Přednášky a semináře 2019

Čas, místo konáníNázev akcePořadatel
Úterý
19. 3. 2019
09:00 - 13:00
Hala P
sál P3

Výroba nové generace: Evoluce v signalizační technice 

Z letošního cyklu seminářů, workshopů a školení s označením Výroba nové generace nově v programu veletrhu AMPER proběhne workshop, který se konkrétně soustředí na vývoj v oblasti signalizační techniky. Praktické ukázky techniky a konzultace individuálních řešení budou kontinuálně probíhat v rámci tohoto školení.

Více informací zde.

Bez registrace 

Pořádá: Trade Media International, s. r. o.

09:00 - 13:15
Kongresové centrum
sál C 

Ochrana před bleskem v běžné praxi

Školení, které je součástí odborného doprovodného programu veletrhu AMPER 2019. Přednášky se zaměří na informace z oblasti norem a právních předpisů důležitých v ochraně před bleskem, analýzu rizika a časté chyby, praktické řešení rekonstrukce hromosvodů, stínění a instalaci svodičů přepětí a na izolovaný hromosvod a jeho použití při ochraně panelového domu.

(Prezence od 8:30h)

Více informací a registrace zde

Pořádá: LPE s.r.o.  

  

09:00 - 14:00
Hala P
sál P4 a,b,c,d  

Smart city v praxi IV - Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

Program konference bude rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

Více informací a registrace zde.

Pořádá: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services; Proelektrotechniky.cz

 

09:30 - 14:00
Hala P
sál P1

Perspektivy elektromobility XI

Konference přiblíží posluchačům současný stav vývoje techniky v e-mobilitě a její reálné rozšíření v ČR, v Evropě i ve světě. Hodnotí společenskou připravenost a postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě, trendy e-mobility z technických a ekonomických hledisek (objem výroby a prodeje, konstrukce, materiály, energetika, řídicí a automatizační technika. Budou prezentována a diskutována např. tato témata: Akumulace energie pro pohon vozidel; Elektrovozidla a infrastruktura pro jejich provoz jako další elementy v energetické soustavě, koncept tzv. Chytrých sítí a Chytrých měst;  E-mobilita a její vliv na městský život i společenské vztahy; Směry a trendy vývoje ve veřejné přepravě osob a nákladní dopravě; E-mobilita pro volný čas – turistika, zahrada, něco pro děti.

Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti a zájemcům o alternativní způsoby dopravy k pracovnímu a osobnímu využití.

(prezence účastníků od 9:00 h)

Více informací a registrace zde.

Pořádá: FCC Public s.r.o.

10:00 - 14:30
Kongresové centrum
sál B 

Seminář  „Praktická řešení pro energetickou soběstačnost"

10:00 - 10:30  Sedm hlavních chyb při výběru vhodnéhofotovoltaického systému a jak je efektivně eliminovat?
Přednášející:Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz
10:30 - 11:00  Sezónní akumulace energie v budovách - praktické zkušenosti s provozem, optimalizaci a řízením energetického managementu firemní budovy
Přednášející:Jaromír Klaban, Teco a.s.
11:00 - 11:30  Změny v připojení a provozování FVE a baterii s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetického zákona
Přednášející:Pavel Doucha, jednatel, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
11:30 - 12:00 Testování stacionárních lithiových baterií- praktické zkušenosti
Přednášející: Mgr. Jan Vejbor, EVC Group s.r.o
12:00 - 12:30  Pauza na občerstvení a prohlídku veletrhu AMPER
12:30 - 13:00  Praktické zkušenosti s využitím VRB (Vanad Redox Battery) pro elektromobilitu a energii z OZE
Přednášející: Radek Veber, CEO, Flow Battery, s.r.o.
13:00 - 13:30  Dotační podpora z OPPIK pro firmy v oblasti akumulace a  elektromobility.
Přednášející: Ing. Ondřej Tomšej, MPO, Vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK 
13:30 - 14:00 Kombinace fotovoltaické elektrárny, baterie a kogenerace pro ostrovní provoz podniku
Přednášející: Ing. Tomáš Bičák, TEDOM a.s.
14:00 - 14:30  Zkušenosti s provozováním první české virtuální baterie
Přednášející: Vladan Marcalík, jednatel, Prosolar s.r.o.
14:30 - 17:00  Individuální návštěva veletrhu AMPER

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz

registrace zde
* Organizátor konference si vyhrazuje právo na možnou změnu programu.

Pořádá: Solární novinky

10:00 - 15:00
Kongresové centrum
sál A
Konference BLACKOUT - energetická hrozba současnosti, jak jí předcházet a jak řešit její následky

Pořádá: FEL ČVUT 

 

14:00 - 17:00
Hala P
sál P3

Proč řešit neshody u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR

Více informací zde.

Pořádá: Elektrotechnická asociace ČR

14:45 - 16:30
Hala P
sál P4 c,d

Energetický management měst a obcí  

V České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, se stále více akcentuje potřeba hledat nové přístupy, jak dlouhodobě posilovat kapacity plánování ve veřejné správě. Energetický management patří k jednomu z nástrojů, který městům přináší nejen dlouhodobé snížení provozních výdajů a spotřeby energie, ale zvyšuje i hodnotu městského majetku, zlepšuje kvalitu vnějšího i vnitřního prostředí, apod. Prezentace popisuje základní oblasti činnosti energetického managementu města, jeho přínosy, nástroje a související činnosti nově se rozvíjejícího Sdružení energetických manažerů měst a obcí. (SEMMO)


Úspory energie v budovách – projekty EPC a příklady dobré praxe

21 milionů korun. O tolik nižší budou během deseti let platby města Moravská Třebová za elektřinu, teplo a vodu v 6 objektech díky energeticky úsporného projektu řešenému metodou EPC. Přitom díky provedeným úsporným opatřením město svůj majetek modernizovalo a zhodnotilo. Moravská Třebová zdaleka není jediná, kdo využil energetické služby se zaručeným výsledkem a kdo z tohoto přístupu k řešení profituje a bude profitovat i v dalších letech. Projektů EPC bylo v ČR realizováno více než 250 a do úsporných opatření bylo investováno 4,1 mld. korun. Přijďte se inspirovat a zjistit, zda by se podobných úspor energie a nákladů dalo dosáhnout i u vás.


Pořádá: SEMMO, APES

Středa
20. 3. 2019
08:30 – 13:30
Hala P
sál P1  

Vnější  vlivy v prostorách s nebezpečím výbuchu dle nové  ČSN EN 60079-10-1 ed. 2

Více informací a registrace zde.

(prezence účastníků 8:15 - 8:30)

 

Pořádá: LPE s.r.o.  

  

9:00 - 12:00
Hala P
sál P3

Testbed jako platforma pro ověřování principů Průmyslu 4.0

Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální a výzkumné prostředí úzce navázané na potřeby průmyslových firem. Nabízí flexibilní výrobní linku, která umožnuje propojovat technologie různých výrobců do jednoho výrobního systému. Díky napojení na PLM software lze kombinovat jednotlivé fáze životního cyklu výrobku se skutečnou výrobou a kombinovat virtuální i reálnou výrobu.

Firmy tak mohou testovat svá řešení v propojení na technologie ostatních výrobců nebo si ověřit koncept proveditelnosti daného řešení. Ten může začít u návrhu digitálního dvojčete výrobku nebo technologie, pokračovat jejich interakcí s dalšími komponentami výrobního systému až po fyzickou realizaci a ověření.

Ing. Pavel Burget, Ph.D, vedoucí Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT

Pořádá: Národní centrum Průmyslu 4.009:20 – 14:00
Kongresové centrum
sál Morava 

Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

(prezence účastníků od 9:00 h)

Registrace a podrobný program zde.

Pořádá: 

ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček  a LPE s.r.o.

 

  

 

9:30 – 13:30
Hala P
sál P4 a,b  

Energie pro budoucnost XXV

Na programu konference jsou otázky transportu energie z místa výroby do místa spotřeby s důrazem na úsporná řešení ve stadiu přenosu i spotřeby. V programu jsou dále zařazena tato témata:

Možnosti snižování ztrát energie v přenosových a distribučních sítích; Technická zařízení přenosových a distribučních soustav; Úloha elektroenergetických sítí v integraci obnovitelných zdrojů a rozvoje inovací, Měření, monitorování a zajištění kvality elektřiny během přenosu a na straně spotřebitele; Management energií; Zkoušky elektroenergetických zařízení; Úsporná řešení při nakládání s energiemi na straně uživatele (pohony, osvětlování, klimatizace apod.).

Konference je určena širší odborné a zainteresované veřejnosti pro přiblížení témat souvisejících se zásobováním energií. Mezi zvanými posluchači jsou odborníci, jejichž profesí je tato témata uvádět do praxe, dále zástupci veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2019.

(prezence účastníků od 9:00 h)

Více informací a registrace zde.

Pořádá: FCC PUBLIC s.r.o.

 

10:00 - 12:30
Hala P
sál P4 c,d


Trendy v elektronice

Inspirace pro rok 2020, příběhy úspěšných startupů, inovační startupová strategie a vize 2030

Seminář k současným trendům v elektronice, zaměřený na budoucnost a vize v inovacích. Jak bude vypadat svět v elektronice 2030?

Startupové prostředí pro inovace a programy CzechInvestu na rozvoj startupů, vládní inovační strategie 2030, příběhy úspěšných českých startupů.

HARDWARIO: Podpora IoT inovací ve školách, domácnostech i průmyslu, z Liberce přes Londýnský akcelerátor do celého světa.

Dustee: Spojení umělé inteligence a enviromentálního řešení, senzorický systém definující smart city budoucnosti.

Pořádá: CzechInvest

10:00 – 15:30
Kongresové centrum
sál B
   

Nezaostávejte v digitalizaci za konkurencí! 

Konference s úspěšnými příběhy na téma digitalizace, automatizace, inovace, IoT, průmysl 4.0 v podnicích

Více informací a registrace zde.

Pořádá: Hospodářská komora ČR

10:00 – 15:30
Kongresové centrum
sál A   

Energetická nezávislost, efektivní řízení energetiky budov a solární architektura

10:00 -10:30 Pokročilé hybridní fotovoltaické systémy na platformě Studer Innotec.
Přednášející: MgA. Robert Mořkovský, Solární Panely.CZ, s.r.o.
10:30 -11:00  Nový Foxtrot 2 - mozek a brána energetiky odběrného místa příštího desetiletí.
Předášející: Ing. Jaromír Klaban, Teco, a.s.
11:00 - 11:30 Automatizace fotovoltaiky snadno a rychle.
Přednášející: Ing. Dušan Ferbas, Solarmonitor, s.r.o.
11:30 - 12:00 Dotace z OP PIK pro FV systémy, možnosti, povinnosti, udržitelnost a jak se vyvarovat chybám při podání žádosti.
Přednášející: Ing. Libor Trunečka, ArchSta Servis s.r.o.'
12:00 - 12:30 Přestávka
12:30 -13:00 Fotovoltaický audit nedílná součást kvalitních energetických posudků
Problematika energetických posudků. Právní odpovědnost energetického specialisty. Jak by měl vypadat správný posudek. Hodnocení kvality posudků Operačního programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Nejčastější chyby a omyly.
Přednášející: Ing. Petr Maule, LL.M., MBA, Česká fotovoltaická asociace, z. s.

13:00 -13:30 Pokročilé síťové funkce fotovoltaických střídačů
Přednášející: Ing. Michal Vrána, Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie,VUT v Brně, FEKT VUT
13:30 -14:00 HomeGrid - komplexní energetický hybridní systém s tepelným čerpadlem a prioritní akumulací do vody
Přednášející: MgA. Robert Mořkovský, Solární Panely.CZ, s.r.o.
14:00 -14:30 Studie návratnosti hybridních fotovoltaických systémů a jejich ovlivnující faktory
Přednášející: Ing. Milan Hošek, autorizovaný inženýr a energetický auditor ČKAIT, soudní znalec oboru elektrofotovoltaika, elektrotechnika, energetika a ekonomika, řídící systémy, člen Komory soudních znalců a člen Unie soudních znalců
14:30 -15:00 Jak správně navrhnout komplexní energetický systém. Energetika - nový obor na VOŠ
Přednášející: Ing. Jan Lang, Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
15:00 -15:30 Solární architektura - cesta k radikální soběstačnosti budov
Přednášející: Ing. Michal Přikryl, Cohab, s.r.o.

registrace zde

Pořádá: Solární Panely.CZ

13:00 – 17:00
Kongresové centrum
sál D
   
 „Firma budoucnosti“ 

Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na veletrhu Amper vystoupí Ondřej Zukal s přednáškou na téma Firma budoucnosti. Těšit se můžete na příklady z praxe při zavádění digitálních inovací do českých firem. Více zkušeností z tohoto procesu jinde nenasajete, to vám můžeme zaručit. Pokud máte chuť se rovnou naučit nějakou novou digitální dovednost, tak určitě přednášku navštivte. Ondřej vám v praxi ukáže, jak efektivně pracovat s nejrůznějšími mobilními aplikacemi či online nástroji.

Medailonek Ondřej Zukal:
Školím digitální dovednosti a pomáhám firmám se zaváděním digitálních nástrojů. Zajímají mě mobilní a online aplikace a baví mě zkoumat způsoby, jakými je lze naplno využít pro práci v dnešní rychlé době. Jsem nezávislým Apple konzultantem a v rámci projektu Digiskills strategicky připravuji online microlearningové kurzy zaměřené na posilování digitálních dovedností. Různorodé aktivity, rychlost a digitální technologie mi umožňují být v pohybu, pracovat na cestách, a to mě baví. A budu rád, když naučím také ostatní, jak si díky technologiím lépe plánovat čas, být rychlejší a efektivnější. Společně s Filipem Dřímalkou pomáhám s nasazením nejrůznějších mobilních aplikací do byznysu.

 

Pořádá: AMSP

     

 

 

 


14:00 - 16:00
Kongresové centrum
sál C„Legislativní a bezpečnostní aspekty nakládání s použitými lithiovými bateriemi“

Bohužel i v České republice přibývá incidentů při používání či manipulaci s lithiovými bateriemi. Vzhledem k přibývajícímu množství těchto baterií uváděných na trh se stává prevence a bezpečnost prioritou i v oblasti sběru a recyklace těchto baterií. Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s praktickými závěry studie Českého sdružení výrobců přenosných baterií na dané téma z listopadu 2018.

Přednášející :
RNDr Petr Kratochvíl (ECOBAT, jednatel), RNDr Miloš Kužvart (Česká asociace oběhového hospodářství), Mgr. Ing. Ladislav Trylč (MŽP, odbor odpadů)
Hendrik Hendrickx, Bebat (Belgie), safety and quality manager

 Pořádá: ECOBAT s.r.o., Česká asociace oběhového hospodářství

14:00 - 17:00
Hala P
sál P4 c,d 

Jak na robota

Konference velmi názorně ukáže, co je dnešní robotika, co jsou technologie 4.0, co je digitální transformace a to zejména na praktických a již aplikovaných řešeních. Věnovat se budeme i aplikacím mimo automotive a elektro – chceme ukázat, že pokročilé technologie mohou dobře sloužit i v potravinářství, v lesnictví, zemědělství ale třeba i v cukrárně.

Konferencí vás provede pan Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR.

Účast na konferenci je zdarma, podmíněna registrací.

Více informací zde

Pořádá: Elektrotechnická asociace ČR

   

15:00 - 16:00
Hala P
sál P3

Internet věcí - s námi nebo proti nám? 

(co je a co není IoT?, možnosti využití a dostupné technologie, stav v ČR a ve světě, IoT ve Smart City a Průmyslu 4.0, možná úskalí, vize budoucnosti)

 

Pořádá: IoT Portál


Čtvrtek
21. 3. 2019
08:30 – 14:00
Hala P
sál P1 

34. Celostátní setkání elektrotechniků

Tradiční akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.  
Těšit se můžete na přednášky:
Legislativa a normy - aktuální stav v normách a předpisech pro elektrotechniku.
Světelné zdroje, rozdíly LED, výbojky a zářivky.
Spínací přístroje pro ovládání LED světel.
Chyby při použití ochrany proti přepětí.
Řízení osvětlení systémem LOXONE.
Nové výkonové jističe a jejich správná montáž a nastavení a další.

(prezence účastníků od 8:15)

Více informací a registrace zde

Pořádá: LPE s.r.o.  

09:00 - 09:40
Kongresové centrum
sál C

Praktické využití kombinace lokálních distribučních soustav a zdroje elektřiny- výhody a možnosti v rámci energeticky účinných řešení

Příspěvek má za cíl přiblížit účastníkům technologický potenciál kombinace výroben elektřiny z OZE s lokálními distribučními soustavami (LDS), a poukázat na jejich praktické využití a výhody. Zároveň budou účastníkům představeny ukázky modelových řešení provozu lokálních distribučních soustav a výroben elektřiny z OZE (zejména FVE).


Pořádá: Frank Bold


09:00 - 13:00
Hala P
sál P4 c,d

Seminář DPS a vše kolem nich @ AMPER 2019

Seminář je určen vývojovým pracovníkům a výrobcům v oboru elektroniky, návrhářům desek plošných spojů (DPS), vedoucím vývoje, přípravy výroby a výroby samotné, stejně jako všem pracovníkům následných operací s DPS..... Přijďte si poslechnout zajímavé prezentace, setkat se a vyměnit si názory se svými kolegy a klienty.

Více informací a registrace zde

Pořádá: DPS elektronika od A do Z


09:00 - 13:00
Hala P
sál P4 a,b 

Seminář Elektronické součástky a vše kolem nich @ AMPER 2019

Seminář je určen pro zájemce o elektroniku, pracovníky z výzkumu, vývoje a výroby elektronického průmyslu, pro odborníky z technických univerzit, vývojových center a aplikační sféry v oblasti elektronických součástek, systémů .... Přijďte si poslechnout zajímavé prezentace, setkat se a vyměnit si názory se svými kolegy a klienty.

Více informací a registrace zde.

Pořádá: DPS elektronika od A do Z

 

09:00 – 13:30
Hala P
sál P3

Údržba a diagnostika 2019: Prediktivní údržba 4.0

Seminář na téma údržby a diagnostiky se letos opět uskuteční v rámci veletrhu AMPER na brněnském výstavišti. Na obsahu semináře opět spolupracujeme s Asociací technických diagnostiků, a Českou společností pro údržby, kteří jsou zároveň odbornými partnery akce. Hlavními tématy budou údržba, měření, diagnostika a monitorování strojů ve výrobních provozech.

Více informací a registrace zde. 

Pořádá: Trade Media International, s. r. o.

09:00 – 15:00
Kongresové centrum
sál B 

Jste připraveni na hlavní změny elektrotechnických norem – jaká jsou úskalí současné elektrotechniky pro projektanty, montéry a revizní techniky?

Seminář chce účastníkům připomenout a ukázat hlavní změny týkající se elektrotechnických norem a zejména souboru 33 2000, které nastanou v měsíci červnu 2019, a jejich důsledky pro práci projektanta, montéra a revizního technika.

Program:

9:00-9:35 Zahájení

9:35-9:55
Mgr. Zdeněk Veselý - Taje a zákoutí zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků

9:55-10:55
PhDr. Věra Vlková - Texty technických norem – jak je používat ve zprávách o revizi a v jiné elektrotechnické dokumentaci

10:55-11:25 Přestávka

11:25-12:55
Ing. Miloslav Valena - Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení a následné zpracování revizní zprávy, a některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti.

12:55-13:15 Přestávka

13:15-15:00
Ing. Pavel Vojík - Jak zásadní změny norem souboru ČSN 33 2000 ovlivní práci projektanta, montéra i revizního technika, především pak v oboru revizní činnosti a ochraně před úrazem elektrickým proudem v následujícím období.

Více informací a registrace zde.

Pořádá: Česká agentura pro standardizaci, s. p. o.


09:00 – 15:45
Kongresové centrum
sál A 

Moderní energetika pro domácnosti a firmy: soběstačnost, akumulace a další chytrá řešení

Stále dostupnější moderní technologie umožňují zvýšit energetickou soběstačnost domácností a firem. Rodinám i podnikům může využití obnovitelných zdrojů energie, baterií, elektromobilů nebo digitálních prvků řízení uspořit náklady za energie. Odborná konference představí v rámci tří bloků nejnovější trendy z oblasti moderních řešení v energetice, inspirující příklady dobré praxe pro pohodlné bydlení i zvýšení konkurenceschopnosti firem. Naši hosté také okomentují očekávané změny v legislativě a příležitosti získání finanční podpory pro nové projekty.

Program:

9:00-9:30 Úvodní slovo

  • Aktivní spotřebitelé energie a další novinky v české energetice – Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

9:30-11:30

  • Blok Chytrá řešení v moderní energetice příležitost pro domácnosti i firmy (garanti bloku: Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost)

11:30-11:45 Pauza

11:45-13:30 Blok Novinky ze solární energetiky (garant Solární asociace)

Možnosti využití solárních elektráren na budovách a jejich dlouhodobý potenciál včetně ekonomických čísel představí Jiří Procházka, ředitel sekce Provoz a rozvoj energetické soustavy EGÚ Brno. Aktuální komentář k legislativním souvislostem využití a rozvoje solární energetiky připojí Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. Možnosti hybridních solárních elektráren představí Pavel Hrzina z ČVUT v Praze.

13:30-13:45 Přestávka

13:45-15:30 Blok: Ukládání energie a flexibilita v síti (garant asociace AKU BAT)

Akumulace energie je jeden s nejvíce dynamicky se rozvíjeních oborů v energetice. Aktuální trendy v oblasti stacionárních baterií a možnosti zavedení do české sítě představí Jan Fousek, ředitel asociace AKU BAT. Další prezentace přiblíží využití baterií v podnikové energetice a hlavní přínosy podobného řešení.

15:30-15:40 Závěr konference

Pořádá: Obnovitelně.cz; Aliance pro energetickou soběstačnost; Solární asociace; AKU BAT CZ a Svaz moderní energetiky
09:20 – 14:00
Kongresové centrum
sál Morava 

Bezpečnost SZ v souvislosti norem ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 14120 a ČSN EN ISO 

Registrace a podrobný program zde

Pořádá: ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček  a LPE s.r.o.

 

 

11:00 - 12:15
Kongresové centrum
sál C

Ochrana spotřebitelů proti nekvalitním kabelům a vodičům na trhu

Zhoršující tendence výskytu nekvalitních kabelů na trzích v ČR a SR vede AVK a spolupracující vládní i nevládní instituce k aktivitám vedoucí k monitorování trhu s kabely a vodiči. Zazní informace o zjištěných nedostatcích a parametrech výrobků, které lze při dlouhodobém sledování vývoje kvality AVK zachytila a analyzovala a jaké kroky byly následně učiněny pro snížení výskytu nekvalitních výrobků na trhu. 

Pořádá: Asociace výrobců kabelů


13:15 - 13:45
Kongresové centrum
sál A

„Podpora energetických úspor a OZE v budovách veřejného sektoru prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP)“

Přednáška bude obsahovat výčet podporovaných aktivit, včetně základních požadovaných technických parametrů na jednotlivé podporované technologie (FVE, tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo zemní plyn, nucené větrání se ZZT atd.), míru podpory, přijatelné příjemce apod. Dále pak ukázky dobré praxe na úrovni města nebo obce. Závěr bude obsahovat základní nástin požadavků na zajištění energetického managementu po realizaci (dotační podpoře) projektu – metodika OPŽP.


Pořádá: Státní fond životního prostředí


14:30 – 15:30
Hala P
sál P3

Vodík pro čistou mobilitu a záložní zdroje energie, perspektivy vývoje v ČR

Interaktivní seminář s reálnými ukázkami výstupů z projektů – přijďte diskutovat s našimi předními specialisty v oblasti vodíkových technologií a sáhněte si na prototyp unikátního zařízení Power-Box.

Pořádá: ÚJV Řež


Pátek
22. 3. 2019
09:00 – 14:00
Hala P
sál P4 c,d 

34. Celostátní setkání elektrotechniků
Elektrotechnika 2019 aneb co Vám zůstalo utajeno...

Školení, které osloví zejména revizní techniky. Přednášet bude legenda brněnské elektrotechniky - František Kosmák.
Zaměří se zejména na změny, které do problematiky revizí EZ přinesly nové normy, zákony a vyhlášky, neopomine ani vzory revizních zpráv a jako vždy přidá i zkušenosti z praxe.
V rámci přednášek zazní témata:

  • Nové normy a předpisy v elektrotechnice k březnu 2019,
  • Dopad na praxi v montážní a revizní činnosti,
  • Vzorové revizní zprávy.

(prezence účastníků od 8:30)

Více informací a registrace zde

Pořádá: LPE s.r.o.  

 

10:00 – 11:00
Hala P
sál P3
 

Startup - založit nebo pro něj pracovat

Je lepší být v klidu a pracovat jako zaměstnanec? Nebo skočit po hlavě do světa byznysu a zkusit si postavit něco vlastního? V přednášce představím mé zkušenosti a postřehy, radosti i strasti zakladatele úspěšné společnosti.

Matouš Kutypa:
Během studia jsem pracoval v několika rychle rostoucích společnostech, následně jsem pracoval jako konzultant. Nyní se jako spoluzakladatel naplno věnuji společnosti TechFides v roli CEO.

O TechFides:
V TechFides přivádíme na svět softwarové produkty - stavíme webové a mobilní aplikace. Kromě práce na projektech pro velké společnosti pomáháme také startupům postavit fungující platformy a prorazit s jejich produkty na trhu.

Pořádá: TechFides


10:00 - 12:00
Kongresové centrum
sál C

Aktuální situace v energetice


Více informací zde. 

Pořádá: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

  

Na veletrhu AMPER 2019 také proběhne FÓRUM AUTOMATIZACE v hale V stánek V 4.16 a FÓRUM OPTONIKY v hale F stánek F 2.33.  

Hendrik Hendrickx, Bebat (Belgie), safety and quality manager

Reportáž z veletrhu AMPER 2019

 

  


 

 

AMPER na Facebooku


Úvod / PROGRAM / Přednášky a semináře 2019


28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

17.-20.3.2020

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper