FÓRUM ENERGETIKY 2019

Ucelený soubor přednášek, seminářů a konferencí v oblasti řízení energetiky a jejích nejnovějších trendů.

Čas, místo konáníNázev akcePořadatel
Úterý
19. 3. 2019
09:00 - 17:00
Kongresové centrum, sál A
Konference BLACKOUT - energetická hrozba současnosti, jak jí předcházet a jak řešit její následky

Pořádá: FEL ČVUT 

 

09:00 - 17:00
Kongresové centrum, sál B
Seminář "Praktické řešení pro energetickou soběstačnost"

Pořádá: www.solarnínovinky.cz


14:45 - 16:30
Hala P, sál P4 a,b

Energetický management měst a obcí  a projekty EPC a příklady dobré praxe

Energetický management měst a obcí  a projekty EPC a příklady dobré praxe
V České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, se stále více akcentuje potřeba hledat nové přístupy, jak dlouhodobě posilovat kapacity plánování ve veřejné správě. Energetický management patří k jednomu z nástrojů, který městům přináší nejen dlouhodobé snížení provozních výdajů a spotřeby energie, ale zvyšuje i hodnotu městského majetku, zlepšuje kvalitu vnějšího i vnitřního prostředí, apod. Prezentace popisuje základní oblasti činnosti energetického managementu města, jeho přínosy, nástroje a související činnosti nově se rozvíjejícího Sdružení energetických manažerů měst a obcí. (SEMMO)


Úspory energie v budovách – projekty EPC a příklady dobré praxe

21 milionů korun. O tolik nižší budou během deseti let platby města Moravská Třebová za elektřinu, teplo a vodu v 6 objektech díky energeticky úsporného projektu řešenému metodou EPC. Minimálně o tolik, ve skutečnosti to bude ještě méně. Přitom díky provedeným úsporným opatřením město svůj majetek modernizovalo a zhodnotilo. Moravská Třebová zdaleka není jediná, kdo využil energetické služby se zaručeným výsledkem a kdo z tohoto přístupu k řešení profituje a bude profitovat i v dalších letech. Více než 60 milionů ušetřily projekty s garantovanou úsporou Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Projektů EPC bylo v ČR realizováno mnoho desítek a do úsporných opatření bylo investováno více 3,5 mld. korun. Přijďte se inspirovat a zjistit, zda by se podobných úspor energie a nákladů dalo dosáhnout i u vás. (APES) 

 

Pořádá: SEMMO, APES

Středa
20. 3. 2019
9:30 – 13:30
Hala P, sál P4 c,d  

Energie pro budoucnost XXV

Na programu konference jsou otázky transportu energie z místa výroby do místa spotřeby s důrazem na úsporná řešení ve stadiu přenosu i spotřeby. V programu jsou dále zařazena tato témata:

Možnosti snižování ztrát energie v přenosových a distribučních sítích; Technická zařízení přenosových a distribučních soustav; Úloha elektroenergetických sítí v integraci obnovitelných zdrojů a rozvoje inovací, Měření, monitorování a zajištění kvality elektřiny během přenosu a na straně spotřebitele; Management energií; Zkoušky elektroenergetických zařízení; Úsporná řešení při nakládání s energiemi na straně uživatele (pohony, osvětlování, klimatizace apod.).

Konference je určena širší odborné a zainteresované veřejnosti pro přiblížení témat souvisejících se zásobováním energií. Mezi zvanými posluchači jsou odborníci, jejichž profesí je tato témata uvádět do praxe, dále zástupci veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2019.

(prezence účastníků od 9:00 h)

Více informací a registrace zde.

 

Pořádá: FCC PUBLIC s.r.o.

 

Čtvrtek
21. 3. 2019
09:00 - 09:40
Kongresové centrum, sál C

Praktické využití kombinace lokálních distribučních soustav a zdroje elektřiny- výhody a možnosti v rámci energeticky účinných řešení

Příspěvek má za cíl přiblížit účastníkům technologický potenciál kombinace výroben elektřiny z OZE s lokálními distribučními soustavami (LDS), a poukázat na jejich praktické využití a výhody. Zároveň budou účastníkům představeny ukázky modelových řešení provozu lokálních distribučních soustav a výroben elektřiny z OZE (zejména FVE).

Pořádá: Frank Bold

09:00 – 17:00
Kongresové centrum, sál A 

Moderní energetika pro domácnosti a firmy: soběstačnost, akumulace a další chytrá řešení

Stále dostupnější moderní technologie umožňují zvýšit energetickou soběstačnost domácností a firem. Rodinám i podnikům může využití obnovitelných zdrojů energie, baterií, elektromobilů nebo digitálních prvků řízení uspořit náklady za energie. Odborná konference představí v rámci tří bloků nejnovější trendy z oblasti moderních řešení v energetice, inspirující příklady dobré praxe pro pohodlné bydlení i zvýšení konkurenceschopnosti firem. Naši hosté také okomentují očekávané změny v legislativě a příležitosti získání finanční podpory pro nové projekty.

Program:

9:00-9:30 Úvodní slovo

  • Aktivní spotřebitelé energie a další novinky v české energetice – Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

9:30-11:30

  • Blok Chytrá řešení v moderní energetice příležitost pro domácnosti i firmy (garanti bloku: Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost)

11:30-11:45 Pauza

11:45-13:30Blok Novinky ze solární energetiky (garant Solární asociace)

Možnosti využití solárních elektráren na budovách a jejich dlouhodobý potenciál včetně ekonomických čísel představí Jiří Procházka, ředitel sekce Provoz a rozvoj energetické soustavy EGÚ Brno. Aktuální komentář k legislativním souvislostem využití a rozvoje solární energetiky připojí Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. Možnosti hybridních solárních elektráren představí Pavel Hrzina z ČVUT v Praze.

13:30-13:45 Přestávka

13:45-15:30Blok: Ukládání energie a flexibilita v síti (garant asociace AKU BAT)

Akumulace energie je jeden s nejvíce dynamicky se rozvíjeních oborů v energetice. Aktuální trendy v oblasti stacionárních baterií a možnosti zavedení do české sítě představí Jan Fousek, ředitel asociace AKU BAT. Další prezentace přiblíží využití baterií v podnikové energetice a hlavní přínosy podobného řešení.

15:30-15:40 Závěr konference

Pořádá: Obnovitelně.cz; Aliance pro energetickou soběstačnost; Solární asociace; AKU BAT CZ a Svaz moderní energetiky
14:30 – 15:30
Hala P, sál P3

Vodík pro čistou mobilitu a záložní zdroje energie, perspektivy vývoje v ČR

Interaktivní seminář s reálnými ukázkami výstupů z projektů – přijďte diskutovat s našimi předními specialisty v oblasti vodíkových technologií a sáhněte si na prototyp unikátního zařízení Power-Box.

Pořádá: ÚJV Řež

Pátek
22.3.2019

 

10:00 - 12:00
Kongresové centrum, sál C

Aktuální situace v energetice

 

Více informací zde.

 

Pořádá: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Video-pozvánka na veletrh AMPER 2019


NOVĚ NA VELETRHU:

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
AMPER TOUR

Celostátní setkání elektrotechniků

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / AMPER 2019 / FÓRUM ENERGETIKY 2019


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper