Přednášky a semináře 2019

Čas, místo konáníNázev akcePořadatel
Úterý
19. 3. 2019
09:00 - 13:00
Hala P
sál P3

Výroba nové generace: Evoluce v signalizační technice 

Z letošního cyklu seminářů, workshopů a školení s označením Výroba nové generace nově v programu veletrhu AMPER proběhne workshop, který se konkrétně soustředí na vývoj v oblasti signalizační techniky. Praktické ukázky techniky a konzultace individuálních řešení budou kontinuálně probíhat v rámci tohoto školení.

Více informací zde.
Bez registrace 

Pořádá: Trade Media International, s. r. o.

09:00 - 13:30
Kongresové centrum
sál C 

Ochrana před bleskem v běžné praxi

Školení, které je součástí odborného doprovodného programu veletrhu AMPER 2019. Přednášky se zaměří na informace z oblasti norem a právních předpisů důležitých v ochraně před bleskem, analýzu rizika a časté chyby, praktické řešení rekonstrukce hromosvodů, stínění a instalaci svodičů přepětí a na izolovaný hromosvod a jeho použití při ochraně panelového domu.

Více informací a registrace zde

Pořádá: LPE s.r.o.  

  

09:00 - 14:00
Hala P
sál P4 a,b,c,d  

Smart city v praxi IV - Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

Program konference bude rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

Více infromací a registrace zde.

Pořádá: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services; Proelektrotechniky.cz

 

09:00 - 17:00
Kongresové centrum
sál B 

Seminář  „Praktické řešeí pro energetickou soběstačnost"

Pořádá: Solární novinky

09:00 - 17:00
Kongresové centrum
sál A
Konference BLACKOUT - energetická hrozba současnosti, jak jí předcházet a jak řešit její následky

Pořádá: FEL ČVUT 

 

09:30 - 14:00
Hala P
sál P1

Perspektivy elektromobility XI

Konference přiblíží posluchačům současný stav vývoje techniky v e-mobilitě a její reálné rozšíření v ČR, v Evropě i ve světě. Hodnotí společenskou připravenost a postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě, trendy e-mobility z technických a ekonomických hledisek (objem výroby a prodeje, konstrukce, materiály, energetika, řídicí a automatizační technika. Budou prezentována a diskutována např. tato témata: Akumulace energie pro pohon vozidel; Elektrovozidla a infrastruktura pro jejich provoz jako další elementy v energetické soustavě, koncept tzv. Chytrých sítí a Chytrých měst;  E-mobilita a její vliv na městský život i společenské vztahy; Směry a trendy vývoje ve veřejné přepravě osob a nákladní dopravě; E-mobilita pro volný čas – turistika, zahrada, něco pro děti.


Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti a zájemcům o alternativní způsoby dopravy k pracovnímu a osobnímu využití.

(prezence účastníků od 9:00 h)

Více informací a registrace zde.

Pořádá: FCC Public s.r.o.

14:00 - 17:00
Hala P
sál P3

Právo v technice

Konference Právo v technice upozorní srozumitelnou formou na novinky v legislativě a připomene i některé skutečnosti, které bychom měli dávno znát.
Na konferenci se dozvíte novinky z těchto oblastí:
-Rozhodčí soud a jeho úloha
-Aktuality v legislativě elektroodpadů
-Novinky ve zkušebnictví

Konferencí vás provede pan Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace ČR.

Účast na konferenci je zdarma, podmíněna registrací.

Mediálním partnerem konference je nakladatelství FCC PUBLIC.

Více informací zde.

Pořádá: Elektrotechnická asociace ČR

14:45 - 16:30
Hala P
sál P4 a,b

Energetický management měst a obcí  a projekty EPC a příklady dobré praxe

Energetický management měst a obcí  a projekty EPC a příklady dobré praxe
V České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, se stále více akcentuje potřeba hledat nové přístupy, jak dlouhodobě posilovat kapacity plánování ve veřejné správě. Energetický management patří k jednomu z nástrojů, který městům přináší nejen dlouhodobé snížení provozních výdajů a spotřeby energie, ale zvyšuje i hodnotu městského majetku, zlepšuje kvalitu vnějšího i vnitřního prostředí, apod. Prezentace popisuje základní oblasti činnosti energetického managementu města, jeho přínosy, nástroje a související činnosti nově se rozvíjejícího Sdružení energetických manažerů měst a obcí. (SEMMO)


Úspory energie v budovách – projekty EPC a příklady dobré praxe

21 milionů korun. O tolik nižší budou během deseti let platby města Moravská Třebová za elektřinu, teplo a vodu v 6 objektech díky energeticky úsporného projektu řešenému metodou EPC. Minimálně o tolik, ve skutečnosti to bude ještě méně. Přitom díky provedeným úsporným opatřením město svůj majetek modernizovalo a zhodnotilo. Moravská Třebová zdaleka není jediná, kdo využil energetické služby se zaručeným výsledkem a kdo z tohoto přístupu k řešení profituje a bude profitovat i v dalších letech. Více než 60 milionů ušetřily projekty s garantovanou úsporou Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Projektů EPC bylo v ČR realizováno mnoho desítek a do úsporných opatření bylo investováno více 3,5 mld. korun. Přijďte se inspirovat a zjistit, zda by se podobných úspor energie a nákladů dalo dosáhnout i u vás. (APES) 

Pořádá: SEMMO, APES

Středa
20. 3. 2019
08:30 – 13:30
Hala P
sál P1  

Vnější  vlivy v prostorách s nebezpečím výbuchu dle nové  ČSN EN 60079-10-1 ed. 2

Více infromací a regitrace zde.

(prezence účastníků 8:15 - 8:30)

 

Pořádá: LPE s.r.o.  

  

9:00 - 12:00

Testbed jako platforma pro ověřování principů Průmyslu 4.0

Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální a výzkumné prostředí úzce navázané na potřeby průmyslových firem. Nabízí flexibilní výrobní linku, která umožnuje propojovat technologie různých výrobců do jednoho výrobního systému. Díky napojení na PLM software lze kombinovat jednotlivé fáze životního cyklu výrobku se skutečnou výrobou a kombinovat virtuální i reálnou výrobu.

Firmy tak mohou testovat svá řešení v propojení na technologie ostatních výrobců nebo si ověřit koncept proveditelnosti daného řešení. Ten může začít u návrhu digitálního dvojčete výrobku nebo technologie, pokračovat jejich interakcí s dalšími komponentami výrobního systému až po fyzickou realizaci a ověření.

Ing. Pavel Burget, Ph.D, vedoucí Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT

Pořádá: Národní centrum Průmyslu 4.09:00 - 17:00
Hala P
sál P4 a,b  

Jak na robota

Konference velmi názorně ukáže, co je dnešní robotika, co jsou technologie 4.0, co je digitální transformace a to zejména na praktických a již aplikovaných řešeních. Věnovat se budeme i aplikacím mimo automotive a elektro – chceme ukázat, že pokročilé technologie mohou dobře sloužit i v potravinářství, v lesnictví, zemědělství ale třeba i v cukrárně.

Konferencí vás provede pan Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR.

Účast na konferenci je zdarma, podmíněna registrací.

Pořádá: Elektrotechnická asociace ČR

   

09:20 – 14:00
Kongresové centrum
sál Morava 

Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

(prezence účastníků od 9:00 h)

Registrace a podrobný program zde.

Pořádá: 

ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček  a LPE s.r.o.

 

  

 

9:30 – 13:30
Hala P
sál P4 c,d  

Energie pro budoucnost XXV

Na programu konference jsou otázky transportu energie z místa výroby do místa spotřeby s důrazem na úsporná řešení ve stadiu přenosu i spotřeby. V programu jsou dále zařazena tato témata:

Možnosti snižování ztrát energie v přenosových a distribučních sítích; Technická zařízení přenosových a distribučních soustav; Úloha elektroenergetických sítí v integraci obnovitelných zdrojů a rozvoje inovací, Měření, monitorování a zajištění kvality elektřiny během přenosu a na straně spotřebitele; Management energií; Zkoušky elektroenergetických zařízení; Úsporná řešení při nakládání s energiemi na straně uživatele (pohony, osvětlování, klimatizace apod.).

Konference je určena širší odborné a zainteresované veřejnosti pro přiblížení témat souvisejících se zásobováním energií. Mezi zvanými posluchači jsou odborníci, jejichž profesí je tato témata uvádět do praxe, dále zástupci veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2019.

(prezence účastníků od 9:00 h)

Více informací a registrace zde.

Pořádá: FCC PUBLIC s.r.o.

 

10:00 – 15:30
Kongresové centrum
sál B
   

Nezaostávejte v digitalizaci za konkurencí! 

Konference s úspěšnými příběhy na téma digitalizace, automatizace, inovace, IoT, průmysl 4.0 v podnicích

 

Pořádá: Hospodářská komora ČR

13:00 – 16:00
Kongresové centrum
sál D
   
 „Firma budoucnosti“ 

Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na veletrhu Amper vystoupí Ondřej Zukal s přednáškou na téma Firma budoucnosti. Těšit se můžete na příklady z praxe při zavádění digitálních inovací do českých firem. Více zkušeností z tohoto procesu jinde nenasajete, to vám můžeme zaručit. Pokud máte chuť se rovnou naučit nějakou novou digitální dovednost, tak určitě přednášku navštivte. Ondřej vám v praxi ukáže, jak efektivně pracovat s nejrůznějšími mobilními aplikacemi či online nástroji.

Medailonek Ondřej Zukal:
Školím digitální dovednosti a pomáhám firmám se zaváděním digitálních nástrojů. Zajímají mě mobilní a online aplikace a baví mě zkoumat způsoby, jakými je lze naplno využít pro práci v dnešní rychlé době. Jsem nezávislým Apple konzultantem a v rámci projektu Digiskills strategicky připravuji online microlearningové kurzy zaměřené na posilování digitálních dovedností. Různorodé aktivity, rychlost a digitální technologie mi umožňují být v pohybu, pracovat na cestách, a to mě baví. A budu rád, když naučím také ostatní, jak si díky technologiím lépe plánovat čas, být rychlejší a efektivnější. Společně s Filipem Dřímalkou pomáhám s nasazením nejrůznějších mobilních aplikací do byznysu.

 

Pořádá: AMSP

     

 

 

 


14:00 - 16:00
Kongresové centrum
sál C„Legislativní a bezpečnostní aspekty nakládání s použitými lithiovými bateriemi“

Bohužel i v České republice přibývá incidentů při používání či manipulaci s lithiovými bateriemi. Vzhledem k přibývajícímu množství těchto baterií uváděných na trh se stává prevence a bezpečnost prioritou i v oblasti sběru a recyklace těchto baterií. Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s praktickými závěry studie Českého sdružení výrobců přenosných baterií na dané téma z listopadu 2018.

Přednášející :
RNDr Petr Kratochvíl (ECOBAT, jednatel), RNDr Miloš Kužvart (Česká asociace oběhového hospodářství), Mgr. Ing. Ladislav Trylč (MŽP, odbor odpadů)

Pořádá: ECOBAT s.r.o., Česká asociace oběhového hospodářství

15:00 - 16:00
Halla P
sál P3

Internet věcí - s námi nebo proto nám? 

Co je a co není IoT?
Možnosti využití a dostupné technologie -stav v ČR a ve světě
IoT ve Smart City a Průmyslu 4.0, možná úskalí, vize budoucnosti

Pořádá: IoT Portál


Externí lokace

9:00 - 14:00 
hotel Myslivna Nad Pisárkami 276/1, 6km od výstaviště BVV

Dvoudenní seminář: Analýza rizik (14:00-17:00 návštěva AMPER)
Celostátní seminář pro všechny, kteří se zaobírají oblastí rizik a bezpečností ve firmách a organizacích


Více informací a registrace zde.

Pořádá: ETM LONDON LTD
 

 


Čtvrtek
21. 3. 2019
08:30 – 14:00
Hala P
sál P1 

34. Celostátní setkání elektrotechniků

Tradiční akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.  
Těšit se můžete na přednášky:
Legislativa a normy - aktuální stav v normách a předpisech pro elektrotechniku.
Světelné zdroje, rozdíly LED, výbojky a zářivky.
Spínací přístroje pro ovládání LED světel.
Chyby při použití ochrany proti přepětí.
Řízení osvětlení systémem LOXONE.
Nové výkonové jističe a jejich správná montáž a nastavení a další.

(prezence účastníků od 8:30)

Více informací a registrace zde

Pořádá: LPE s.r.o.  

09:00 - 09:40
Kongresové centrum, sál C

Praktické využití kombinace lokálních distribučních soustav a zdroje elektřiny- výhody a možnosti v rámci energeticky účinných řešení

Příspěvek má za cíl přiblížit účastníkům technologický potenciál kombinace výroben elektřiny z OZE s lokálními distribučními soustavami (LDS), a poukázat na jejich praktické využití a výhody. Zároveň budou účastníkům představeny ukázky modelových řešení provozu lokálních distribučních soustav a výroben elektřiny z OZE (zejména FVE).


Pořádá: Frank Bold


09:00 - 13:30
Hala P
sál P4 a,b

Seminář DPS a vše kolem nich @ AMPER 2019

Seminář je určen vývojovým pracovníkům a výrobcům v oboru elektroniky, návrhářům desek plošných spojů (DPS), vedoucím vývoje, přípravy výroby a výroby samotné, stejně jako všem pracovníkům následných operací s DPS..... Přijďte si poslechnout zajímavé prezentace, setkat se a vyměnit si názory se svými kolegy a klienty.

Více informací a registrace zde

Pořádá: DPS elektronika od A do Z


09:00 - 13:30
Hala P
sál P4 c,d 

Seminář Elektronické součástky a aplikace @ AMPER 2019

Seminář je určen pro zájemce o elektroniku, pracovníky z výzkumu, vývoje a výroby elektronického průmyslu, pro odborníky z technických univerzit, vývojových center a aplikační sféry v oblasti elektronických součástek, systémů .... Přijďte si poslechnout zajímavé prezentace, setkat se a vyměnit si názory se svými kolegy a klienty.

Více informací a registrace zde.

Pořádá: DPS elektronika od A do Z

 

09:00 – 13:30
Hala P
sál P3

Údržba a diagnostika 2019: Prediktivní údržba 4.0

Seminář na téma údržby a diagnostiky se letos opět uskuteční v rámci veletrhu AMPER na brněnském výstavišti. Na obsahu semináře opět spolupracujeme s Asociací technických diagnostiků, a Českou společností pro údržby, kteří jsou zároveň odbornými partnery akce. Hlavními tématy budou údržba, měření, diagnostika a monitorování strojů ve výrobních provozech.

Více informací a registrace zde. 

Pořádá: Trade Media International, s. r. o.

09:00 – 15:00
Kongresové centrum
sál B 

Jste připraveni na hlavní změny elektrotechnických norem – jaká jsou úskalí současné elektrotechniky pro projektanty, montéry a revizní techniky?

Seminář chce účastníkům připomenout a ukázat hlavní změny týkající se elektrotechnických norem a zejména souboru 33 2000, které nastanou v měsíci červnu 2019, a jejich důsledky pro práci projektanta, montéra a revizního technika.

Odborný garant:
Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Ing. Pavel Vojík, soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, tajemník TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pořádá: Česká agentura pro standardizaci, s. p. o.


09:00 – 15:45
Kongresové centrum
sál A 

Moderní energetika pro domácnosti a firmy: soběstačnost, akumulace a další chytrá řešení

Stále dostupnější moderní technologie umožňují zvýšit energetickou soběstačnost domácností a firem. Rodinám i podnikům může využití obnovitelných zdrojů energie, baterií, elektromobilů nebo digitálních prvků řízení uspořit náklady za energie. Odborná konference představí v rámci tří bloků nejnovější trendy z oblasti moderních řešení v energetice, inspirující příklady dobré praxe pro pohodlné bydlení i zvýšení konkurenceschopnosti firem. Naši hosté také okomentují očekávané změny v legislativě a příležitosti získání finanční podpory pro nové projekty.

Program:

9:00-9:30 Úvodní slovo

  • Aktivní spotřebitelé energie a další novinky v české energetice – Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

9:30-11:30

  • Blok Chytrá řešení v moderní energetice příležitost pro domácnosti i firmy (garanti bloku: Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost)

11:30-11:45 Pauza

11:45-13:30 Blok Novinky ze solární energetiky (garant Solární asociace)

Možnosti využití solárních elektráren na budovách a jejich dlouhodobý potenciál včetně ekonomických čísel představí Jiří Procházka, ředitel sekce Provoz a rozvoj energetické soustavy EGÚ Brno. Aktuální komentář k legislativním souvislostem využití a rozvoje solární energetiky připojí Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. Možnosti hybridních solárních elektráren představí Pavel Hrzina z ČVUT v Praze.

13:30-13:45 Přestávka

13:45-15:30 Blok: Ukládání energie a flexibilita v síti (garant asociace AKU BAT)

Akumulace energie je jeden s nejvíce dynamicky se rozvíjeních oborů v energetice. Aktuální trendy v oblasti stacionárních baterií a možnosti zavedení do české sítě představí Jan Fousek, ředitel asociace AKU BAT. Další prezentace přiblíží využití baterií v podnikové energetice a hlavní přínosy podobného řešení.

15:30-15:40 Závěr konference

Pořádá: Obnovitelně.cz; Aliance pro energetickou soběstačnost; Solární asociace; AKU BAT CZ a Svaz moderní energetiky
09:20 – 14:00
Kongresové centrum
sál Morava 

Bezpečnost SZ v souvislosti norem ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 14120 a ČSN EN ISO 

Registrace a podrobný program zde

Pořádá: ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček  a LPE s.r.o.

 

 

11:00 - 12:15
Kongresové centrum
sál C

Ochrana spotřebitelů proti nekvalitním kabelům a vodičům na trhu

Zhoršující tendence výskytu nekvalitních kabelů na trzích v ČR a SR vede AVK a spolupracující vládní i nevládní instituce k aktivitám vedoucí k monitorování trhu s kabely a vodiči. Zazní informace o zjištěných nedostatcích a parametrech výrobků, které lze při dlouhodobém sledování vývoje kvality AVK zachytila a analyzovala a jaké kroky byly následně učiněny pro snížení výskytu nekvalitních výrobků na trhu. 

Pořádá: Asociace výrobců kabelů


14:30 – 15:30
Hala P
sál P3

Vodík pro čistou mobilitu a záložní zdroje energie, perspektivy vývoje v ČR

Interaktivní seminář s reálnými ukázkami výstupů z projektů – přijďte diskutovat s našimi předními specialisty v oblasti vodíkových technologií a sáhněte si na prototyp unikátního zařízení Power-Box.

Pořádá: ÚJV Řež


Externí lokace

9:00 - 14:00 
hotel Myslivna Nad Pisárkami 276/1, 6km od výstaviště BVV 

Dvoudenní seminář: Analýza rizik (14:00-17:00 návštěva AMPER)
Celostátní seminář pro všechny, kteří se zaobírají oblastí rizik a bezpečností ve firmách a organizacích


Více informací a registrace zde. 

Pořádá: ETM LONDON LTD

Pátek
22. 3. 2019
09:00 – 14:00
Hala P
sál P1 

34. Celostátní setkání elektrotechniků
Elektrotechnika 2019 aneb co Vám zůstalo utajeno...

Školení, které osloví zejména revizní techniky. Přednášet bude legenda brněnské elektrotechniky - František Kosmák.
Zaměří se zejména na změny, které do problematiky revizí EZ přinesly nové normy, zákony a vyhlášky, neopomine ani vzory revizních zpráv a jako vždy přidá i zkušenosti z praxe.
V rámci přednášek zazní témata:

  • Nové normy a předpisy v elektrotechnice k březnu 2019,
  • Dopad na praxi v montážní a revizní činnosti,
  • Vzorové revizní zprávy.

(prezence účastníků od 8:30)

Více informací a registrace zde

Pořádá: LPE s.r.o.  

 

10:00 – 11:00
Hala P
sál P3
 

Startup - založit nebo pro něj pracovat

Pořádá: STARTUPJOBS


10:00 - 12:00
Kongresové centrum
sál C

Aktuální situace v energetice


Více informací zde. 

Pořádá: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

  

Na veletrhu AMPER 2019 také proběhne FÓRUM AUTOMATIZACE v hale V a FÓRUM OPTONIKY v hale F.  

Video-pozvánka na veletrh AMPER 2019


NOVĚ NA VELETRHU:

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
AMPER TOUR

Celostátní setkání elektrotechniků

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / AMPER 2019 / Přednášky a semináře 2019


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper