Odborný seminář - Strojní zařízení 2018

23. 01. 2018 | V rámci veletrhu AMPER 2018 proběhl i cyklus odborných seminářů zaměřených na důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se elektrických zařízení strojů.

První den byl zaměřen především na změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018 (norma vychází v roce 2018, buďte na ni připraveni). Dále na celkové provedení elektrického zařízení stroje.

Druhý den byl zaměřen na praktický postup uvedení provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem. Vezme se praktický stroj, který aktuálně nevyhovuje platné legislativě a spolu s Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a směrnicí č. 2009/104/ES a vše se metodicky projde, současně, podle české i evropské legislativy.

Termín konání:

21. 3. 2018 - Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

22. 3. 2018 - Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378 / 2001 Sb. a souvisejících norem

 

Místo konání:

Výstaviště BVV, Brno, Hala A3, Konferenční sál Morava

 

Program dne 21. 03. 2018

Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 10:15

Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018.

Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.

Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče.

10:15 – 11:00

Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídicí obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí.

Ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost.

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15– 12:30

Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje.

Instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli.

Ověřování dle kapitoly 18.

Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a Nařízením vlády ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000.

12:30 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:45

Vazby a odkazy na jiné harmonizované normy - ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849, ČSN EN ISO 13850, ČSN EN 61439, HD 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3), HD 60364-6 (ČSN 33 2000-6 ed. 2) a jiné.

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

14:00 Návštěva veletrhu AMPER 2018

 

Přednášel:

Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

 

Program dne 22. 03. 2018

Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 10:15

Představení Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb., Evropské směrnice č. 2009/104/ES a představení provozovaného stroje.

Úvod do legislativních požadavků zrušené evropské Směrnice 89/655/EHS, která je zavedena v legislativě České republiky jako NV ČR č. 378/2001 Sb. a stávající platné Směrnice 2009/104/ES.

Definice pojmů a minimálních požadavků na provozované strojní zařízení dle výše uvedené platné Směrnice a NV ČR.

10:15 – 10:30 Přestávka

10:30 – 12:30

Posuzování bezpečnosti a definování nedostatků provozovaného stroje podle obojí legislativy (Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a Evropské směrnice č. 2009/104/ES).

Navržení ochranných opatření pro stroj, stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika. Návrhy opatření a postup při odstraňování zjištěných nedostatků.

Postupy v návaznosti na stávající harmonizované normy.

12:30 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:45

Zdůraznění rozdílů a dopady na provozovatele.

Obsah a požadavky na MPBP (Místní provozní bezpečnostní předpis).

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

14:00 Návštěva veletrhu AMPER 2018

 

Přednášeli

Filip Němeček, technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

Karel Stibor, Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

Zpět na výpis

Video-pozvánka na veletrh AMPER 2019


NOVĚ NA VELETRHU:

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
AMPER TOUR

Celostátní setkání elektrotechniků

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / Produkt. novinky / Produktové novinky vystavovatelů


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper