem (druhy ochran, požadavky pro obvody PELV, …)

Ochranná zařízení

Pospojování a požadavky na ochranné obvody

Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA (měření a opatření)

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15 – 12:30

Řídicí obvody a funkce

Kategorie funkcí pro zastavení a jejich použití

Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí)

Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli)

12:30 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:45

Stručně o požadavcích na dokumentaci o posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 12100

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

14:00 Návštěva veletrhu AMPER 2020

 

Přednáší:

Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

 

 

Zobrazit podrobné organizační pokyny, stáhnout pozvánku nebo se přihlásit on-line můžete zde

https://www.elektroprumysl.cz/veletrhy-seminare-media/odborny-seminar-pozadavky-na-elektricka-zarizeni-stroju-dle-nove-normy-csn-en-60204-1-ed-3

Zpět na výpis

Pozvánka na veletrh AMPER 2020

 

  

 

AMPER na Facebooku


Úvod / Produkt. novinky / Produktové novinky vystavovatelů


28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

17.-20.3.2020

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper