FÓRUM OPTONIKA 2019

Fórum pořádá Česká a Slovenská společnost pro fotoniku, hlavním odborným garantem je paní doktorka Dagmar Senderáková, CSc. Fórum nabízí odborníkům, obchodníkům, ale i široké veřejnosti, vše z oborů optiky a fotoniky.

Mezi diskutovynými tématy budou zmíněny lasery a jejich využití ve výzkumu, senzory, optické vlnovody, fotonická komunikace a fotonické sítě, analýza a využití nanostruktur a mnohé další.

 

..............................................................................................................................................................................................................................

Podrobný program:

Čas, místo konáníNázev akcePořadatel
Úterý
19. 3. 2019
10:00 - 10:30

Otevření fóra/ RNDr. Dagmar Senderáková, CSc.
Informace o České a Slovenské společnosti pro fotoniku, která zabezpečuje Fórum OPTONIKA. Krátké seznámení se s fotonikou, která je součástí výzkumu, praktických aplikací ale i každodenního života jednotlivce.

10:30 - 11:00
Světelné motory/ Ing. Petr Jákl, Ph.D.
11:00 - 11:30
Česká stopa v astrofyzice/ Mgr. Jan Tomáštík
11:30 - 12:00

Moderní měření tvaru rozsáhlých optických povrchů/ Mgr. Stanislav Michal
12:00 - 12:30
Optiké planární vlnovody: technologie, materiály a použití v praxi/ Doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D.

 

12:30 - 13:00

Senzorické struktury pro zesílení odezvy v Ramanově spektroskopii/ Ing. David Mareš

 

13:00 - 13:30

Rozšíření vlnové šířky pásma optických zesilovačů využitím opticky aktivních iontů bismuthu/ Ing. Jiří Šmejcký

13:30 - 14:00
Interferometrické metody vyšetřování různýh vlastností materiálů/ Doc. Norbert Tarjányi, Ph.D.
Středa 
20. 3. 2019
10:00 – 10:30

Multiferroické materiály za pokojové teploty/ Dinara Sobola, Ph.D.

10:30 – 11:00

Analýza rozhraní v nano měřítku pomocí elektronového mikroskopu a techniky EBIC/ Ing. Nikola Papež

11:00 – 11:30

Zobrazování optickými vlákny/ Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

11:30 - 12:00

Optické metody při studiu magnetických vlastností látek/ Mgr. Jana Trojková, Ph.D.

12:00 – 12:30   

Transformační optika a teorie neviditelnosti/ Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

12:30 - 13:00 Moderní teleskopy a jiné systémy pro pokročilé snímkování/ Ing. Petr Skála
13:00 - 13:30 Kompaktní vysokovýkonné diodově čerpané pevnolátkové pulzní lasery pro aplikovaný výzkum, vývoj a průmysl/ Ing. Jan Vanda, Ph.D.
13:30 - 14:00 Pokročilé technologie úpravy a obrábění materiálů využívající pulzních laser/ Ing. Marek Böhm
Čtvrtek
21. 3. 2019

10:00 – 10:30

Extrémně přesné měření času průletu nabitých částic/ Mgr. Tomáš Komárek

10:30 – 11:00

Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu/ Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

11:00 – 11:30

Nanoštruktúry a ich využitie v LED a laserových diódach/ Doc. Jaroslav Kováč, Ph.D.

11:30 – 12:00
 

Nové směry v optické bezkabelové komunikaci/ Doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.

12:00 – 12:30

Pikosekundové Ramanovské lasery/ Ing. Milan Frank
12:30 – 13:00

Evropská síť pro přenos přesné frekvence a času z atomových a optických hodin/ Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

13:00 - 13:30 Přenosy optických frekvencí po optických vláknech v České republice/ Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D.
13:30 - 14:00 3D fotonické technológie pre aplikácie na čipe a optickom vlákne/ Prof. Ing. Dušan Pudiš, Ph.D.


Video-pozvánka na veletrh AMPER 2019


NOVĚ NA VELETRHU:

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
AMPER TOUR

Celostátní setkání elektrotechniků

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / AMPER 2019 / FÓRUM OPTONIKA 2019


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper