FÓRUM ENERGETIKY 2019

Ucelený soubor přednášek, seminářů a konferencí v oblasti řízení energetiky a jejích nejnovějších trendů.

Čas, místo konáníNázev akcePořadatel
Úterý
19. 3. 2019
10:00 - 14:30
Kongresové centrum
sál B

Seminář "Praktické řešení pro energetickou soběstačnost"

10:00 - 10:30  Sedm hlavních chyb při výběru vhodného fotovoltaického systému a jak je efektivně eliminovat?
Přednášející:Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz
10:30 - 11:00  Sezónní akumulace energie v budovách - praktické zkušenosti s provozem, optimalizaci a řízením energetického managementu firemní budovy
Přednášející:Jaromír Klaban, Teco a.s.
11:00 - 11:30  Změny v připojení a provozování FVE a baterii s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetického zákona
Přednášející:Pavel Doucha, jednatel, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
11:30 - 12:00 Testování stacionárních lithiových baterií- praktické zkušenosti
Přednášející: Mgr. Jan Vejbor, EVC Group s.r.o
12:00 - 12:30  Pauza na občerstvení a prohlídku veletrhu AMPER
12:30 - 13:00  Praktické zkušenosti s využitím VRB (Vanad Redox Battery) pro elektromobilitu a energii z OZE
Přednášející: Radek Veber, CEO, Flow Battery, s.r.o.
13:00 - 13:30  Dotační podpora z OPPIK pro firmy v oblasti akumulace a  elektromobility.
Přednášející: Ing. Ondřej Tomšej, MPO, Vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK 
13:30 - 14:00 Kombinace fotovoltaické elektrárny, baterie a kogenerace pro ostrovní provoz podniku
Přednášející: Ing. Tomáš Bičák, TEDOM a.s.
14:00 - 14:30  Zkušenosti s provozováním první české virtuální baterie
Přednášející: Vladan Marcalík, jednatel, Prosolar s.r.o.
14:30 - 17:00  Individuální návštěva veletrhu AMPER

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz
* Organizátor konference si vyhrazuje právo na možnou změnu programu.

Pořádá: www.solarnínovinky.cz


10:00 - 15:00
Kongresové centrum
sál A
Konference BLACKOUT - energetická hrozba současnosti, jak jí předcházet a jak řešit její následky 

10:00 

 Slavnostní zahájení, úvodní slovo - L. Havel (MPO)

10:20 

 Možnost využití zdroje vyvedeného do distribuční   soustavy pro zajištění krizových dodávek elektrické   energie - zkušenosti a poznatky z přípravy a vlastního   cvičení - P. Karafiát (Alpiq Generation (CZ))

 

11:20 

 Cvičení „Blackout 2018“ ve Středočeském kraji (R.   Straňák, HZS Středočeského kraje)

12:00 

 Blackout a ostrovní provozy - Ing. Zdeněk Burdek (ČEZ   Distribuce)

 

13:25 

 Máme se bát blackoutu? - M. Šula (ČEPS)

14:05 

 Projekt nouzového zásobování městských aglomerací -   M. Čerňan, Z. Müller, J. Tlustý (ČVUT v Praze, Fakulta   elektrotechnická)

 

15:00 

 Generation Adequacy - T. Jícha (Euroenergy)

15:40 

 Cesta k blackoutu a jeho ekonomické dopady - M.       Hrubý, T. Strašáková (EGU Brno)

16:20 

 Slavnostní zakončení


Pořádá: FEL ČVUT 

 

14:45 - 16:30
Hala P
sál P4 c, d

Energetický management měst a obcí  

V České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, se stále více akcentuje potřeba hledat nové přístupy, jak dlouhodobě posilovat kapacity plánování ve veřejné správě. Energetický management patří k jednomu z nástrojů, který městům přináší nejen dlouhodobé snížení provozních výdajů a spotřeby energie, ale zvyšuje i hodnotu městského majetku, zlepšuje kvalitu vnějšího i vnitřního prostředí, apod. Prezentace popisuje základní oblasti činnosti energetického managementu města, jeho přínosy, nástroje a související činnosti nově se rozvíjejícího Sdružení energetických manažerů měst a obcí. (SEMMO)


Úspory energie v budovách – projekty EPC a příklady dobré praxe

21 milionů korun. O tolik nižší budou během deseti let platby města Moravská Třebová za elektřinu, teplo a vodu v 6 objektech díky energeticky úsporného projektu řešenému metodou EPC. Přitom díky provedeným úsporným opatřením město svůj majetek modernizovalo a zhodnotilo. Moravská Třebová zdaleka není jediná, kdo využil energetické služby se zaručeným výsledkem a kdo z tohoto přístupu k řešení profituje a bude profitovat i v dalších letech. Projektů EPC bylo v ČR realizováno více než 250 a do úsporných opatření bylo investováno 4,1 mld. korun. Přijďte se inspirovat a zjistit, zda by se podobných úspor energie a nákladů dalo dosáhnout i u vás.

Pořádá: SEMMO, APES

Středa
20. 3. 2019
9:30 – 13:30
Hala P
sál P4 a,b  

Energie pro budoucnost XXV

Na programu konference jsou otázky transportu energie z místa výroby do místa spotřeby s důrazem na úsporná řešení ve stadiu přenosu i spotřeby. V programu jsou dále zařazena tato témata:

Možnosti snižování ztrát energie v přenosových a distribučních sítích; Technická zařízení přenosových a distribučních soustav; Úloha elektroenergetických sítí v integraci obnovitelných zdrojů a rozvoje inovací, Měření, monitorování a zajištění kvality elektřiny během přenosu a na straně spotřebitele; Management energií; Zkoušky elektroenergetických zařízení; Úsporná řešení při nakládání s energiemi na straně uživatele (pohony, osvětlování, klimatizace apod.).

Konference je určena širší odborné a zainteresované veřejnosti pro přiblížení témat souvisejících se zásobováním energií. Mezi zvanými posluchači jsou odborníci, jejichž profesí je tato témata uvádět do praxe, dále zástupci veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2019.

(prezence účastníků od 9:00 h)

Více informací a registrace zde.

Pořádá: FCC PUBLIC s.r.o.

 

10:00 - 15:30
Kongresové centrum
sál A

Energetická nezávislost, efektivní řízení energetiky budov a solární architektura

10:00 -10:30 Pokročilé hybridní fotovoltaické systémy na platformě Studer Innotec.
Přednášející: MgA. Robert Mořkovský, Solární Panely.CZ, s.r.o.
10:30 -11:00  Nový Foxtrot 2 - mozek a brána energetiky odběrného místa příštího desetiletí.
Předášející: Ing. Jaromír Klaban, Teco, a.s.
11:00 - 11:30 Automatizace fotovoltaiky snadno a rychle.
Přednášející: Ing. Dušan Ferbas, Solarmonitor, s.r.o.
11:30 - 12:00 Dotace z OP PIK pro FV systémy, možnosti, povinnosti, udržitelnost a jak se vyvarovat chybám při podání žádosti.
Přednášející: Ing. Libor Trunečka, ArchSta Servis s.r.o.'
12:00 - 12:30 Přestávka
12:30 -13:00 Fotovoltaický audit nedílná součást kvalitních energetických posudků
Problematika energetických posudků. Právní odpovědnost energetického specialisty. Jak by měl vypadat správný posudek. Hodnocení kvality posudků Operačního programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Nejčastější chyby a omyly.
Přednášející: Ing. Petr Maule, LL.M., MBA, Česká fotovoltaická asociace, z. s.

13:00 -13:30 Pokročilé síťové funkce fotovoltaických střídačů
Přednášející: Ing. Michal Vrána, Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie,VUT v Brně, FEKT VUT
13:30 -14:00 HomeGrid - komplexní energetický hybridní systém s tepelným čerpadlem a prioritní akumulací do vody
Přednášející: MgA. Robert Mořkovský, Solární Panely.CZ, s.r.o.
14:00 -14:30 Studie návratnosti hybridních fotovoltaických systémů a jejich ovlivnující faktory
Přednášející: Ing. Milan Hošek, autorizovaný inženýr a energetický auditor ČKAIT, soudní znalec oboru elektrofotovoltaika, elektrotechnika, energetika a ekonomika, řídící systémy, člen Komory soudních znalců a člen Unie soudních znalců
14:30 -15:00 Jak správně navrhnout komplexní energetický systém. Energetika - nový obor na VOŠ
Přednášející: Ing. Jan Lang, Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
15:00 -15:30 Solární architektura - cesta k radikální soběstačnosti budov
Přednášející: Ing. Michal Přikryl, Cohab, s.r.o.

Pořádá: Solární Panely.CZ

14:00 - 16:00
Kongresové centrum
sál C

Legislativní a bezpečnostní aspekty nahkládání s použitými lithiovými bateriemi

Bohužel i v České republice přibývá incidentů při používání či manipulaci s lithiovými bateriemi. Vzhledem k přibývajícímu množství těchto baterií uváděných na trh se stává prevence a bezpečnost prioritou i v oblasti sběru a recyklace těchto baterií. Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s praktickými závěry studie Českého sdružení výrobců přenosných baterií na dané téma z listopadu 2018.

Přednášející :
RNDr Petr Kratochvíl (ECOBAT, jednatel), RNDr Miloš Kužvart (Česká asociace oběhového hospodářství), Mgr. Ing. Ladislav Trylč (MŽP, odbor odpadů), Hendrik Hendrickx, Bebat (Belgie), safety and quality manager

Pořádá: ECOBAT, Česká asociace oběhového hospodářství

Čtvrtek
21. 3. 2019
09:00 - 09:40
Kongresové centrum
sál C

Praktické využití kombinace lokálních distribučních soustav a zdroje elektřiny- výhody a možnosti v rámci energeticky účinných řešení

Příspěvek má za cíl přiblížit účastníkům technologický potenciál kombinace výroben elektřiny z OZE s lokálními distribučními soustavami (LDS), a poukázat na jejich praktické využití a výhody. Zároveň budou účastníkům představeny ukázky modelových řešení provozu lokálních distribučních soustav a výroben elektřiny z OZE (zejména FVE).

Pořádá: Frank Bold

09:00 – 15:40
Kongresové centrum
sál A 

Moderní energetika pro domácnosti a firmy: soběstačnost, akumulace a další chytrá řešení

Stále dostupnější moderní technologie umožňují zvýšit energetickou soběstačnost domácností a firem. Rodinám i podnikům může využití obnovitelných zdrojů energie, baterií, elektromobilů nebo digitálních prvků řízení uspořit náklady za energie. Odborná konference představí v rámci tří bloků nejnovější trendy z oblasti moderních řešení v energetice, inspirující příklady dobré praxe pro pohodlné bydlení i zvýšení konkurenceschopnosti firem. Naši hosté také okomentují očekávané změny v legislativě a příležitosti získání finanční podpory pro nové projekty.

Program:

9:00-9:30 Úvodní slovo

  • Aktivní spotřebitelé energie a další novinky v české energetice – Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

9:30-11:30

  • Blok Chytrá řešení v moderní energetice příležitost pro domácnosti i firmy (garanti bloku: Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost)

11:30-11:45 Pauza

11:45-13:30Blok Novinky ze solární energetiky (garant Solární asociace)

Možnosti využití solárních elektráren na budovách a jejich dlouhodobý potenciál včetně ekonomických čísel představí Jiří Procházka, ředitel sekce Provoz a rozvoj energetické soustavy EGÚ Brno. Aktuální komentář k legislativním souvislostem využití a rozvoje solární energetiky připojí Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. Možnosti hybridních solárních elektráren představí Pavel Hrzina z ČVUT v Praze.

13:30-13:45 Přestávka

13:45-15:30Blok: Ukládání energie a flexibilita v síti (garant asociace AKU BAT)

Akumulace energie je jeden s nejvíce dynamicky se rozvíjeních oborů v energetice. Aktuální trendy v oblasti stacionárních baterií a možnosti zavedení do české sítě představí Jan Fousek, ředitel asociace AKU BAT. Další prezentace přiblíží využití baterií v podnikové energetice a hlavní přínosy podobného řešení.

15:30-15:40 Závěr konference

Pořádá: Obnovitelně.cz; Aliance pro energetickou soběstačnost; Solární asociace; AKU BAT CZ a Svaz moderní energetiky
14:30 – 15:30
Hala P
sál P3

Vodík pro čistou mobilitu a záložní zdroje energie, perspektivy vývoje v ČR

Interaktivní seminář s reálnými ukázkami výstupů z projektů – přijďte diskutovat s našimi předními specialisty v oblasti vodíkových technologií a sáhněte si na prototyp unikátního zařízení Power-Box.

Pořádá: ÚJV Řež

Pátek
22.3.2019
10:00 - 12:00
Kongresové centrum
sál C

Aktuální situace v energetice

 

Více informací zde.

 

Pořádá: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Reportáž z veletrhu AMPER 2019

 

  


 

 

AMPER na Facebooku


Úvod / PROGRAM / FÓRUM ENERGETIKY


28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

17.-20.3.2020

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper