Odborný seminář - Strojní zařízení 2019

30. 01. 2019 | Cyklus odborných seminářů zaměřených na důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se elektrických zařízení strojů.

První den bude zaměřen především na změny a rozdíly mezi „starou“ normou ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019, která bude vydána nejpozději v únoru. Dále na celkové provedení elektrického zařízení stroje.

Druhý den bude zaměřen na požadavky na dokumentaci o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100 a dále na bezpečnost strojních zařízení v souvislosti norem ČSN EN ISO 12100 (Posouzení a snižování rizika), ČSN EN ISO 14120 (Ochranné kryty) a ČSN EN ISO 14119 (Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty).

 Přihlásit je možné se na každý den jednotlivě nebo na oba dva dny.

 Termín konání:

20. 3. 2019 - Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

21. 3. 2019 - Bezpečnost strojních zařízení v souvislosti norem ČSN EN ISO 12100 (Posouzení a snižování rizika), ČSN EN ISO 14120 (Ochranné kryty) a ČSN EN ISO 14119 (Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty)

 Místo konání:

Výstaviště BVV, Brno, Hala A3, Konferenční sál Morava

Program dne 20. 03. 2019

 Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 10:15
Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 (nová edice bude vydána nejpozději v únoru 2019).
Rozsah platnosti normy
Obecné požadavky na elektrická zařízení strojů vyplývající z dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100
Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení. Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování, …

10:15 – 11:00
Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem (druhy ochran, požadavky pro obvody PELV, …)
Ochranná zařízení
Pospojování a požadavky na ochranné obvody
Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA (měření a opatření)

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15– 12:30
Řídicí obvody a funkce
Kategorie funkcí pro zastavení a jejich použití
Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí)
Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).

12:30 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:45
Ověřování dle kapitoly 18. Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000.

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

14:00 Návštěva veletrhu Amper 2019

Přednáší:

Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

 

Program dne 21. 03. 2019

Bezpečnost strojních zařízení v souvislosti norem ČSN EN ISO 12100 (Posouzení a snižování rizika) – ČSN EN ISO 14120 (Ochranné kryty) – ČSN EN ISO 14119 (Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty)

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 10:15
Stručně o požadavcích na dokumentaci o posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 12100

10:15 – 10:30 Přestávka

10:30 – 12:30
Požadavky na ochranné kryty dle ČSN EN ISO 14120
Velikosti a vzdálenosti ochranných krytů od nebezpečných částí v návaznosti na požadavky normy ČSN EN ISO 13857
Typy ochranných krytů, konstrukce, instalace, tuhost a podmínky při nárazu
Upevnění a odstraňování ochranných krytů v návaznosti na četnost přístupu
Ověření bezpečnostních požadavků a informace o používání
Hostem této části bude Ivo Bierhaus (HABERKORN, s.r.o., vedoucí divize oplocení) s ukázkou plnění konkrétních článků normy u ochranných krytů – nejedná se o produktovou prezentaci

12:30 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:45
Požadavky na blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty dle normy ČSN EN ISO 14119
Typy blokovacích zařízení a jejich použití
Uspořádání a připevnění snímačů polohy a ovladačů, opatření proti ochromení
Požadavky na ovládání a informace pro používání

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

14:00 Návštěva veletrhu Amper 2019

Přednáší:

Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

 Zobrazit podrobné organizační pokyny a on-line přihlášku

 

Zpět na výpis

Video-pozvánka na veletrh AMPER 2019


NOVĚ NA VELETRHU:

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
AMPER TOUR

Celostátní setkání elektrotechniků

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / Produkt. novinky / Produktové novinky vystavovatelů


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper